บทความ

TAJA เตรียมงานใหญ่ มอบรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี


สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (TAJA) พร้อมประกาศผล รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีถือเป็นการมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมครั้งแรกในรอบ 18 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ การประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคมนี้ เวลา 18.00 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ

u5

ยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย (สรยท./TAJA) เปิดเผยถึงการจัดทำรางวัลของสมาคมฯ ครั้งนี้ว่า หลังจากที่สมาคมฯ ได้ริเริ่มการจัดทำรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมครั้งแรกเมื่อปี 2558 โดยมุ่งหวังเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อบทบาทของสมาคมฯ และส่งเสริมบทบาทของสมาคมฯ ต่อสังคมยานยนต์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ การตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ให้ก้าวหน้ามากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริม และเชิดชูผู้ประกอบการ ให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าต่อผู้บริโภค สำหรับปี 2561 นับเป็นปีแรกที่สมาคมฯ ได้จัดทำรางวัลสำหรับรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสอดคล้องกับพัฒนาการของสังคมรถจักรยานยนต์ ที่มีการขยายตัว มีวัฒนธรรมการขับขี่ที่หลากหลาย ซึ่งจักรยานยนต์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ ทรงคุณค่าและสะท้อนคุณค่าเดียวกับรางวัลในส่วนของรถยนต์ ที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้แล้ว

 

รางวัลดังกล่าวใช้ชื่อว่า “รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 (Thailand  Motorcycle of The Year 2017)” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก หลักเกณฑ์คัดเลือก ยังคงรักษามาตรฐานการตัดสิน ด้วยหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 นั้นเป็นมาตรฐานของวงการ

 

ยุทธพงษ์  กล่าวต่อไปว่า สมาคมฯ ได้หารือและนำวิธีการตัดสินรางวัลโดยคำนึงถึงจุดประสงค์ของการมอบรางวัลและประโยชน์ที่จะเกิดต่อผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ โดยการคัดเลือกรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมฯ ได้รับเกียรติจากผู้สื่อข่าวสายจักรยานยานยนต์ และผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบจักรยานยนต์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มาร่วมเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 25 ท่าน กรรมการทุกคนล้วนเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มีผลงานการทดสอบรถจักรยานยนต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชนสายจักรยานยนต์ 3 ปีต่อเนื่อง และอยู่ในประกาศรับรองการเป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลฯ ประจำปีของสมาคม

การตัดสินของคณะกรรมการจะมีเพียงรอบเดียว โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรถให้ได้รับรางวัลเพียง 2 รางวัลเท่านั้น คือ

  1. จักรยานยนต์ ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ต่ำกว่า 400 ซีซี
  2. จักรยานยนต์ ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ตั้งแต่ 400 ซีซีขึ้นไป

“สาเหตุที่รางวัลมีการแบ่งกลุ่มรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีเพียง 2 รางวัล ไม่มีการแบ่ง Category หรือการจำแนกประเภทย่อยของรางวัลก็เพื่อให้สอดคล้องไปกับอนาคตในเรื่องของการจัดประเภท การใช้งานโดยภาครัฐ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ มีคุณวุฒิและมีความอิสระในการประเมินคุณค่าของรถ ซึ่งเชื่อว่าผลของรางวัลและจำนวนรางวัลเหมาะสมตามจุดประสงค์ของรางวัลที่กำหนดไว้” ยุทธพงษ์ กล่าว

 

ยุทธพงษ์ กล่าวต่อไปอีกว่า หลักเกณฑ์ คือ ในแต่ละรางวัลคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีคะแนนอยู่ 25 คะแนน กรรมการจะต้องให้คะแนนอย่างน้อย 5 คัน รถคันใดที่กรรมการพิจารณาตามองค์ประกอบแล้วชื่นชอบที่สุดจะต้องให้คันนั้น 10 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 15 คะแนนให้กระจายไปยังรถจักรยานยนต์คันอื่น ห้ามมิให้คะแนนเต็ม 10 เท่ากับรถที่เลือกไว้ในลำดับแรก ซึ่งคะแนนจะต้องเป็นจำนวนเต็ม ห้ามมีจุดทศนิยม

 

ทั้งนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจะจัดพิธีการมอบรางวัลดังกล่าว ร่วมกับ รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี ในวันที่ 23 มีนาคม 2561  ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ucl4z
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th