บทความ

MAT จับมือ ABAC สร้างหลักสูตร Mini-MBA


มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์ (Master Automotive Training Center) หรือ MAT สถาบันและศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน จับมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) สร้างหลักสูตร Mini-MBA เพื่อรองรับความต้องการของบุคลากร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุสรณ์ บุตรสุนทร ผู้อำนวยการ สถาบัน มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์ หรือ MAT ในเครือบริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชียจำกัด เปิดเผยว่า มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัฒนาหลักสูตร Mini-MBA ซึ่งเกี่ยวกับ Automotive Dealer Management รองรับผู้ที่สนใจหรือปฏิบัติงานด้านธุรกิจค้าปลีกกับบริษัทรถยนต์ หรือผู้ประกอบการทางด้านยานยนต์ รวมถึงเป็นการสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ที่ผ่านมาเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นมากในหลายด้าน ทั้งในส่วนของลูกค้า คู่ค้า หรือกระทั่ง คู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยียานยนต์ รวมถึงรูปแบบและฟังค์ชันการใช้งานของรถที่ถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องพยายามปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ นอกจากนั้น ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นไปปรับใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร Mini MBA in Automotive Dealer Management แบ่งเป็น วิชาหลัก คือ Marketing Management (การจัดการด้านการตลาด), Operation Management (การจัดการด้านปฏิบัติการ) โดย 2 วิชานี้เรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ส่วนวิชา Automotive Dealer Management (การบริหารผู้แทนจำหน่ายยานยนต์)  เรียนที่สถาบัน มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง (ลาดพร้าว 112) ใช้เวลาเรียน เดือน (มิถุนายนกันยายน) ซึ่งทุกวิชาจะถูกถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์ ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน พร้อมโอกาสไขข้อข้องใจ หรือปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เคยพบในธุรกิจยานยนต์ ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2561

นอกจากนั้น สิ่งที่ทำให้ MAT เหนือกว่าศูนย์ฝึกอบรมทั่วไปก็คือ การมีหลักสูตรที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดแค่รถยนต์ แต่รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเพิ่มความสามารถเฉพาะตัว เช่น การสอนภาษา การใช้พโรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ไปจนถึงเทคนิคการบริหารทีมงาน สำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคต เป็นต้น

ทั้งนี้ มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์ ยังมีการจัดอบรมด้านยานยนต์ที่ทันสมัยและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จัดคอร์สฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงในธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ ครอบคลุมทั้งการขาย การบริการ และการบริหารผู้แทนจำหน่าย ประกอบด้วยหลักสูตรอันหลากหลาย เช่น ความรู้และทักษะด้านเทคนิคยานยนต์ แบ่ง 4 ระดับ คือ เชคสภาพ ซ่อมบำรุง วินิจฉัย และการวิเคราะห์ขั้นสูง ความรู้ด้านการบริการและจัดการต่างๆ เช่น การขายและการตลาด ความเป็นผู้นำและการจัดการบริหารตัวแทนจำหน่าย บัญชีและการเงิน การรับประกันภัย และการบริการลูกค้า ความรู้ด้านบริการหลังการขาย เช่น ที่ปรึกษาด้านการบริการ บริหารจัดการบริการ การรับประกัน การจัดการอุปกรณ์และคลังสินค้า รวมถึงความรู้เฉพาะด้านในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในศูนย์รถยนต์ และการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด เช่น การขับขี่ปลอดภัย การสร้างประสบการณ์การขับขี่ และการนำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ

พร้อมกันนี้ MAT เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อม สำหรับอนาคตการสื่อสารในยุคดิจิทอล และได้จัดเตรียมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชันใหม่ๆ ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการหลังการขาย สามารถสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ศักยภาพของผู้ฝึกสอน (Trainer) ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยส่งบุคลากรไปฝึกอบรมที่บริษัทแม่ในต่างประเทศปีละหลายครั้ง เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง MAT ก็เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจของรถไฟฟ้า (EV-electric vehicle) ด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ไฮบริด หรือรถไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ในยุคที่กำลังข้ามผ่านจากรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน สู่ยนตรกรรมไร้มลพิษที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ZkZhP
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th