บทความ

TK รุกตลาดเมียนมาร์


บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยเตรียมตั้งบริษัท มิงกะลาบา ฐิติกร ไมโครไฟแนนซ์ จำกัด (Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.) พร้อมรุกตลาดเมียนมาร์ เป็นประเทศที่ 3 ของ TK ในการขยายฐานเพิ่มเติมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา

ประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท มิงกะลาบา ฐิติกร ไมโครไฟแนนซ์ จำกัด ขึ้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000,000 จ๊าด หรือประมาณ 4,880,000 บาท โดย TK ถือหุ้นในสัดส่วน 99 % เพื่อดำเนินธุรกิจไมโครไฟแนนศ์ และธุรกิจทางการเงินรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแลภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ประพล กล่าวเพิ่มเติมว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นับเป็นหนึ่งในอีกหลายประเทศที่บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนของ TK ไปยังต่างประเทศ โดยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต มีประชากรประมาณ 52.89 ล้านคน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว ประกอบกับนโยบายเปิดประเทศเพื่อการลงทุนของภาครัฐ ทำให้ TK ตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นประเทศล่าสุด

“TK มีความพร้อมที่จะเข้าไปทำธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยขณะนี้ TK กำลังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบการจากรัฐบาลเมียนมาร์ ทันทีที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาล เราก็พร้อมที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจ เพราะได้เตรียมบุคลากร ระบบการทำงาน และสำนักงานไว้เรียบร้อยแล้ว ในด้านเงินลงทุน โดยระยะแรกจะมีทุนจดทะเบียน 4.88 ล้านบาท ในการดำเนินธุรกิจก่อนแล้วค่อยๆ ทยอยเพิ่มทุนตามขนาดของธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ TK มั่นใจว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมาก ในขณะที่ผู้บริโภคยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้น้อย” ประพลกล่าว

การรุกตลาดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือเป็นการตอกย้ำนโยบายขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อรองรับนโยบายการเพิ่มสัดส่วนลูกหนี้เช่าซื้อจากต่างประเทศ 50 % ภายในปี 2020 โดยปัจจุบัน TK ได้จัดตั้งบริษัทในต่างประเทศทั้งสิ้น 7 สาขา โดยมี 1 สาขาใน สปป. ลาว ซึ่งได้มีการเพิ่มทุนจำนวน 5,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 21 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา โดยจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,250 ล้านกีบ หรือประมาณ 20,811,000 บาท นั้นหลังจากเพิ่มทุนแล้วจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,250 ล้านกีบ หรือประมาณ 43,050,000 บาท และอีก 6 สาขาในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยล่าสุดสามารถเปิดให้บริการครบทั้ง 6 สาขาใน ราชอาณาจักรกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเพื่อเป็นการรองรับการขยายการบริการดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้พิจารณาเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 50,295,000 บาท โดยทุนจดทะเบียนเดิมมีจำนวน 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 34,940,000 บาท หลังจากเพิ่มทุนแล้วจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นรวม 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 83,825,000 บาท

ประพล กล่าวเกี่ยวกับผลประกอบการใน สปป. ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ว่ามีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยครึ่งปีแรกของปีนี้ ธุรกิจของ TK ในราชอาณาจักรกัมพูชา เติบโตถึง 93 % ในขณะที่ธุรกิจของ TK ใน สปป. ลาว เติบโต 65 % ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยมีหนี้เสียในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้สัดส่วนพอร์ทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากต่างประเทศในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 2 % ณ สิ้นปีที่แล้วมาเป็น 3 % ในครึ่งปีนี้------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/MI5Gs
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,180,000
2.
19,800,000
3.
31,900,000
4.
24,700,000
5.
1,990,000
6.
12,959,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th