บทความ

ตลาดรถยนต์ 10 เดือน พุ่ง 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 11.7 %


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 28,739 คัน เพิ่มขึ้น 24.3 % รถเพื่อการพาณิชย์ 39,812 คัน เพิ่มขึ้น 6.1 % รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 32,572 คัน เพิ่มขึ้น 6.7 % ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆที่ได้ถูกทยอยแนะนำเข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆ มีส่วนในการกระตุ้นตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ส่วนภาพรวมของตลาดรถยนต์ 10 เดือน มีปริมาณการขาย 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 7 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 20.4 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.6 % สืบเนื่องจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ของค่ายรถต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์นั่ง ทำให้ความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ รวมถึงภาคประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจมากขึ้นโดยมีการใช้จ่ายและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วุฒิกร กล่าวต่อว่า ลาดรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการของตลาดรถยนต์ที่ยังคงมีอยู่สูง ความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนการจัดงาน Motor Expo 2017 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นปัจจัยบวกในการกระตุ้นตลาดรถยนต์ในช่วงปลายปี

สำหรับปริมาณการจำหน่ายในเดือนตุลาคม 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1 % แบ่งออกเป็น อันดับที่ 1 โตโยตา 21,249 คัน เพิ่มขึ้น 1.5 % ส่วนแบ่งตลาด 31.0 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,080 คัน เพิ่มขึ้น 6.9 % ส่วนแบ่งตลาด 17.6 % อันดับที่ 3 ฮอนดา 9,666 คัน เพิ่มขึ้น 19.2 % ส่วนแบ่งตลาด 14.1 %

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 28,739 คัน เพิ่มขึ้น 3 % อันดับที่ 1 โตโยตา 9,950 คัน เพิ่มขึ้น 17.7 % ส่วนแบ่งตลาด 34.6 % อันดับที่ 2 ฮอนดา 7,415 คัน เพิ่มขึ้น 18.9 % ส่วนแบ่งตลาด 25.8 % อันดับที่ 3 นิสสัน 2,728 คัน เพิ่มขึ้น 73.9 % ส่วนแบ่งตลาด 9.5 %

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  32,572 คัน เพิ่มขึ้น 7 % อันดับที่ 1 โตโยตา 10,751 คัน ลดลง 7.6 % ส่วนแบ่งตลาด 33.0 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,691 คัน เพิ่มขึ้น 7.2 % ส่วนแบ่งตลาด 32.8 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,146 คัน เพิ่มขึ้น 36.9 % ส่วนแบ่งตลาด 12.7 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน 5,295 คัน โตโยตา 2,580 คัน-มิตซูบิชิ 1,154 คัน-อีซูซุ 843 คัน-ฟอร์ด 644 คัน-เชฟโรเลต์ 74 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,277 คัน เพิ่มขึ้น 2.7 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 9,848 คัน เพิ่มขึ้น 6.5 % ส่วนแบ่งตลาด 36.1 % อันดับที่ 2 โตโยตา 8,171 คัน ลดลง 16.2 % ส่วนแบ่งตลาด 30.0 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,502 คัน เพิ่มขึ้น 38.5 % ส่วนแบ่งตลาด 12.8 %

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,812 คัน เพิ่มขึ้น 6.1 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,080 คัน เพิ่มขึ้น 6.9 % ส่วนแบ่งตลาด 30.3 % อันดับที่ 2 โตโยตา 11,299 คัน ลดลง 9.4 % ส่วนแบ่งตลาด 28.4 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,380 คัน เพิ่มขึ้น 38.0 % ส่วนแบ่งตลาด 11.0 %

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-ตุลาคม 2560

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 11.7 % อันดับที่ 1 โตโยตา 186,962 คัน ลดลง 3.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.1 % อันดับที่ 2 อีซูซุ 130,884 คัน เพิ่มขึ้น 13.2 % ส่วนแบ่งตลาด 19.0 % อันดับที่ 3 ฮอนดา 102,937 คัน เพิ่มขึ้น 14.9 % ส่วนแบ่งตลาด 14.9 %

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 273,366 คัน เพิ่มขึ้น 20.4 % อันดับที่ 1 ฮอนดา 76,697 คัน เพิ่มขึ้น 16.6 % ส่วนแบ่งตลาด 28.1 % อันดับที่ 2 โตโยตา 75,163 คัน เพิ่มขึ้น 8.8 % ส่วนแบ่งตลาด 27.5 % อันดับที่ 3 มาซดา 28,879 คัน เพิ่มขึ้น 28.8 % ส่วนแบ่งตลาด 10.6 %

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 335,698 คัน เพิ่มขึ้น 7.2 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 119,318 คัน เพิ่มขึ้น 14.8 % ส่วนแบ่งตลาด 35.5 % อันดับที่ 2 โตโยตา 103,692 คัน ลดลง 11.6 % ส่วนแบ่งตลาด 30.9 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 41,061 คัน เพิ่มขึ้น 39.3 % ส่วนแบ่งตลาด 12.2 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน 46,241 คันโตโยตา 17,434 คัน-มิตซูบิชิ 11,295 คัน-อีซูซุ 10,142 คัน-ฟอร์ด 6,382 คัน-เชฟโรเลต 988 คัน

4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 289,457 คัน เพิ่มขึ้น 9.7 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 109,176 คัน เพิ่มขึ้น 12.3 % ส่วนแบ่งตลาด 37.7 % อันดับที่ 2 โตโยตา 86,258 คัน ลดลง 8.7 % ส่วนแบ่งตลาด 29.8 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 34,679 คัน เพิ่มขึ้น 45.6 % ส่วนแบ่งตลาด 12.0 %

5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 415,900 คัน เพิ่มขึ้น 6.6 % อันดับที่ 1 อีซูซุ 130,884 คัน เพิ่มขึ้น 13.2 % ส่วนแบ่งตลาด 31.5 % อันดับที่ 2 โตโยตา 111,799 คัน ลดลง 10.1 % ส่วนแบ่งตลาด 26.9 % อันดับที่ 3 ฟอร์ด 43,414 คัน เพิ่มขึ้น 38.8 % ส่วนแบ่งตลาด 10.4 %

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ บริษัท สื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bX4lq
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:13 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th