บทความ

โตโยตา ต้อนรับเยาวชนอาเซียน 12 ประเทศ เยี่ยมชมศูนย์นาสาธิตรัชมงคล


ประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเยาวชนในโครงการ เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์นาสาธิตรัชมงคล โดยมี บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล จ. สระบุรี

 A_017730

โครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ 2 เป็นโครงการที่สำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าแก่ตัวแทนเยาวชนจากสมาชิกอาเซียน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 70 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และราชอาณาจักรไทย ที่สนใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

A_017670

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ กล่าวว่า “ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล ได้รับคัดเลือกจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นหนึ่งในสถานที่ศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่เยาวชนทั้ง 12 ประเทศ ซึ่งศูนย์นาสาธิตรัชมงคลก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในการช่วยเหลือชาวนาอย่างยั่งยืน โดยนำองค์ความรู้ของ โตโยตา มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบการผลิตแบบโตโยตา (TPS) วิถี โตโยตา (Toyota Way) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) มาปรับปรุงการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มกำไร ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ประชาชนและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ อันเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

กิจกรรมที่ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล แบ่งออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้

A_018074

 

  • ฐานที่ 1: ข้าว
  • เรียนรู้วิธีการปลูกข้าว อาทิ การอธิบายเกี่ยวกับต้นข้าว สาธิตวิธีการเกี่ยวข้าว ฝัดข้าว ตำข้าว
  • A_017978
  • ฐานที่ 2: ดินและปุ๋ยสั่งตัด
  • เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของดิน วิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

 

A_018114

  • ฐานที่ 3: วิถีชีวิตไทย
  • เรียนรู้และปฏิบัติการนำผลิตภัณฑ์จากข้าวมาทำขนมไทย สาธิตงานใบตอง ดอกไม้ จักสาน การปั้นดิน และการละเล่นแบบไทย


------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ma3P7
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th