บทความ

เอสโซ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์เพื่อสานฝันทะเลงาม


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมกับชาวจันทบุรี ร่วมสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโครงการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ นิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์เพื่อสานฝันทะเลงาม” ที่จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ และสร้างซั้งเชือกบ้านปลา เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสตอบแทนสังคม

เอสโซ ได้ร่วมสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เริ่มจากการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นรวม 284 ฝาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งฝายชะลอความชุ่มชื้น จะช่วยชะลอการไหลของกระแสน้ำในบริเวณลำห้วย คืนความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ และนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในที่สุด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 เป็นแหล่งศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก ด้วยแนวคิดการพัฒนาตามเส้นทางสายน้ำ จากยอดเขาสู่ท้องทะเล เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และฟื้นฟูป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบสหวิทยาการ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งที่ยั่งยืน

ในโอกาสนี้ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้แก่ มงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4oBw4
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th