บทความ

BIG ยกระดับความปลอดภัยการขนส่งแกสด้วย Guardian System


บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ BIG ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแกสสำหรับอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลรายใหญ่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งแกส โดยใช้ Guardian System เทคโนโลยีช่วยป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการหลับใน การเหนื่อยล้า และการละสายตาระหว่างการขับขี่รถขนส่งแกส ตอบโจทย์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การลดความเสี่ยงในการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทั้งบริษัท รวมทั้งครอบครัวพนักงานขับรถ และช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการขนส่งบนท้องถนนในประเทศโดยรวม

 

ยอดชัย ไชยทัพ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ BIG ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ Air Products and Chemicals, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดของธุรกิจการขนส่งวัตถุอันตราย ดังนั้น BIG จึงได้เสาะหาเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระดับสูงสุด ล่าสุดได้ตัดสินใจใช้ Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตา การเหนื่อยล้า และการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยได้ติดตั้งระบบดังกล่าวในรถบรรทุกที่บริษัทฯ ใช้ในการขนส่งแกสให้แก่ลูกค้าทุกคัน จำนวนทั้งสิ้น 75 คัน

 

“ก่อนการตัดสินใจเลือกระบบ Guardian System มาใช้ เราได้พยายามหาเทคโนโลยีในลักษณะนี้มาตลอดจนได้พบ Guardian System ซึ่งตอบโจทย์ของทางบริษัทฯ มากที่สุด โดยก่อนที่บริษัทฯ จะตัดสินใจติดตั้งระบบดังกล่าวในรถขนส่งแกสของบริษัทฯ เราได้ทดลองใช้ Guardian System กับรถบางคันของบริษัทฯ เป็นเวลา 3 เดือน และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงตัดสินใจใช้ระบบนี้กับรถขนส่งแกสทุกคันของบริษัทฯ” ยอดชัย กล่าว

 

ยอดชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนการใช้ระบบ Guardian System ทาง BIG มีข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ ที่มีความเสี่ยงต่อการละสายตา การเหนื่อยล้า และการหลับใน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้ผู้ฝึกสอนนั่งประกบพนักงานขับรถ เพื่อบันทึกพฤติกรรมการขับรถ ทำให้สิ้นเปลืองกำลังคนและงบประมาณ รวมทั้งไม่สามารถบันทึกพฤติกรรมได้ครอบคลุมและทั่วถึง จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สามารถแจ้งเตือนเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้ทันท่วงที

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากการทดลองใช้ระบบ Guardian System บริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากพนักงานทั้งในระดับพนักงานขับรถและระดับหัวหน้างาน โดยเฉพาะการแจ้งเตือนในบางขณะที่พนักงานขับรถอาจมีการละสายตา หรืออาจมีพฤติกรรมการง่วง ระหว่างการขับขี่ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งระบบจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ ทำให้พนักงานระดับหัวหน้างานสามารถเห็นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความเหนื่อยล้าและหาทางออกร่วมกันกับพนักงานขับรถ เพื่อลดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายดังกล่าว

 

ในด้านการบริหารธุรกิจ นายยอดชัย กล่าวเสริมว่า การติดตั้ง Guardian System มีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า BIG เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะบริษัทฯ ให้บริการแกสอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ต้องมีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับโลก การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบการขนส่งดังกล่าว ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความเชื่อมั่นเป็นหนึ่งในปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากการใช้นวัตกรรมในการสร้างคุณค่าของการบริการ พร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการเชื่อมพันธมิตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

ทางด้าน เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่านับจากการเปิดตัวระบบ Guardian System ตั้งแต่ต้นไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการขนส่ง และบริษัทที่มีการบริหารระบบขนส่ง โดยขณะนี้สามารถจำหน่ายระบบ Guardian System ได้แล้วกว่า 500 ชุด และยังมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการนำเสนอบริการ และกำลังอยู่ในช่วงการทดลองใช้บริการอีกกว่าสิบราย

 

“ผลตอบรับจากตลาดถือว่าดีมาก เพราะระบบ Guardian System ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ต้นทาง และยังสามารถนำข้อมูลจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน ที่รวบรวมโดยระบบ มาปรับปรุงการบริหารการเดินรถและพัฒนาพนักงานขับรถทั้งระบบ ที่สำคัญ คือ เป็นการช่วยกันยกระดับมาตรฐานการขนส่งของประเทศสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันขับเคลื่อนร่วมกัน” เมฆ กล่าว------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7A08K
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th