บทความ

กรมการขนส่งทางบก มอบรายได้ประมูลทะเบียนรถเลขสวย ช่วยผู้พิการ


กรมการขนส่งทางบก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย มอบเป็นค่าอุปกรณ์คุณภาพที่เหมาะสมต่อร่างกาย ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดูแลตนเองและครอบครัวได้ กลับสู่สังคมมีพลังและกำลังใจร่วมพัฒนาประเทศชาติอย่างภาคภูมิ   

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นที่ 9 โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พศ. 2552 จนถึงปัจจุบันให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 15,735 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,737,301 บาท อาทิ แขน-ขาเทียม รถเข็นธรรมดา รถเข็นไฟฟ้า เตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ ฯลฯ 

อุปกรณ์ที่ กปถ. ให้ความช่วยเหลือทุกชิ้นคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน จากคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยทางถนน เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โดยขนส่งจังหวัดยะลาได้เดินทางลงแพไปยังพื้นที่ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบ้านของ จำเนียน ชูแก้ว ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ประสบเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม โดยได้มอบเตียงนอน 3 ไก (แบบพิเศษปรับได้ ทั้งส่วนหัว ส่วนหลัง ส่วนขา รวมถึงปรับระดับความสูงได้) พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด

เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงความห่วงใยความใส่ใจที่กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีต่อผู้พิการฯ ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัย ให้ความร่วมมือซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงได้อย่างยั่งยืน นอกจากการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจาการใช้รถใช้ถนนแล้ว รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยส่วนหนึ่งยังนำมาใช้รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย อาทิ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่าลมหายใจ โครงการ “Happiness for All: ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โครงการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โครงการสนามจราจรเยาวชนด้วย จึงนับว่าผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ศึกษาข้อมูลได้ที่ www.tabienrod.com หรือที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทร. 0 – 2272 – 5937 หรือ Call Center 1584------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/u6mut
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th