บทความ

ขนาดใครว่าไม่สำคัญ ?! เลือกสายไฟ, สายกราวน์ด ให้เหมาะกับชุดเครื่องเสียง


 

สายไฟ และสายกราวน์ด ที่เชื่อมจากแบทเตอรีไปยังเพาเวอร์แอมพ์ จำเป็นต้องเลือกขนาดสายที่เหมาะสม ถ้าสายเล็กเกินไป จะทำให้เกิดความร้อนในสาย เป็นเหตุให้ฉนวนละลาย และลัดวงจร เป็นอันตรายกับตัวรถ ที่สำคัญ ต้องคำนวณ ค่าฟิวส์ขนาดที่เหมาะสม โดยติดตั้งฟิวส์ไว้ใกล้กับแบทเตอรี เพราะดูแลได้ง่าย

การหาความยาวของสาย สามารถดูได้จากคู่มือการติดตั้ง (Manual) ที่ตัวสินค้า แต่ถ้าไม่มี เรามีวิธีหาขนาดสายไฟ, สายกราวน์ดแบบง่ายที่สุด (ดูบทความเรื่อง ติดตั้งเพาเวอร์แอมพ์ ต้องเพิ่มฟิวส์หรือไม่ ? ได้ใน www.autoinfo.co.th/online/179331/)

ก่อนอื่นให้ดูกำลังวัตต์ของเพาเวอร์แอมพ์ โดยรวมทั้งหมด [Total RMS Power (Watt)] เช่น ขนาด 50 วัตต์x4 แชนแนล RMS (ดูหน่วยที่ระบุแบบ RMS เท่านั้น) กำลังขับโดยรวมจะเท่ากับ 200 วัตต์ RMS จากนั้นวัดความยาวของสายไฟจากแบทเตอรีผ่านหนังห้องเครื่องยนต์ไปที่จุดติดตั้งเพาเวอร์แอมพ์ว่า ต้องใช้ความยาวเท่าไร เมื่อได้ความยาวแล้วให้ดูข้อมูลพอสังเขปนี้

– กำลังขับโดยรวม 100 วัตต์ RMS ความยาว 4-8 ฟุต ใช้สายไฟ และสายกราวน์ดเบอร์ 10 GAUGE
– กำลังขับโดยรวม 100 วัตต์ RMS ความยาว 12-16 ฟุต ใช้สายไฟ และสายกราวน์ดเบอร์ 8 GAUGE
– กำลังขับโดยรวม 200 วัตต์ RMS ความยาว 4 ฟุต ใช้สายไฟ และสายกราวน์ดเบอร์ 10 GAUGE
– กำลังขับโดยรวม 200 วัตต์ RMS ความยาว 8 ฟุต ใช้สายไฟ และสายกราวน์ดเบอร์ 8 GAUGE
– กำลังขับโดยรวม 200 วัตต์ RMS ความยาว 12 ฟุต ใช้สายไฟ และสายกราวน์ดเบอร์ 8 GAUGE
– กำลังขับโดยรวม 200 วัตต์ RMS ความยาว 16 ฟุต ใช้สายไฟ และสายกราวน์ดเบอร์ 4 GAUGE

นอกจากนี้สายไฟ และสายกราวน์ดจะต้องมีขนาดเดียวกัน เช่น สายไฟเบอร์ 10 GAUGE ใช้ความยาว 4 ฟุต จากแบทเตอรีไปยังจุดติดตั้งเพาเวอร์แอมพ์ ส่วนสายกราวน์ดใช้เบอร์ 10 GAUGE เช่นกัน แต่สายกราวน์ดให้ติดตั้งกับตัวถังรถ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ความยาวถึง 4 ฟุต เพียงต่อที่ตัวถังรถได้เท่านั้นเป็นพอ------------------------------
เรื่องโดย : อมฤต สูญพ้นไร้
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : CAR STEREO & CONNECTIVITY
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/wqzBC
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 17:06 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th