บทความ

หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 สั่ง ไม่จ่ายค่าปรับ ต่อทะเบียนรถไม่ได้


วันที่ 21 มีค. 2560 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ คือ ให้ “งด” การออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้รับใบสั่ง แล้วไม่ชำระค่าปรับหรือชำระค่าปรับไม่ครบถ้วน

 

DSC_0103

คำสั่งดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ขับขี่รถหรือเจ้าของรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายการจราจรทางบกจำนวนมาก โดยมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงและเพิกเฉยต่อการบังคับใช้กฏหมาย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกลไกและกำหนดมาตรการทางกฏหมายเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฏหมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการคมนาคมมากขึ้น โดยในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้รับใบสั่ง แล้วไม่ชำระค่าปรับหรือชำระไม่ครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งสารวัตรขึ้นไป จะออกหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง ให้ผู้ขับขี่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระค่าปรับตามที่ระบุในใบสั่ง และให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถชำระค่าปรับที่ค้างชำระ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

 

หากเจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับภายใน 15 วัน พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งจำนวนค่าปรับที่ค้างชำระพร้อมหลักฐาน ไปยังนายทะเบียน ให้ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้มาติดต่อชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นทราบอีกครั้ง เพื่อไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

 

ใบสั่ง ชุด 2

 

สุดท้าย ถ้าเจ้าของรถยังไม่ชำระค่าปรับหรือชำระไม่ครบถ้วนภายใน 30 วัน พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งต่อนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถคันดังกล่าวและให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

 

อย่างไรก็ตามหากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถ เห็นว่าตนไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา สามารถทำหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ภายใน 15 วัน

 

รายละเอียดอ้างอิงตามเอกสารรูปภาพสไลด์ ด้านบน------------------------------
เรื่องโดย : พีรพัฒน์ อินทมาตย์
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ imc
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Cjrrm
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 16:18 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th