บทความ

ปตท. คว้ารางวัล Drive Award 2017 – Marketing Excellence


รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล Drive Award 2017 แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาการตลาด (Marketing Excellence) จากความสำเร็จทางด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้บแรนด์ การสร้างความต่อเนื่องและความแปลกใหม่ของแคมเปญการตลาด การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมี อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. รับมอบ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่า เอมบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชั้นนำของประเทศที่มีแนวคิดการบริหารงานที่โดดเด่น มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/mIux1
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 10 กรกฏาคม 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th