บทความ

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ขับรถที่ปลอดภัย


สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งสร้างจิตสำนึกการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย ภายใต้มาตรการในการควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้นจริงจัง ควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการตระหนักถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน อาทิ กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคันต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนตามที่กำหนด ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการบริหารจัดการเดินรถเชิงป้องกัน การควบคุมกำกับดูแล บังคับใช้ ติดตามการเดินรถ ลักษณะ Online แบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งผู้ประกอบการขนส่งจะต้องตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถทุกครั้งก่อนการให้บริการให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ สภาพร่างกายต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ขับรถได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผู้ประกอบการต้องมีส่วนรับผิดชอบในทุกกรณีความผิด

อย่างไรก็ตามเพื่อความพร้อมสูงสุดในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ประกอบการและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ การขับรถอย่างปลอดภัย “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอลต้องเป็นศูนย์ 100 %” ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” เพื่อร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งสู่เป้าหมายในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและมีส่วนในการร่วมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชนด้วย ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/y05um
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th