บทความ

บริดจ์สโตน ประกาศนโยบายใหม่ กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ


มาซาอากิ สึยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง บริดจ์สโตน คอร์พอเรชัน เปิดเผยว่า บริดจ์สโตน ประกาศนโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “Our Way To Serve” สู่เป้าหมาย “การใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน 100 %” ในการผลิต ที่เป็นวิสัยทัศน์และแผนระยะยาวภายในปี 2593 นโยบายนี้เกิดจากการรวบรวมนโยบายก่อนหน้านี้ของบริษัทไว้ในเอกสารฉบับเดียว เพื่อตั้งมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินธุรกิจร่วมกับ บริดจ์สโตน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืนอีกด้วย

บริดจ์สโตน ในฐานะผู้ใช้ยางธรรมชาติรายใหญ่ นโยบายนี้ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อการตระหนักถึงห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1. ความโปร่งใส ที่ประกอบด้วยความสามารถในการสืบค้นย้อนกลับและหลักธรรมาภิบาล 2. การปฏิบัติตามข้อบังคับ ที่ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจอยู่ 3. คุณภาพ, ต้นทุน การจัดส่ง และนวัตกรรม-สร้างความมั่นใจในการส่งมอบวัตถุดิบ และบริการที่มีคุณภาพอย่างตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผลพร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนชุมชนทั่วโลก และ 4. แนวปฎิบัติด้านการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ผสานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้ออย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน อาทิ การปฏิบัติตามข้อบังคับต่อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม โดยเคารพสิทธิมนุษยชน การใช้ประโยชน์จากน้ำ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดิน สุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกันภัยพิบัติ และความยืดหยุ่น

ในระหว่างการพัฒนานโยบาย บริดจ์สโตน ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) ซัพพลายเออร์ เกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงลูกค้าหลัก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการและแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวครอบคลุมในทุกมิติได้มาตรฐานภาคอุตสาหกรรมและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

นโยบายดังกล่าวประกาศใช้ถึง 12 ภาษา และบังคับใช้ในระดับภูมิภาค โดยขั้นแรก บริดจ์สโตน จะเริ่มดำเนินงานร่วมกับพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่นๆ และในอีก 18 เดือนข้างหน้า บริดจ์สโตน จะต้องมั่นใจว่า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจได้รับทราบและเข้าใจนโยบายอย่างแท้จริง และหลังจากนั้นจะจัดทำแบบสอบถามประเมินติดตามผล บริดจ์สโตน กำลังพัฒนาการประเมินความสามารถในการสืบค้นย้อนกลับของซัพพลายเออร์เพื่อสามารถค้นหาถึงแหล่งที่มาของยางธรรมชาติได้ และกำลังดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับของซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง

บริดจ์สโตน ดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สมาคมอุตสาหกรรม และองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) เพื่อทบทวนผลตอบรับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนานโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ของ บริดจ์สโตน ต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XzynS
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th