บทความ

“Automotive SU” จาก ม.ศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศนักออกแบบรถ อีซูซุ ในฝัน


11. “Automotive SU” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงาน ISUZU E-SR

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลแก่สุดยอดนักออกแบบยานยนต์รุ่นใหม่ไฟแรงในกิจกรรม “Isuzu Dream Car Design Contest” ในโครงการ “Isuzu Creative Brains Challenge 2017” อีซูซุ…คิดให้ต่างอย่างคนรุ่นใหม่ โดยทีม “Automotive SU” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบรถอนาคตของ อีซูซุ ในจินตนาการได้อย่างโดดเด่น คว้าแชมพ์ รับรางวัลมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 50,000 บาท และรางวัลสำหรับทีมรองชนะเลิศอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

579525612

โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “อีซูซุ ได้จัดกิจกรรมการประกวดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “Isuzu Creative Brains Challenge 2017” อีซูซุ…คิดให้ต่างอย่างคนรุ่นใหม่ ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ในวาระพิเศษครบ 60 ปีของการดำเนินธุรกิจ อีซูซุ ในประเทศไทย ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา อีซูซุ มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมแห่งยานยนต์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ผู้ใช้รถชาวไทย และทั่วโลกได้ใช้รถที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการออกแบบที่ตอบรับทุกความต้องการของผู้ใช้รถ ด้วยสมรรถนะที่เป็นเยี่ยมในทุกด้าน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงได้จัดการประกวดออกแบบรถอนาคต อีซูซุ ในจินตนาการ ตามโจทย์การแข่งขัน “Isuzu Dream Car Design Contest” และยังได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มนิสิตนักศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบรถ อีซูซุ ในฝันกว่า 100 ผลงาน และคัดเลือกจนเหลือ 17 ผลงาน จาก 16 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกนั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยการแสดงศักยภาพในการออกแบบยานยนต์ อีซูซุ แห่งโลกอนาคตตามจินตนาการ และแรงบันดาลใจ โดยมีการนำเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้เป็นอย่างดี ซึ่งทีม “Automotive SU” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างโดดเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 200,000 บาท  พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 50,000 บาท อีซูซุ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายพลังทางความคิดสร้างสรรค์ของเหล่านิสิตนักศึกษาที่มุ่งมั่นจะก้าวไปสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพต่อไปในอนาคต”

10. ภาพบรรยากาศ

สำหรับโครงการ “Isuzu Creative Brains Challenge 2017” อีซูซุ…คิดให้ต่างอย่างคนรุ่นใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 10 ท่าน ได้แก่ รศ. พูลพร แสงบางปลา นายกกิตติมศักดิ์สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE), รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้อำนวยการหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขายของกลุ่มอีซูซุ, รศ. กิตติ สิริพัลลภ ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, ผศ.ดร. ประพจน์ ขุนทอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร. นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร. ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร. พรพรม บุญพรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ภัทรกิติ์ โกมลกิติ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ ริทซึโอะ ฟูกาซาว่า ประธานกรรมการ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมตัดสินในการประกวดครั้งนี้

03. รางวัลชนะเลิศ ทีม Automotive SU จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยทีม “Automotive SU” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน “Isuzu E-SR” โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “ถนนเส้นสายไหม” หรือ “Silk Road” ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจของโลก เพื่อใช้ในการขนส่ง และกระจายสินค้าออกไปทั่วทุกมุมโลก รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 50,000 บาท

04. รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม INDAAUTO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม “Indaauto” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงาน“Mantis” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตั๊กแตนตำข้าว ซึ่งมีทั้งความแข็งแกร่ง และสามารถพิเศษอันหลากหลาย รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 40,000 บาท

05

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “Spdesigning” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากผลงาน “Isuzu SP 1” ได้รับแรงบันดาลใจจากกระทิง ซึ่งมีขนาดเล็กและคล่องตัว เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งที่ยากลำบากในเมืองไทย รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 30,000 บาท

06. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมCommander มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม “Commander” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 30,000 บาท

07

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม “Project 45” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 30,000 บาท

09. ภาพหมู่ทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 16 ทีม

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม “Bello” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีม “Bomb” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีม “Chance” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ทีม “DreamTeam Dongtan Racing” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทีม “Hermes” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ทีม “Independent Team” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีม “Once” มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม “Prometheus” มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม “Texture” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม “ToomX”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และทีม “กระโดดขับจ๊าบๆ” มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 20,000 บาท------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XTlMk
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th