บทความ

BIG ยกระดับความปลอดภัยการขนส่งแกสด้วย Guardian System


บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ BIG ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแกสสำหรับอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลรายใหญ่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งแกส โดยใช้ Guardian System เทคโนโลยีช่วยป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการหลับใน การเหนื่อยล้า และการละสายตาระหว่างการขับขี่รถขนส่งแกส ตอบโจทย์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การลดความเสี่ยงในการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทั้งบริษัท รวมทั้งครอบครัวพนักงานขับรถ และช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการขนส่งบนท้องถนนในประเทศโดยรวม

 

ยอดชัย ไชยทัพ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ BIG ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ Air Products and Chemicals, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดของธุรกิจการขนส่งวัตถุอันตราย ดังนั้น BIG จึงได้เสาะหาเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระดับสูงสุด ล่าสุดได้ตัดสินใจใช้ Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตา การเหนื่อยล้า และการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยได้ติดตั้งระบบดังกล่าวในรถบรรทุกที่บริษัทฯ ใช้ในการขนส่งแกสให้แก่ลูกค้าทุกคัน จำนวนทั้งสิ้น 75 คัน

 

“ก่อนการตัดสินใจเลือกระบบ Guardian System มาใช้ เราได้พยายามหาเทคโนโลยีในลักษณะนี้มาตลอดจนได้พบ Guardian System ซึ่งตอบโจทย์ของทางบริษัทฯ มากที่สุด โดยก่อนที่บริษัทฯ จะตัดสินใจติดตั้งระบบดังกล่าวในรถขนส่งแกสของบริษัทฯ เราได้ทดลองใช้ Guardian System กับรถบางคันของบริษัทฯ เป็นเวลา 3 เดือน และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงตัดสินใจใช้ระบบนี้กับรถขนส่งแกสทุกคันของบริษัทฯ” ยอดชัย กล่าว

 

ยอดชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนการใช้ระบบ Guardian System ทาง BIG มีข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ ที่มีความเสี่ยงต่อการละสายตา การเหนื่อยล้า และการหลับใน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้ผู้ฝึกสอนนั่งประกบพนักงานขับรถ เพื่อบันทึกพฤติกรรมการขับรถ ทำให้สิ้นเปลืองกำลังคนและงบประมาณ รวมทั้งไม่สามารถบันทึกพฤติกรรมได้ครอบคลุมและทั่วถึง จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สามารถแจ้งเตือนเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้ทันท่วงที

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากการทดลองใช้ระบบ Guardian System บริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากพนักงานทั้งในระดับพนักงานขับรถและระดับหัวหน้างาน โดยเฉพาะการแจ้งเตือนในบางขณะที่พนักงานขับรถอาจมีการละสายตา หรืออาจมีพฤติกรรมการง่วง ระหว่างการขับขี่ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งระบบจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ ทำให้พนักงานระดับหัวหน้างานสามารถเห็นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความเหนื่อยล้าและหาทางออกร่วมกันกับพนักงานขับรถ เพื่อลดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายดังกล่าว

 

ในด้านการบริหารธุรกิจ นายยอดชัย กล่าวเสริมว่า การติดตั้ง Guardian System มีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า BIG เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะบริษัทฯ ให้บริการแกสอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ต้องมีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับโลก การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบการขนส่งดังกล่าว ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความเชื่อมั่นเป็นหนึ่งในปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากการใช้นวัตกรรมในการสร้างคุณค่าของการบริการ พร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการเชื่อมพันธมิตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

ทางด้าน เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่านับจากการเปิดตัวระบบ Guardian System ตั้งแต่ต้นไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการขนส่ง และบริษัทที่มีการบริหารระบบขนส่ง โดยขณะนี้สามารถจำหน่ายระบบ Guardian System ได้แล้วกว่า 500 ชุด และยังมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการนำเสนอบริการ และกำลังอยู่ในช่วงการทดลองใช้บริการอีกกว่าสิบราย

 

“ผลตอบรับจากตลาดถือว่าดีมาก เพราะระบบ Guardian System ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ต้นทาง และยังสามารถนำข้อมูลจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน ที่รวบรวมโดยระบบ มาปรับปรุงการบริหารการเดินรถและพัฒนาพนักงานขับรถทั้งระบบ ที่สำคัญ คือ เป็นการช่วยกันยกระดับมาตรฐานการขนส่งของประเทศสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันขับเคลื่อนร่วมกัน” เมฆ กล่าว------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7A08K
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th