บทความ

วิริยะประกันภัยฯ ปรับโฉม สาขาหาดใหญ่ รองรับตลาดอาเซียน


พลตท. เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานวิริยะประกันภัย สาขาหาดใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้นวัตกรรมบริการ 4.0 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และผู้มาติดต่อได้รับความสะดวกสบาย รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการบริการประกันภัยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน วิริยะประกันภัย ในพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณก่อสร้างอาคารสำนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย (จำกัด) มหาชน สาขาหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/9Hed2
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th