บทความ

กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวแอพพลิเคชัน DLT eForm iFound


สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า โครงการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการผ่านทางระบบอีเลคทรอนิคส์ (e-Form i-Found) พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิด ยกระดับบริการภาครัฐตามหลักการอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการให้ตรงกับวิถีชีวิตประชาชนเข้าถึงได้ทางโทรศัพท์มือถือ Smart Phone โดยต่อยอดจากแอพพลิเคชัน DLT eForm ที่เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2558  เพื่อให้บริการข้อมูลและการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอในงานบริการด้านทะเบียนและภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พศ. 2522 สู่การยกระดับการเข้าถึงงานบริการของกรมการขนส่งทางบก ด้วยแอพพลิเคชัน DLT eFormiFound ครอบคลุมทุกกระบวนงานทั้งตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พศ. 2522 รวบรวมแบบฟอร์มคำขอออนไลน์กว่า 31 แบบฟอร์ม เพื่อการจัดพิมพ์เตรียมความพร้อมก่อนการติดต่อราชการ เพิ่มช่องทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเตรียมเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอในระบบงานต่างๆ รวม 42 กระบวนงาน ได้แก่ งานด้านทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนรถขนส่ง การตรวจสภาพรถ ใบอนุญาตขับรถ ประกอบการขนส่งคนโดยสารและสินค้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร โรงเรียนสอนขับรถ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) และการประมูลทะเบียนเลขสวย ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจดทะเบียนรถ ชำระภาษีรถ โอนรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ การขอและการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ ใบคู่มือการจดทะเบียน การย้ายรถเข้า การขอหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศ การขอใบอนุญาตขับรถ การต่อใบอนุญาตขับรถ การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ การขอรับใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ การขอสำเนาประวัติรถเพื่อนำรถไปตรวจสภาพ นอกเขตพื้นที่ การขอสำเนาประวัติรถเพื่อนำไปใช้งานต่างประเทศ ส่วนผู้ประกอบการ เข้าถึงข้อมูลการให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถเอกชน การขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ การขอและต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้า การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทาง การขอจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ การจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียม สถานที่ตั้งหน่วยงานครอบคลุมทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยได้ออกแบบระบบให้เชื่อมโยงกับ Google map เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการ หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 11 ช่องทาง และเชื่อมโยงกับเวบไซท์ต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ได้แก่ การชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เนท การจองคิวอบรมใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ การประกอบการขนส่งสินค้า โรงเรียนสอนขับรถ เรียนรู้เรื่อง ตรอ. สถานีขนส่งผู้โดยสารการประมูลทะเบียนสวย และคู่มือบริการประชาชน

แอพพลิเคชัน DLT eForm iFound  เป็นแอพพลิเคชันที่ช่วยให้การเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ล่วงหน้า เมื่อมาติดต่อดำเนินการ ณ สถานที่ราชการก็จะได้รับความสะดวกทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เข้าถึงได้เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT eForm iFoundโดยตรงจาก Play Store : https://goo.gl/UQKDAa   หรือ App Store :https://goo.gl/tjzQtb ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรือสแกนคิวอาร์โคดจากสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มการเข้าถึงการให้บริการแบบใกล้ชิดในทุกโอกาสเป็นแนวทางและมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ  ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้งานแอพพลิเคชันสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้โดยแสดงความคิดเห็นหลังการใช้บริการ ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน เพื่อต่อยอดพัฒนาแอพพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการ และรองรับให้การให้บริการประชาชนทุกคนได้อย่างเท่าเทียม และสำหรับผู้ที่เคยดาวน์โหลด DLT eForm เวอร์ชันเก่ามาใช้แล้ว ระบบจะปรับเป็นแอพพลิเคชัน DLT eForm iFound  โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  กรมการขนส่งทางบก สำนักงานสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 15  และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยยกระดับการให้บริการที่ครบวงจร เช่น การใช้ระบบ Queueless (แจ้งระบบคิวทาง Smart Phone) เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกเช่นเดียวกันทั่วประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/WmoCr
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th