บทความ

ปตท. มอบน้ำแข็งแห้ง สร้างฝนหลวงฯ


นพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้มอบน้ำแข็งแห้งจำนวน 800 ตัน มูลค่ารวม 6,400,000 ล้านบาท (หกล้านสี่แสนบาท) ให้แก่ กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องใน “พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561” ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ ซึ่ง ปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้แก่โครงการฝนหลวงต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา รวมกว่า 10,320 ตัน และถังบรรจุน้ำแข็งแห้ง จำนวน 38 ถัง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 84,400,000 ล้านบาท (แปดสิบสี่ล้านสี่แสนบาท) (รวมยอดปีนี้)

โครงการฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี 2498 โดยทรงศึกษาข้อมูลด้านการอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ เป็นเวลาถึง 14 ปี เพื่อหาวิธีทำฝนเทียมเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร ตลอดจนเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเมื่อปี 2541 เกิดไฟป่าพรุโต๊ะแดง ที่จังหวัดนราธิวาส พระองค์ได้ให้คำแนะนำในการใช้น้ำแข็งแห้งทำฝนเทียมเพื่อดับไฟป่า คณะทำงานฝนหลวงจึงได้ประสานงานกับ ปตท. เพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำแข็งแห้ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อแก้ปัญหาความแล้งฝนนับตั้งแต่นั้น

ทั้งนี้ น้ำแข็งแห้ง เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำฝนหลวง โดยเป็นตัวเพิ่มฝนและเร่งอัตราการตกของฝน ผลิตมาจากแกสคาร์บอนไดออกไซด์ ผลพลอยได้จากกระบวนการแยกแกสธรรมชาติของ ปตท. โดยเป็นแกสคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิประมาณ – 79 องศาเซลเซียส ถูกนำมาผ่านกระบวนการอัดและทำให้เย็นลงภายใต้ความดันสูงกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แล้วลดความดันลงอย่างรวดเร็ว โดยการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวสู่ความดันบรรยากาศ จะได้เป็นเกล็ดน้ำแข็งคล้ายเกล็ดหิมะ แล้วจึงนำมาอัดเป็นรูปแบบและขนาดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ซึ่งการสนับสนุนของ ปตท. นับเป็นการสร้างประโยชน์เพิ่มเติมให้กับแกสคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนที่แยกออกจากแกสธรรมชาติ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแยกแกสธรรมชาติต่อไป

 “ปตท. ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเสมอมา ปัจจุบัน ปัญหาภัยแล้งและปัญหาด้านสภาพอากาศได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพี่น้องไทยในหลายพื้นที่ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปตท. จึงมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจะสนองแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ อย่างเต็มที่ตลอดไป”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/w6sYQ
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th