บทความ

TAJA เตรียมงานใหญ่ มอบรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี


สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (TAJA) พร้อมประกาศผล รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีถือเป็นการมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมครั้งแรกในรอบ 18 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ การประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคมนี้ เวลา 18.00 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ

u5

ยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย (สรยท./TAJA) เปิดเผยถึงการจัดทำรางวัลของสมาคมฯ ครั้งนี้ว่า หลังจากที่สมาคมฯ ได้ริเริ่มการจัดทำรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมครั้งแรกเมื่อปี 2558 โดยมุ่งหวังเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อบทบาทของสมาคมฯ และส่งเสริมบทบาทของสมาคมฯ ต่อสังคมยานยนต์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ การตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ให้ก้าวหน้ามากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริม และเชิดชูผู้ประกอบการ ให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าต่อผู้บริโภค สำหรับปี 2561 นับเป็นปีแรกที่สมาคมฯ ได้จัดทำรางวัลสำหรับรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสอดคล้องกับพัฒนาการของสังคมรถจักรยานยนต์ ที่มีการขยายตัว มีวัฒนธรรมการขับขี่ที่หลากหลาย ซึ่งจักรยานยนต์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ ทรงคุณค่าและสะท้อนคุณค่าเดียวกับรางวัลในส่วนของรถยนต์ ที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้แล้ว

 

รางวัลดังกล่าวใช้ชื่อว่า “รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 (Thailand  Motorcycle of The Year 2017)” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก หลักเกณฑ์คัดเลือก ยังคงรักษามาตรฐานการตัดสิน ด้วยหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 นั้นเป็นมาตรฐานของวงการ

 

ยุทธพงษ์  กล่าวต่อไปว่า สมาคมฯ ได้หารือและนำวิธีการตัดสินรางวัลโดยคำนึงถึงจุดประสงค์ของการมอบรางวัลและประโยชน์ที่จะเกิดต่อผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ โดยการคัดเลือกรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมฯ ได้รับเกียรติจากผู้สื่อข่าวสายจักรยานยานยนต์ และผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบจักรยานยนต์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มาร่วมเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 25 ท่าน กรรมการทุกคนล้วนเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มีผลงานการทดสอบรถจักรยานยนต์ เผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชนสายจักรยานยนต์ 3 ปีต่อเนื่อง และอยู่ในประกาศรับรองการเป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลฯ ประจำปีของสมาคม

การตัดสินของคณะกรรมการจะมีเพียงรอบเดียว โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรถให้ได้รับรางวัลเพียง 2 รางวัลเท่านั้น คือ

  1. จักรยานยนต์ ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ต่ำกว่า 400 ซีซี
  2. จักรยานยนต์ ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ตั้งแต่ 400 ซีซีขึ้นไป

“สาเหตุที่รางวัลมีการแบ่งกลุ่มรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีเพียง 2 รางวัล ไม่มีการแบ่ง Category หรือการจำแนกประเภทย่อยของรางวัลก็เพื่อให้สอดคล้องไปกับอนาคตในเรื่องของการจัดประเภท การใช้งานโดยภาครัฐ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ มีคุณวุฒิและมีความอิสระในการประเมินคุณค่าของรถ ซึ่งเชื่อว่าผลของรางวัลและจำนวนรางวัลเหมาะสมตามจุดประสงค์ของรางวัลที่กำหนดไว้” ยุทธพงษ์ กล่าว

 

ยุทธพงษ์ กล่าวต่อไปอีกว่า หลักเกณฑ์ คือ ในแต่ละรางวัลคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีคะแนนอยู่ 25 คะแนน กรรมการจะต้องให้คะแนนอย่างน้อย 5 คัน รถคันใดที่กรรมการพิจารณาตามองค์ประกอบแล้วชื่นชอบที่สุดจะต้องให้คันนั้น 10 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 15 คะแนนให้กระจายไปยังรถจักรยานยนต์คันอื่น ห้ามมิให้คะแนนเต็ม 10 เท่ากับรถที่เลือกไว้ในลำดับแรก ซึ่งคะแนนจะต้องเป็นจำนวนเต็ม ห้ามมีจุดทศนิยม

 

ทั้งนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจะจัดพิธีการมอบรางวัลดังกล่าว ร่วมกับ รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี ในวันที่ 23 มีนาคม 2561  ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ucl4z
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th