บทความ

บริดจ์สโตน ประกาศนโยบายใหม่ กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ


มาซาอากิ สึยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง บริดจ์สโตน คอร์พอเรชัน เปิดเผยว่า บริดจ์สโตน ประกาศนโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “Our Way To Serve” สู่เป้าหมาย “การใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน 100 %” ในการผลิต ที่เป็นวิสัยทัศน์และแผนระยะยาวภายในปี 2593 นโยบายนี้เกิดจากการรวบรวมนโยบายก่อนหน้านี้ของบริษัทไว้ในเอกสารฉบับเดียว เพื่อตั้งมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินธุรกิจร่วมกับ บริดจ์สโตน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืนอีกด้วย

บริดจ์สโตน ในฐานะผู้ใช้ยางธรรมชาติรายใหญ่ นโยบายนี้ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อการตระหนักถึงห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1. ความโปร่งใส ที่ประกอบด้วยความสามารถในการสืบค้นย้อนกลับและหลักธรรมาภิบาล 2. การปฏิบัติตามข้อบังคับ ที่ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจอยู่ 3. คุณภาพ, ต้นทุน การจัดส่ง และนวัตกรรม-สร้างความมั่นใจในการส่งมอบวัตถุดิบ และบริการที่มีคุณภาพอย่างตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผลพร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนชุมชนทั่วโลก และ 4. แนวปฎิบัติด้านการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ผสานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้ออย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน อาทิ การปฏิบัติตามข้อบังคับต่อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม โดยเคารพสิทธิมนุษยชน การใช้ประโยชน์จากน้ำ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดิน สุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกันภัยพิบัติ และความยืดหยุ่น

ในระหว่างการพัฒนานโยบาย บริดจ์สโตน ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) ซัพพลายเออร์ เกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงลูกค้าหลัก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการและแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวครอบคลุมในทุกมิติได้มาตรฐานภาคอุตสาหกรรมและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

นโยบายดังกล่าวประกาศใช้ถึง 12 ภาษา และบังคับใช้ในระดับภูมิภาค โดยขั้นแรก บริดจ์สโตน จะเริ่มดำเนินงานร่วมกับพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่นๆ และในอีก 18 เดือนข้างหน้า บริดจ์สโตน จะต้องมั่นใจว่า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจได้รับทราบและเข้าใจนโยบายอย่างแท้จริง และหลังจากนั้นจะจัดทำแบบสอบถามประเมินติดตามผล บริดจ์สโตน กำลังพัฒนาการประเมินความสามารถในการสืบค้นย้อนกลับของซัพพลายเออร์เพื่อสามารถค้นหาถึงแหล่งที่มาของยางธรรมชาติได้ และกำลังดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับของซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง

บริดจ์สโตน ดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สมาคมอุตสาหกรรม และองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) เพื่อทบทวนผลตอบรับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนานโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ของ บริดจ์สโตน ต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XzynS
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
21 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
568,000
2.
2,490,000
3.
1,709,000
4.
385,000
8.
20,900,000
9.
3,299,000
10.
4,399,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th