บทความ

โตโยตา จัดโครงการ “รถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย”


โตโยตา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก บันทึกความร่วมมือ “โครงการรถตู้สาธารณะขับขี่ปลอดภัย” จัดอบรมให้แก่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ มุ่งเน้นให้ผู้อบรมมีความเข้าใจที่ถูกค้อง ตลอดจนฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการขับขี่ และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก จัดอบรม “โครงการรถตู้โดยสารสาธารระขับขี่ปลอดภัย” เพือตอบสนองนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของรถตู้โดยสารสาธารณะ

การอบรม โตโยตา นำหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย “Toyota Safe Driving Education” มาใช้ในการจัดอบรมให้แก่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ในการอบรมจะประกอบด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้อบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการขับขี่ และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน

“Toyota Safe Driving Education” ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรการอบรมของ “ศูนย์การศึกษาความปลอดภัยโมบิลิตะ” หรือ Mobilitas ภายใต้การดูแลของ โตโยตา มอเตอร์ คอร์พอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและวินัยจราจร จากกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักสวัสดิการขนส่งทางบก โดยแบ่งการอบรมออกเป็น

ภาคทฤษฎี แบ่งเป็น สถานการณ์อุบัติเหตุของไทย (รถตู้โดยสาร) และปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ การสรางจิตสำนึกของการขับขี่ปลอดภัย การคาดการณ์อุบัติเหตุ และการเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่

ภาคปฎิบัติ แบ่งเป็น การควบคุมบังคับรถในขณะฉุกเฉิน ระยะเบรครถที่ปลอดภัยขณะขับรถ และจุดบอดและข้อจำกัดวิสัยทัศน์การขับขี่

วุฒิกร กล่าวต่อว่า โตโยตา มุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการถนนสีขาว เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความปลอดภัย โดยโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างจิตสำนึก และวินัยในการขับขี่บนท้องถนนให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน และที่สำคัญ คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้ได้มากที่สุด และ โตโยตา ก็ยังยินดีที่มีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความสนับสนุนต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยร่วมกัน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ZEk3P
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 15:29 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th