บทความ

ทิพยประกันภัยฯ จัดโครงการ ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา


IMG_6567

บริํษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา นำเด็กนักเรียนกว่า 4,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรู้ ให้มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่พสกนิกรชาวไทย ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ. สุพรรณบุรี

IMG_6553

ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริํษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการฯ นี้ เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ และแนวทางในการดำเนินชีวิตหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับพสกนิกรของพระองค์ โดยมีการจัดโครงการ ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตลอดโครงการได้นำเด็กนักเรียนกว่า 4,000 คน มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ ไว้มากมาย

IMG_6556

IMG_6560

โดยในครั้งนี้ นำเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากเกร็ด จ. นนทบุรี ได้มาเรียนรู้ เสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ. สุพรรณบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีการทำนาปลูกข้าว ไถนา คราดนา ดำนา หว่านข้าว นวดข้าวโดยการฟาด และใช้แรงควาย สีข้าว ฝัดข้าว แปรรูปข้าว จับปลาโดยการใช้สุ่ม ทำปุ๋ยสูตรพระราชทาน ทำน้ำส้มควันไม้ ทดลองปลูกผักปลอดสารพิษ ทำฮอร์โมนไข่ไก่ และชมการแสดงการใช้แรงงานจากควายไทยในการทำการเกษตร ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

IMG_6555

นอกจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ แล้ว เด็กๆ ยังได้สำนึกในความเป็นไทย ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญของประเทศ โดยทิพยประกันภัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นจุดเล็กๆ ที่จะช่วยสืบสานศาสตร์พระราชา และองค์ความรู้ต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้ให้กับประชาชนคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VJ3Ld
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th