บทความ

ยิ่งใหญ่ในรอบ 2 ทศวรรษ กับการแข่งขันรถ ฮอนดา ประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 20


Honda Eco 16112017_๑๗๑๑๑๖_0016 (1)

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนดา ในประเทศไทย จุดพลังฝันให้เด็กไทยเติบโตสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ ด้วยการสานต่อกิจกรรมที่มีมากว่า 2 ทศวรรษกับการแข่งขัน ฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 20 ประจำปี  2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถในการออกแบบแล ะประดิษฐ์ยานพาหนะที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด ซึ่งในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 470 ทีมจากทั่วประเทศ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอ ร์กิท จ. บุรีรัมย์  

อนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในความตั้ งใจจริงของ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน ให้เรียนรู้จากภาคปฏิบัตินอกหลักสูตรพร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ กิจกรรมการแข่งขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนของชาติ ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการคิดค้นและประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดในเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านความคิด ซึ่งผมรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ถือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ในการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย
           
ด้าน อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า ภายใต้โครงการ เอ.พี. ฮอนด้า จุดพลังฝัน ที่มีความตั้งใจสร้างเยาวชนไทย สู่การเป็นวิศวกรคุณภาพ โดยพัฒนาศักยภาพ ทางด้านทักษะวิศวกรรมยานยนต์ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกรักษ์พลังงาน ตามรอยพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20
Honda Eco 16112017_๑๗๑๑๑๖_0002
สำหรับในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่จัดการแข่งขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงมาเป็นปีที่ 20 ในระยะเวลา 2 ทศวรรษของการแข่งขันฯ เรายังคงยกระดับกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนสูงสุด ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันทำการออกแบบและประดิษฐ์ตัวรถแข่งด้วยตนเอง ซึ่งกติกานี้จะทำให้ทุกทีมได้เรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทั้งเรื่องการดีไซจ์นรถตามหลักอากาศพลศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุต่างๆ รวมถึงการศึกษาการทำงานเชิงลึกของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI ไปจนถึงการวางแผนการวิ่งในสนาม ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีในแง่ของการวิจัยและพัฒนา เกิดเป็นโนว์ฮาวใหม่ๆ ของแต่ละสถาบัน และจะทำให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถ และ เปิดโอกาสให้ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ซึ่งส่งผลดีต่อวงการอาชีวะและวิศวกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคต ในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 470 ทีม ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากเยาวชนและสถานศึกษาเป็นอย่างมาก
Honda Eco 16112017_๑๗๑๑๑๖_0001
สำหรับการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทรถประดิษฐ์ และประเภทรถตลาด โดยในประเภทรถประดิษฐ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป กำหนดกติกาให้รถทุกคันใช้ตัวถัง ที่มาจากการประดิษฐ์ขึ้นเองเท่านั้น และติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-Fi ที่ ฮอนดา ให้การสนับสนุน ส่วนในประเภทรถตลาด จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันได้โดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอนดา เวฟ 110 ไอ, ฮอนดา ซีเซดไอ และฮอนดา ดรีม 110 ไอ โดยสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหนดไว้ และลงแข่งขันโดยในปีนี้กำหนดให้ ใช้น้ำมันแกสโซฮอล E20 จากเดิมที่ใช้น้ำมันแกสโซฮอล 91 ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วเฉลี่ยให้เป็นไม่น้อยกว่า 30 กม./ชม. ขึ้นไป จากเดิมกำหนดไว้ที่ความเร็วเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25 กม./ชม. ขึ้นไป ทำให้การแข่งขันดูมีความสนุกเร้าใจมากขึ้น
           
ซึ่งทีมชนะเลิศสถิติสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติรายการ Honda Soichiro Cup ครั้งที่ 38 ในปี 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น


------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/A3BfA
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th