บทความ

ทิพยประกันภัยฯ จัดโครงการ ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา


IMG_6567

บริํษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา นำเด็กนักเรียนกว่า 4,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรู้ ให้มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่พสกนิกรชาวไทย ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ. สุพรรณบุรี

IMG_6553

ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริํษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการฯ นี้ เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ และแนวทางในการดำเนินชีวิตหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับพสกนิกรของพระองค์ โดยมีการจัดโครงการ ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตลอดโครงการได้นำเด็กนักเรียนกว่า 4,000 คน มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ ไว้มากมาย

IMG_6556

IMG_6560

โดยในครั้งนี้ นำเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากเกร็ด จ. นนทบุรี ได้มาเรียนรู้ เสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ. สุพรรณบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีการทำนาปลูกข้าว ไถนา คราดนา ดำนา หว่านข้าว นวดข้าวโดยการฟาด และใช้แรงควาย สีข้าว ฝัดข้าว แปรรูปข้าว จับปลาโดยการใช้สุ่ม ทำปุ๋ยสูตรพระราชทาน ทำน้ำส้มควันไม้ ทดลองปลูกผักปลอดสารพิษ ทำฮอร์โมนไข่ไก่ และชมการแสดงการใช้แรงงานจากควายไทยในการทำการเกษตร ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

IMG_6555

นอกจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ แล้ว เด็กๆ ยังได้สำนึกในความเป็นไทย ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญของประเทศ โดยทิพยประกันภัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นจุดเล็กๆ ที่จะช่วยสืบสานศาสตร์พระราชา และองค์ความรู้ต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้ให้กับประชาชนคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VJ3Ld
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
21 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
568,000
2.
2,490,000
3.
1,709,000
4.
385,000
8.
20,900,000
9.
3,299,000
10.
4,399,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th