บทความ

อีทราน (ไทยแลนด์)ฯ เปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะ “Etran Prom”


IMG_3284

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดตัว “Etran Prom” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะ คันแรกในโลก ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยทีมงานคนไทย เจาะกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ด้วย Business Model รูปแบบใหม่ ให้เช่ารายเดือนในราคาที่เข้าถึงได้ ชูจุดขายใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน ด้วยดีไซจ์นรูปลักษณ์ใหม่ สะดวกสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตั้งเป้ายอดขายปีแรก 200 คัน และเติบโตเป็น 10,000 คัน ภายใน 3 ปี หวังครองมาร์เกทแชร์ 5 % ของตลาดรถจักรยานยนต์ในเมือง พร้อมจับมือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายสถานีแบทเตอรีพลังงานไฟฟ้า กระจายทั่วกรุงเทพฯ ตามแนวรถไฟฟ้า ให้ได้ถึง 60 สถานีในปี 2560 เพื่อสนับสนุนการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลายมากขึ้น

IMG_3285

สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของ อีทรานฯ คือ ต้องการนำเสนอทางเลือกใหม่ของบริการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่าในการใช้งานให้กับตลาดผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วย จึงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งธุรกิจของ อีทรานฯ ที่ตั้งใจเข้ามาบุกเบิกธุรกิจการให้บริการขนส่งสาธารณะ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านเศรษกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผลกระทบ

บริษัทฯ มีแผนลงทุนการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 10,000 คัน ภายใน 3 ปี โดยมีแผนในการพัฒนาธุรกิจ และมีแผนการระดมทุนเพิ่มตลอดจนการหาพันธมิตรองค์กรต่างๆ ร่วมอุดมการณ์ ซึ่ง อีทรานฯ พร้อมนำขีดความสามารถของเราผสานเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับบริการขนส่งสาธารณะเพื่อคนไทยแล้ววันนี้ ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพตลาด พบว่ามีการขนส่งประเภทหนึ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ใช้งานกลุ่มแรก ก็คือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ด้วยขนาดของตลาดที่มีจำนวนกว่า 300,000 คันทั่วประเทศ จึงเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมแรกเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะให้เช่า ในชื่อ “Etran Prom” (อีทราน พร้อม) เจาะกลุ่มผู้ใช้งานในกรุงเทพฯ เป็นที่แรก โดยเริ่มจากกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ และผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะการให้บริการแบบวิ่งเป็นรอบ ในบริเวณใกล้เคียง คอยรับ-ส่งเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งภายในเมืองใหญ่ถือเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ตอบสนองความต้องการในการขนส่งระยะสั้น โดยชูเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้งานให้มีรายได้เหลือเงินเก็บในทุกๆ เดือน เพิ่มขึ้นถึง 50 % ควบคู่กับการติดตั้งและขยายสถานีแบทเตอรี ทั่วกรุงเทพฯ ตามแนวรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานรถ Etran Prom ในการเปลี่ยนแบทเตอรีไฟฟ้าพร้อมเปิดให้บริการปีนี้อย่างแน่นอน”

IMG_3287

Etran Prom ได้รับการออกแบบภายนอกโดยมีแรงบันดาลใจจากความเป็นธรรมชาติ คำนึงถึงการใช้งานสาธารณะเป็นสำคัญ โดยสะท้อนออกมาถึงลักษณะรูปทรง วัสดุ และการผลิต ในด้านของสมรรถนะใช้ Etran  Motor ขนาด 5Kw ให้ความเร็วสูงสุดถึง 80 กม/ชม. แบทเตอรีชนิด LiFePO4 ซึ่งมีความปลอดภัยขนาดความจุ 3Kwh ใช้งานได้ถึง 60 กม. (ที่ความเร็วคงที่ 70 กม/ชม.) ในด้านของอัตราสิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้า ใช้เพียง 25 สตางค์/กม. พร้อมเทคโนโลยีจาก Etran ได้แก่ Etran Battswap สลับแบทเตอรีใหม่ ไฟเต็มแทนแบทเตอรีที่ใช้งานแล้ว มีความรวดเร็วสามารถสลับเปลี่ยนได้ภายใน 1 นาที ที่สถานีชาร์จของ Etran มีการควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า รวมถึงมีระบบควบคุมด้วยการยืนยันตัวตนของคนขับ ก่อนที่จะทำการสลับเปลี่ยนแบทเตอรีทุกครั้ง และ Etran Mobility Integration Solution ด้วยการใช้เซนเซอร์ เพื่อตรวจจับและอ่านค่าชิ้นส่วนต่างๆ ของตัวรถประกอบกับอุปกรณ์ Internet of Things (ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนท) ที่เข้ามาเชื่อมโยงและจัดระเบียบข้อมูลของเซนเซอร์เพื่อส่งต่อให้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่อยู่กับตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ขับขี่สามารถรู้ถึงความเร็ว ปริมาณแบทเตอรี การแจ้งเตือนการขับขี่เกินกำหนด ระบบจ่ายเงินที่สะดวก ทั้งเงินสด และระบบอีเลคทรอนิคส์ ระบบตรวจสอบเส้นทางการวิ่งทั้งหมด เพื่อเฝ้าระวังการขับขี่ที่ผิดกฎหมาย และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน มีระบบระบุตัวตนของคนขับ ระบุในขั้นตอนการใช้งาน และเปลี่ยนแบทเตอรีข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้งานต่างๆ เฉพาะในส่วนที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์การจราจร รูปแบบการเดินทาง ความถี่ในการใช้งานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในรูปแบบของ Big Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)

IMG_3282

ในด้านราคา อีทรานฯ ได้ทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์จำนวนกว่า 400 คน และผู้โดยสารที่ใช้งานเป็นประจำ ในช่วงเวลา ระหว่างปี 2558-2559 เพื่อให้ทราบถึง Pain Point ที่แท้จริงในด้านต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อนำมาพัฒนาสินค้า บริการ รวมถึงราคาเข้าถึงได้ พบว่า วินมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ระบุว่าเติมให้เต็มถังวันละครั้ง ซึ่งคำนวณเป็นค่าน้ำมันเฉลี่ย 3,000 บาทขึ้นไป/เดือน โดยบางรายระบุว่าใช้ค่าน้ำมันสูงถึง 7,000 บาท/เดือน และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถอยู่ที่ประมาณ 200 บาท/เดือน ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ สนใจอยากหันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คือ ราคาต้องถูกกว่ารถที่ใช้น้ำมัน จุดชาร์จไฟต้องสะดวก นอกเหนือจากปัจจัยหลักๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในอันดับแรก คือ ประสิทธิภาพต้องเร่งได้ทันใจ ขับขี่ในเมืองสะดวก อันดับรองลงมา คือ การออกแบบ ต้องสวยสะดุดตา และมีราคาที่สามารถจับต้องได้ จากข้อมูลดังกล่าว Etran Prom จึงมีราคาเช่าเริ่มต้นที่ 3,500 บาท/เดือน ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าชาร์จไฟแล้ว

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/YcPPD
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:40 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th