บทความ

ฟอร์ด เปิดตัวแคมเปญ “Women in Auto” เนื่องในวันสตรีสากล


ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมเฉลิมฉลองและระลึกถึงวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เปิดตัวแคมเปญภายใต้คอนเซพท์ “Women in Auto” พร้อมปล่อยวีดีโอหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ “ฉันทำได้…คุณก็ทำได้” เรื่องจริงของวิศวกรหญิงประจำโรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (FTM) จังหวัดระยอง ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความมุ่งมั่นของผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อทำให้ความฝันของเธอเป็นจริง จนกลายเป็นกำลังสำคัญในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ของ ฟอร์ด ในประเทศไทย

ยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ฟอร์ด อาเซียน เปิดเผยว่า ฟอร์ด ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติในทุกที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เรามองว่าความหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กร ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการองค์กรแบบ Diversity and Inclusion (D&I) ซึ่งเรายึดถือเป็นคุณค่าหลักที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้ ที่ ฟอร์ด เรายังมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมด้วยการสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรได้อย่างลงตัว”

ตลอดห้าปีที่ผ่านมา ฟอร์ด มีจำนวนพนักงานหญิงในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพิ่มขึ้นถึง 125 เปอร์เซนต์ และจำนวนผู้บริหารหญิงยังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเรามีพนักงานหญิงครอบคลุมทั้งระดับผู้บริหาร วิศวกร นักออกแบบรถยนต์ และพนักงานปฏิบัติการในไลน์การผลิตและประกอบรถยนต์ เราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตของ ฟอร์ด ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา และจะยังคงมีบทบาทที่เด่นชัดต่อไปในอนาคต โดยเรามีแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานหญิงอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้พนักงานหญิงได้มีโอกาสและความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานที่ไม่แตกต่างจากพนักงานชาย

ฟอร์ด ทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกของ ฟอร์ด ประเทศไทย ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น พร้อมเปิดตัววีดีโอหนังสั้น “ฉันทำได้…คุณก็ทำได้” ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้ผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะทำตามความฝัน และพยายามมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยวีดีโอหนังสั้นดังกล่าวดัดแปลงมาจากชีวิตจริงของ พนาพร แพร่งสุวรรณ วิศวกรหญิงเพียงหนึ่งเดียวของฝ่ายปฏิบัติการด้านการผลิตและประกอบรถยนต์ VOME Vehicle Operation Manufacturing Engineering, ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (FTM) จังหวัดระยอง ซึ่งนภาพร สามารถแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ด้วยความมุ่งมั่นและทัศนคติในเชิงบวก และความไม่ย่อท้อต่อปัญหา ประกอบกับโอกาสที่ ฟอร์ด มอบให้พนักงานหญิงได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเท่าเทียมกับพนักงานชาย จึงทำให้วันนี้ นภาพร กลายเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นในฐานะวิศวกรหญิงของ ฟอร์ด  โดยสามารถติดตามรับชมวีดีโอหนังสั้นดังกล่าวได้ทางเฟศบุค ฟอร์ด ประเทศไทย www.facebook.com/FordThailand

นอกจากนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ยังเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้หญิงไทยที่ขาดโอกาสในสังคม โดยร่วมมือกับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี จัดการบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารหญิงของ ฟอร์ด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้หญิงไทยได้กล้าเปลี่ยนแปลงและแสดงศักยภาพของตน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผนอนาคตและการบริหารชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนะแนวเรื่องการนำแรงบันดาลใจมาเป็นพลังในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตนเอง และเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและการประกอบอาชีพตามความถนัดให้กับเด็กนักเรียนหญิงในพื้นที่ห่างไกลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ฟอร์ด มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้หญิงไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตน และภูมิใจในพนักงานหญิงของบริษัทฯ ทุกคน ที่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลิต พัฒนา และส่งมอบรถยนต์คุณภาพระดับโลกออกสู่ท้องตลาด”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Yf8zK
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 14:01 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th