บทความ

โตโยตา จับมือ ททท. จัดโครงการ “เที่ยวเมืองรองกับไฮลักซ์ รีโว รอคโค”


โตโยตา จับมือ ททท. จัดโครงการ “เที่ยวเมืองรองกับไฮลักซ์ รีโว รอคโค” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย และตอบสนองนโยบายสำคัญของภาครัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นกิจกรรม“Go Local by REVO ROCCO ท่องเที่ยวเมืองรอง กับไฮลักซ์ รีโว รอคโค” ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต โดยประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คนไทยทราบถึงแหล่งท่องเที่ยว ใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ยังมีความสวยงามและให้ทุกคนไปเยือน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและการกระจายรายได้ไปยังชุมชนในที่สุด

สำหรับกิจกรรม “Go Local by REVO ROCCO ท่องเที่ยวเมืองรอง กับไฮลักซ์ รีโว รอคโค” ครั้งนี้ โตโยตา จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งได้เลือกสถานที่การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณารถ ไฮลักซ์ รีโว รอคโค ณ หินสามวาฬ แห่งป่าภูสิงห์ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองรอง และเริ่มประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรองมากยิ่งขึ้น โตโยตา จึงได้จัดกิจกรรมคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 5 เส้นทาง เพื่อพาท่านไปพบกับแหล่งท่องเที่ยว ที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง พร้อมกิจกรรมพิเศษร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ใน 5 เส้นทางดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนั้นยังร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์หนังสือ “เที่ยวเมืองรอง กับไฮลักซ์  รีโว รอคโค” จำนวน 70,000 เล่ม ที่ได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด พร้อมทั้งวิธีการเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ช่วยเหลือฉุกเฉิน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แทนจำหน่าย โตโยตา ทั่วประเทศ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับได้จากสำนักงานการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค และจากโชว์รูมผู้แทนจำหน่าย โตโยตา ทั้ง 473 แห่งทั่วประเทศ

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นโยบายหลักของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ คือ การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเสริมสร้างและยกระดับรากฐานในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชนในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมืออย่างครอบคลุมและเป็นระบบ อันจะนำมาซึ่งการบรรลุเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยรัฐบาลได้มีการออกมาตรการเพื่อนำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ต้องอาศัยการทำงานและความร่วมมือจากภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ การลงนามความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบความสำเร็จด้านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นต่อไป ทั้งเป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกในวันนี้ จะเป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระดับชุมชน อันมีภาคธุรกิจเป็นกำลังสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเติบโตของชุมชนท้องถิ่น ในฐานะองค์กรที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชน สร้างความต้องการและช่องทางด้านการตลาด ให้มีผู้สนใจไปท่องเที่ยวมากขึ้น อันเป็นการสร้างการเติบโตจากภายใน ทั้งทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ และเชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

สำหรับ กิจกรรม ไฮลักซ์ รีโว รอคโค ชวนคุณเปิดโลกการท่องเที่ยว 5 ทริพทั่วไทย ประกอบด้วย ภาคใต้ จังหวัดตรัง-สตูล 11-13 พฤษภาคม 2561 ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี-สระแก้ว-ปราจีนบุรี 8-10 มิถุนายน 2561 ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง 24-26 สิงหาคม 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ 26-28 ตุลาคม 2561 และ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย-แพร่-น่าน 14-16 ธันวาคม 2561

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6wOOn
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
2 Dec 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,649,000
2.
2,299,000
3.
4,999,000
4.
546,000
5.
564,000
6.
4,999,000
7.
579,500
8.
3,999,000
9.
3,699,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th