บทความ

อย่าเพิ่งหัวร้อน ! กรมศุลฯ เปิดประมูลรถ 6 กค. นี้


หลังจากกรมศุลกากรประกาศยกเลิกประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 29 มิย. ที่ผ่านมา เหตุเพราะมีรถของกลางจำนวนหนึ่ง ไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ ล่าสุด กรมศุลกากรได้กำหนดเปิดประมูลอีกครั้งในวันที่ 6 กค. 60 ผู้สนใจสามารถดูรถได้ตั้งแต่วันที่ 4-5 กค. 60 เวลา 9.00-18.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าส่วนของกลาง กรมศุลกากร

ผู้ต้องการประมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันการประมูล ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากร วันที่ 4-5 กค. เวลา 9.00-16.30 น. และวันที่ 6 กค. ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมูล

 

เอกสารของผู้ลงทะเบียน
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 2 ฉบับ

จำนวนเงินค้ำประกัน
– รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เปิดประมูลต่ำกว่า 1,500,000 บาท ต้องวางเงินค้ำประกันคันละ 100,000 บาท และไม่มีสิทธิประมูลของกลางมูลค่า 1,500,000 บาทขึ้นไป
– รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เปิดประมูลตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป วางเงินค้ำประกัน คันละ 200,000 บาท และมีสิทธิประมูลของกลางมูลค่าต่ำกว่า 1,500,000 บาท ได้

กฎเกณฑ์การยกป้ายประมูล
– ผู้ที่ลงทะเบียน และวางเงินค้ำประกันแล้วเท่านั้นจะได้รับสิทธิเข้าร่วมประมูล (ได้รับป้ายยกประมูล)
– ราคาของกลางต่ำกว่า 500,000 บาท ต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 5,000 บาท
– ราคาของกลางตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท ต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 20,000 บาท
– ราคาของกลางตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 2,000,000 บาท ต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 50,000 บาท
– ราคาของกลางตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป ต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 100,000 บาท
ผู้เข้าประมูลสามารถเสนอราคาประมูลเพิ่มขึ้นเองได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น------------------------------
เรื่องโดย : พีรพัฒน์ อินทมาตย์
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6dFiw
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 16:54 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th