บทความ

โบช ประเทศไทย ปิดงบปี 2559 เติบโต 10 %


โจเซฟ ฮง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรเบิร์ตบ๊อช จำกัด เปิดเผยว่า โบช ผู้ผลิตด้านเทคโนโลยีและการบริการต่างๆ ชั้นนำของโลก ปิดงบการเงิน 2559 ยอดขายในประเทศไทย 11.9 พันล้านบาท (305 ล้านยูโร) คิดเป็นอัตราการเติบโต 10 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ที่ประเทศไทยเป็นตลาดที่สร้างรายได้สูงสุดแห่งหนึ่งสำหรับ โบช ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย โบช มองเห็นแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางที่ดี เห็นได้จากการลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจการเชื่อมต่อ (Connectivity) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้รับการผลักดันจากแผนกลยุทธ์ของรัฐบาลไทยภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0″

“นโยบายของรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจของ โบช ให้เป็นไปอย่างราบรื่น จากการเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันส์ IoT ชั้นนำ ซึ่งจะช่วยร่วมผลักดันประเทศไทยให้สามารถสร้างความแตกต่างในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้น”

ทั้งนี้เห็นจากการลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท โบช ลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าเกือบ 100 ล้านยูโร เฉพาะในปี 2559 มีการลงทุนถึงกว่า 50 ล้านยูโร โดย โบช ตั้งเป้ารักษาความเป็นผู้นำในตลาดหัวฉีดเชื้อเพลิง และกำลังก่อสร้างโรงงานผลิตหัวฉีดเชื้อเพลิงในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ผลิตยานยนต์ โรงงานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จะใช้เทคโนโลยีหัวฉีดเอกสิทธิ์เฉพาะของ โบช โดยกระบวนการผลิตส่วนหนึ่งจะใช้เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อ ตามแนวทาง ‘อุตสาหกรรม 4.0’ สำหรับการลงทุนรวมในปี 2559 นั้นยังครอบคลุมถึงการก่อสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาภายในโรงงานผลิตหัวฉีดเชื้อเพลิง และการขยายสายการผลิตเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรีด้วย

นอกจากนี้ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจโซลูชันส์แห่งการขับเคลื่อนของ โบช เติบโตขึ้นจากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ที่มีความต้องการและการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวโน้มเติบโตเช่นเดียวกัน เป็นผลมาจากโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเติบโตปานกลาง เป็นผลจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ขยายตัวต่อเนื่องและจากช่องทางธุรกิจอีคอมเมิร์ศ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานและการก่อสร้างนั้น มีรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2559 เป็นผลมาจากความต้องการในตลาดและอุตสาหกรรมการผลิตขยายตัว อีกทั้งการใช้จ่ายที่ต่อเนื่องของภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนการคืนกำไรให้สังคง โบช มุ่งมั่นยกระดับฝีมือและความก้าวหน้าทางวิชาชีพในหมู่เยาวชนโดยมีกิจกรรมครอบคลุมด้านการศึกษาและสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ประกอบกิจการชั้นนำในอนาคต โบช ให้การสนับสนุนมูลนิธิทักษะเพื่อชีวิต (Skills for Life Foundation) และมูลนิธิ Hand to Hand มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับทาง Primavera ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยพนักงานของ โบช ที่เกษียณอายุแล้ว เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ ให้สามารถเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นได้ การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ โบช รวมถึงความร่วมมือกับมูลนิธิทักษะเพื่อชีวิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาแนวทางการยกระดับทักษะอาชีพด้วยการฝึกอบรม “train-the-trainer” อย่างต่อเนื่องให้กับเด็กนักเรียนในมูลนิธิทักษะเพื่อชีวิต ซึ่งโครงการแรกที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย คือ การประดิษฐ์ของเล่นทำมือซึ่งได้ส่งมอบให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิ Hand to Hand เมื่อปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2560 ด้วยภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ซบเซา กอปรกับความผันผวนทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ กลุ่ม โบช จึงตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายที่ประมาณ 3-5 % แม้ว่าจะยังต้องลงทุนจำนวนมากเพื่อรองรับอนาคต ก็มองว่าน่าจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LDGJp
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th