บทความ

กรมการขนส่งทางบก ส่งมอบความสุขเพื่อผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9


DSC_4881
กรมการขนส่งทางบก ส่งมอบความสุขเพื่อผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ด้วยการจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ภายใต้โครงการ “Happiness for All: ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด และพร้อมที่จะก้าวใหม่อย่างมั่นใจ ก้าวไปด้วยกัน
 DSC_4856
ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการ Happiness for All: ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน เพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้ประมูล และผู้พิการ โดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นสื่อกลางในการส่งมอบความสุขภายใต้แนวคิด “Happy time Happy memory ซึ่งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงความห่วงใยความใส่ใจที่กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีต่อผู้พิการฯ ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 DSC_4820
ด้าน สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยต่อว่า ปีนี้นับเป็นที่ 9 ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 15,735 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,737,301 บาท ซึ่งอุปกรณ์ที่ กปถ. ให้ความช่วยเหลือจะเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และที่สำคัญต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด ทั้งนี้ เฉพาะปีงบประมาณ 2560 ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศ จำนวน 1,902 ราย แบ่งเป็นแขนเทียม 27 แขน ขาเทียม 993 ขา รถนั่งผู้พิการ 837 คัน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 617 อัน ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 100 อัน และเตียงนอน 3 ไก 110 เตียง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,291,000 บาท เฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีผู้พิการได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 113 รายอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ รถนั่งธรรมดา 44 คัน รถนั่งไฟฟ้า 13 คัน ขาเทียม 55 ขา และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้พิการอีกเป็นจำนวนมาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,939,000 บาท โดยในปีนี้กำหนดจัดพิธีมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ที่ได้รับจัดสรรพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับส่วนกลางกำหนดจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยภายในงาน จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงละครหน้าขาว, Talk show Happy time Happy memory” โดย พอ.นพ. พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา และการจัดบูธนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อบูรณาการต่อยอดการให้ความช่วยเหลือผู้พิการร่วมกันอีกด้วย กปถ มุ่งมั่น ใส่ใจ ให้ความช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ ก้าวใหม่อย่างมั่นใจแก่ผู้ที่เคยสิ้นหวังให้รู้สึกมีคุณค่า สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อสู้ชีวิตแก่ผู้ที่ท้อแท้ ให้มีพลังในการก้าวต่อไป


------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/IM9zY
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,500,000
2.
5,099,000
4.
2,379,000
5.
3,999,000
6.
16,900,000
9.
655,000
10.
1,350,000
11.
21,800,000
12.
12,959,000
13.
21,500,000
14.
19,800,000
15.
31,900,000
16.
24,700,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th