บทความ

ไทยบริดจสโตนฯ จัดประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ. พิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และปลูกฝังเยาวชนให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มุ่งขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชนไทย เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ในปีนี้มีนักเรียนในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ จำนวน 40 ทีม รวมทั้งสิ้น 120 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว หรือ  Micro-Controller พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการกีฬา (Smart Sport)” เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น

สำหรับการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปีนี้ คือ “อุปกรณ์ช่วยปล่อยตัวและตรวจจับการเข้าเส้นชัย (Smart Run Training System)” จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จ. สุราษฎร์ธานี ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวในการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ RFID อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อตอบสนองต่อการออกตัววิ่งและการเข้าเส้นชัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบอัจฉริยะสามารถส่งข้อมูลในการวิ่งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอัตราการออกตัว อัตราการฟาล์วไปยังเวบแอพพลิเคชันเพื่อบันทึกเวลาการออกตัววิ่งของนักกีฬา อีกทั้งยังสามารถเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้โคชได้วางแผนพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาต่อไป นับเป็นผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ได้จริง

นวมินทร์ชัย ศศิสุวรรณ ตัวแทนเยาวชนนักประดิษฐ์จากทีมชนะเลิศกล่าวหลังจากได้รับรางวัลว่า “แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เกิดจากผมและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานกีฬาของจังหวัดและเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินกีฬาวิ่งแข่ง พบว่านักกีฬาส่วนใหญ่จะออกตัวฟาล์ว จึงทำให้ถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน ผมกับเพื่อนๆจึงต้องการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกซ้อมให้นักกีฬาได้คุ้นเคยและตอบสนองต่อการออกตัวและเข้าเส้นชัย ต้องขอขอบคุณ ไทยบริดจสโตนฯ ที่มอบประสบการณ์ดีๆ ในครั้งนี้ให้ผมกับเพื่อนๆ ด้วยครับ”

ไทยบริดจสโตนฯ ดำเนินโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 10 โดยยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อน จุดประกายแรงบันดาลใจและสนับสนุนศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะ ไทยบริดจสโตนฯ เชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศชาติให้มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/e7ZAz
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th