บทความ

กรมการขนส่งทางบก เผยผลสแกนรถโดยสาร


สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น สแกนรถโดยสารทุกคัน ทุกสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 212 แห่งทั่วประเท เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเข้มข้นดำเนินการตามมาตรการ 777 ของกระทรวงคมนาคม ช่วง 7 วันแรกที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทาง ช่วงเทศกาล และ 7 วันหลังเฝ้าระวังความปลอดภัย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เฉพาะวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถจำนวน 16,984 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 8,722 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 8,262คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถโดยสารสาธารณะรวม 70 คัน สั่งให้ผู้ประกอบการนำรถคันใหม่มาเปลี่ยนทดแทนจำนวน5 คัน เนื่องจากสภาพยางชำรุดจำนวน 4 คัน และไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS Tracking ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบติดตามสถานะรถได้ อีกจำนวน 1 คัน ด้านพนักงานขับรถ พบข้อบกพร่อง 6 รายสั่งเปลี่ยนตัวคนขับและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน 1 ราย เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้ส่งผลให้สถิติการสแกนรถโดยสารรวม4 วัน (21-24 ธันวาคม 2560) ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถรวมทั้งสิ้น 62,379 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน33,159 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 29,220 คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถโดยสารสาธารณะรวม 402  คัน เป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 จำนวน 216  คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 พบบกพร่องจำนวน 186 คัน  ซึ่งถูกสั่งพ่น “ห้ามใช้” ทันทีจำนวน 3 คัน และสั่งให้เปลี่ยนรถทันทีอีกจำนวน 11 คัน เนื่องจากตรวจพบร่องดอกยางลึกต่ำกว่ากำหนด, ไฟถอยหลังชำรุดหรือใช้งานไม่ได้, กระจกกันลมแตกร้าว,  ด้านพนักงานขับรถพบข้อบกพร่องจำนวน 16ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง และไม่บันทึกสมุดประจำรถ และเปลี่ยนคนขับรถทันที 1 ราย เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย กำชับทุกหน่วยจัดรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเสริมในเส้นทางให้เพียงพอทั้งเที่ยวไป-เที่ยวกลับ ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถแอลกอฮอลเป็นศูนย์ทุกคน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุ โดยขอให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงและตรวจสอบรถทุกคันที่จะนำมาให้บริการประชาชนซึ่งต้องมีความมั่นคง แข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการทำงานของ GPS Tracking ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลติดตามสถานะรถและการเดินรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และผ่านแอพพลิเคชัน DLT GPS ส่วนพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และอาจถูกพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยสำหรับประชาชนหากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารประจำสถานีขนส่ง

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/d6ax1
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Nov 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,149,000
3.
1,299,000
4.
539,000
5.
499,000
6.
1,599,000
7.
1,169,000
8.
1,549,000
9.
1,749,000
10.
529,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th