บทความ

วิริยะประกันภัยฯ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เปลี่ยนวัสดุไร้ค่า เป็นสิ่งมีค่า


ธนากร จรุงจันทร์ เหรัญญิกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับมอบลวดเย็บกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้ว จาก ชัยชาญ ประเสริฐสูงส่ง เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านมาตรฐานงานสินไหมทดแทนชีวิตและร่างกายด้านประกันภัยสุขภาพ ฝ่ายมาตรฐานงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปรีไซเคิล ทำเป็นไม้ค้ำ ไม้เคนวอลเคอร์ สำหรับช่วยเหลือคนพิการหรือผู้สูงอายุ ตามโครงการ “สิ่งไร้ค่า อย่ามองข้าม” นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มอบเงินจำนวน 58,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวด้วย ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค
จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการประกวดแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ คิดดี ทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ 2

สำหรับโครงการ คิดดี ทำดี เพื่อสังคม บริษัทฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคมตลอดไป เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของ เล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยโครงการ “สิ่งไร้ค่า อย่ามองข้าม” ที่จัดขึ้นนี้ นอกจากเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยในการจัดเก็บเอกสาร หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้ว นำมาแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม------------------------------
เรื่องโดย : สุดา่ภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1aeAH
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th