บทความ

กรมการขนส่งทางบก คว้า 33 รางวัลอันทรงเกียรติจาก 5 องค์กรชั้นนำของประเทศ


กรมการขนส่งทางบก ตอบแทนทุกความเชื่อมั่นตลอด 365 วันแห่งความภาคภูมิใจ เฉพาะปี 2560 ได้รับ 33 รางวัลอันทรงเกียรติจาก 5 องค์กรชั้นนำของประเทศ เดินหน้าสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกวัน ภายใต้สโลแกน “Everyday for Everyone ทุกๆ วันเพื่อทุกคน”
สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นดำเนินงานทุกบทบาทภารกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมสาธารณะและประชาชนคนไทยทุกคน ยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการให้มีความทันสมัยทันสถานการณ์ อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางได้รับการยอมรับจากองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมอบรางวัลทรงเกียรติแก่กรมการขนส่งทางบก เฉพาะปี 2560 กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลจาก 5 องค์กรชั้นนำของประเทศ รวมทั้งสิ้น 33 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางถนน กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards จากความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety: การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนที่ได้รับการยอมรับจากสังคมสาธารณะในฐานะต้นแบบการลงทุนเพื่อความปลอดภัย ทางถนนอย่างยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม สังคมสาธารณะมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและลอจิสติคส์ของประเทศ นอกจากนี้ พิชิต ศรีสว่าง ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในสาขาบุคคลแบบอย่างที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานและมีส่วนร่วมในประเด็นเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของรางวัลประเภทองค์กรแห่งการให้บริการ กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประจำปี 2560 จำนวน 2 รางวัล  ได้แก่ รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากผลงาน มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” และรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากผลงาน ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางสารสนเทศ (Inspection Online) และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)” ส่งผลให้นับตั้งแต่ปี 2546 กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ติดต่อกันเป็นปีที่ 15 รวมจำนวนทั้งสิ้น 81 รางวัล รวมถึงรางวัลรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 ทั้งจากหน่วยงานส่วนกลาง (สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานขนส่งจังหวัด) รวม 27 หน่วยงาน จากมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกที่จัดตั้งในหน่วยงานที่มีรูปแบบการให้บริการที่โดดเด่น มีความเป็นเลิศ เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ตามนโยบายการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลในฐานะองค์กรแห่งความโปร่งใส ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเป็น 1 ใน 4 หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจำปี 2560 จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบเนื่องจากการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรมพิเศษที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ และในปีนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้รับรางวัลในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สังคมสาธารณะ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เป็นการได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยได้รับเมื่อปี 2553
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ปี 2560 จึงถือเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยรางวัลได้ที่รับจากทุกองค์กรชั้นนำของประเทศ คือ การได้รับการยอมรับจากสังคมสาธารณะผ่านผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประชาชน และประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ ทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการทำงาน ในทุกวันอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคนไทยทุกคน Everyday for Everyone ทุกๆ วันเพื่อทุกคน”         


------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gmdxt
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th