บทความ

โบช ประเทศไทย ปิดงบปี 2559 เติบโต 10 %


โจเซฟ ฮง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรเบิร์ตบ๊อช จำกัด เปิดเผยว่า โบช ผู้ผลิตด้านเทคโนโลยีและการบริการต่างๆ ชั้นนำของโลก ปิดงบการเงิน 2559 ยอดขายในประเทศไทย 11.9 พันล้านบาท (305 ล้านยูโร) คิดเป็นอัตราการเติบโต 10 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ที่ประเทศไทยเป็นตลาดที่สร้างรายได้สูงสุดแห่งหนึ่งสำหรับ โบช ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย โบช มองเห็นแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางที่ดี เห็นได้จากการลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจการเชื่อมต่อ (Connectivity) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้รับการผลักดันจากแผนกลยุทธ์ของรัฐบาลไทยภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0″

“นโยบายของรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจของ โบช ให้เป็นไปอย่างราบรื่น จากการเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันส์ IoT ชั้นนำ ซึ่งจะช่วยร่วมผลักดันประเทศไทยให้สามารถสร้างความแตกต่างในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้น”

ทั้งนี้เห็นจากการลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท โบช ลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าเกือบ 100 ล้านยูโร เฉพาะในปี 2559 มีการลงทุนถึงกว่า 50 ล้านยูโร โดย โบช ตั้งเป้ารักษาความเป็นผู้นำในตลาดหัวฉีดเชื้อเพลิง และกำลังก่อสร้างโรงงานผลิตหัวฉีดเชื้อเพลิงในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ผลิตยานยนต์ โรงงานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จะใช้เทคโนโลยีหัวฉีดเอกสิทธิ์เฉพาะของ โบช โดยกระบวนการผลิตส่วนหนึ่งจะใช้เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อ ตามแนวทาง ‘อุตสาหกรรม 4.0’ สำหรับการลงทุนรวมในปี 2559 นั้นยังครอบคลุมถึงการก่อสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาภายในโรงงานผลิตหัวฉีดเชื้อเพลิง และการขยายสายการผลิตเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรีด้วย

นอกจากนี้ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจโซลูชันส์แห่งการขับเคลื่อนของ โบช เติบโตขึ้นจากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ที่มีความต้องการและการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวโน้มเติบโตเช่นเดียวกัน เป็นผลมาจากโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเติบโตปานกลาง เป็นผลจากช่องทางการจัดจำหน่ายที่ขยายตัวต่อเนื่องและจากช่องทางธุรกิจอีคอมเมิร์ศ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานและการก่อสร้างนั้น มีรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2559 เป็นผลมาจากความต้องการในตลาดและอุตสาหกรรมการผลิตขยายตัว อีกทั้งการใช้จ่ายที่ต่อเนื่องของภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนการคืนกำไรให้สังคง โบช มุ่งมั่นยกระดับฝีมือและความก้าวหน้าทางวิชาชีพในหมู่เยาวชนโดยมีกิจกรรมครอบคลุมด้านการศึกษาและสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ประกอบกิจการชั้นนำในอนาคต โบช ให้การสนับสนุนมูลนิธิทักษะเพื่อชีวิต (Skills for Life Foundation) และมูลนิธิ Hand to Hand มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับทาง Primavera ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยพนักงานของ โบช ที่เกษียณอายุแล้ว เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ ให้สามารถเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นได้ การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ โบช รวมถึงความร่วมมือกับมูลนิธิทักษะเพื่อชีวิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาแนวทางการยกระดับทักษะอาชีพด้วยการฝึกอบรม “train-the-trainer” อย่างต่อเนื่องให้กับเด็กนักเรียนในมูลนิธิทักษะเพื่อชีวิต ซึ่งโครงการแรกที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย คือ การประดิษฐ์ของเล่นทำมือซึ่งได้ส่งมอบให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิ Hand to Hand เมื่อปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2560 ด้วยภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ซบเซา กอปรกับความผันผวนทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ กลุ่ม โบช จึงตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายที่ประมาณ 3-5 % แม้ว่าจะยังต้องลงทุนจำนวนมากเพื่อรองรับอนาคต ก็มองว่าน่าจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LDGJp
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
28 Mar 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,699,000
3.
3,299,000
4.
5,399,000
5.
6,799,000
6.
3,249,000
8.
53,500,000
10.
3,600,000
11.
4,539,000
12.
13,339,000
13.
2,999,000
14.
1,749,000
15.
1,800,000
17.
499,000
18.
979,000
19.
990,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th