บทความ

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อมประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4


กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อมประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 1551 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560-8 มกราคม 2561
เชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติอนุมัติให้กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ)-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยขยายเวลาเปิดรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านหลักเกณฑ์การประกอบการในเส้นทางเดินรถดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายตัวทางการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนในชุมชนเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ให้ได้รับความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560-8 มกราคม 2561
 
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง สายที่ 1551 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ)-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี้ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 (ง)  (รถโดยสารปรับอากาศที่มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง) จำนวนรถ 3-5 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 30 เที่ยว (ไป 15 เที่ยว กลับ 15 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 13 บาท/คน/เที่ยว  โดยเริ่มต้นจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 7 แยกซ้ายไปตามซอยเชื่อมระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ 5 กับซอยแจ้งวัฒนะ 7 ผ่านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แยกซ้ายไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 5 ไปสุดเส้นทาง ณ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ตลอดเส้นทางเป็นถนนลาดยางและคอนกรีท รวมระยะทางตลอดสาย 4 กิโลเมตร
 
ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ จำนวนรถ และสภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานรถที่กำหนด แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ประวัติการประกอบการขนส่ง (ถ้ามี) สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง ต้องพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 – 2771 – 8522 ในวันและเวลาราชการ 


------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gp6ya
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th