บทความ

กรมการขนส่งทางบก มอบรายได้ประมูลทะเบียนรถเลขสวย ช่วยผู้พิการ


กรมการขนส่งทางบก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย มอบเป็นค่าอุปกรณ์คุณภาพที่เหมาะสมต่อร่างกาย ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดูแลตนเองและครอบครัวได้ กลับสู่สังคมมีพลังและกำลังใจร่วมพัฒนาประเทศชาติอย่างภาคภูมิ   

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นที่ 9 โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พศ. 2552 จนถึงปัจจุบันให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 15,735 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,737,301 บาท อาทิ แขน-ขาเทียม รถเข็นธรรมดา รถเข็นไฟฟ้า เตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ ฯลฯ 

อุปกรณ์ที่ กปถ. ให้ความช่วยเหลือทุกชิ้นคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน จากคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยทางถนน เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โดยขนส่งจังหวัดยะลาได้เดินทางลงแพไปยังพื้นที่ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบ้านของ จำเนียน ชูแก้ว ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ประสบเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม โดยได้มอบเตียงนอน 3 ไก (แบบพิเศษปรับได้ ทั้งส่วนหัว ส่วนหลัง ส่วนขา รวมถึงปรับระดับความสูงได้) พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด

เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงความห่วงใยความใส่ใจที่กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีต่อผู้พิการฯ ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัย ให้ความร่วมมือซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงได้อย่างยั่งยืน นอกจากการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจาการใช้รถใช้ถนนแล้ว รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยส่วนหนึ่งยังนำมาใช้รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย อาทิ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่าลมหายใจ โครงการ “Happiness for All: ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โครงการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โครงการสนามจราจรเยาวชนด้วย จึงนับว่าผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ศึกษาข้อมูลได้ที่ www.tabienrod.com หรือที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทร. 0 – 2272 – 5937 หรือ Call Center 1584------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/u6mut
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th