บทความ

ไทยบริดจสโตนฯ จัดประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ. พิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และปลูกฝังเยาวชนให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มุ่งขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชนไทย เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ในปีนี้มีนักเรียนในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ จำนวน 40 ทีม รวมทั้งสิ้น 120 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว หรือ  Micro-Controller พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการกีฬา (Smart Sport)” เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น

สำหรับการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปีนี้ คือ “อุปกรณ์ช่วยปล่อยตัวและตรวจจับการเข้าเส้นชัย (Smart Run Training System)” จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จ. สุราษฎร์ธานี ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวในการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ RFID อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อตอบสนองต่อการออกตัววิ่งและการเข้าเส้นชัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบอัจฉริยะสามารถส่งข้อมูลในการวิ่งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอัตราการออกตัว อัตราการฟาล์วไปยังเวบแอพพลิเคชันเพื่อบันทึกเวลาการออกตัววิ่งของนักกีฬา อีกทั้งยังสามารถเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้โคชได้วางแผนพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาต่อไป นับเป็นผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ได้จริง

นวมินทร์ชัย ศศิสุวรรณ ตัวแทนเยาวชนนักประดิษฐ์จากทีมชนะเลิศกล่าวหลังจากได้รับรางวัลว่า “แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เกิดจากผมและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานกีฬาของจังหวัดและเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินกีฬาวิ่งแข่ง พบว่านักกีฬาส่วนใหญ่จะออกตัวฟาล์ว จึงทำให้ถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน ผมกับเพื่อนๆจึงต้องการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกซ้อมให้นักกีฬาได้คุ้นเคยและตอบสนองต่อการออกตัวและเข้าเส้นชัย ต้องขอขอบคุณ ไทยบริดจสโตนฯ ที่มอบประสบการณ์ดีๆ ในครั้งนี้ให้ผมกับเพื่อนๆ ด้วยครับ”

ไทยบริดจสโตนฯ ดำเนินโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 10 โดยยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อน จุดประกายแรงบันดาลใจและสนับสนุนศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะ ไทยบริดจสโตนฯ เชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศชาติให้มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/e7ZAz
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
2 Dec 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,649,000
2.
2,299,000
3.
4,999,000
4.
546,000
5.
564,000
6.
4,999,000
7.
579,500
8.
3,999,000
9.
3,699,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album