บทความ

เอ.พี. ฮอนด้าฯ จัดแข่งขัน “ทักษะขับขี่ปลอดภัย ฮอนดา ระดับประเทศ ครั้งที่ 14″ ภายใต้โครงการ “ฮอนดา เมืองไทย ขับขี่ปลอดภัย” 


พิธีเปิด 2

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนดา ในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการ “ฮอนดา เมืองไทย ขับขี่ปลอดภัย” จัดการแข่งขัน “ทักษะขับขี่ปลอดภัย ฮอนดา ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 เฟ้นหาสุดยอดครูฝึกขับขี่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับครูฝึกประจำร้านผู้จำหน่าย เจ้าหน้าที่วิทยากรของหน่วยงานภาครัฐ (ตำรวจ) อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ฮอนดา กรุงเทพฯ

อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ฮอนดา ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของ Honda Safety Riding และพัฒนาทักษะของวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีของวิทยากรระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่วิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัย โดยมีครูฝึกจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 206 คน แบ่งเป็น จากร้านผู้จำหน่าย 117 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 58 คน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 31 โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องทดสอบคุณสมบัติว่าเป็นผู้ฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์มากน้อยเพียงใด และระดับความสามารถในการขับขี่ได้มาตรฐานน่าเชื่อถือได้เพียงใด โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านการแข่งขันทั้งหมด 3 สถานี ประกอบด้วย 1. การเบรค (Braking), 2. ความคล่องตัว (Slalom) และ 3. การขับขี่ทรงตัวบนกระดานแคบ (Narrow Plank) ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มีทักษะขับขี่ปลอดภัยยอดเยี่ยม และถูกหักคะแนนน้อยที่สุดจากคะแนนเต็มสถานีละ 1,000 คะแนน จะเป็นผู้ชนะ 

ตำรวจรวม
ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ชนะในแต่ละประเภท มีดังนี้ รุ่นบิกไบค์ ผู้ ชนะเลิศ ได้แก่ จารุวัตร ขันเงิน (บริษัท ฮอนด้า สมุทรปราการ จำกัด จ. สมุทรปราการ) ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
ทีมรวม
ส่วนรุ่นครูฝึกชาย ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ อัครพล พรมแตง (บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด จ. กำแพงเพชร) รุ่นครูฝึกหญิงผู้ชนะเลิศ ได้แก่ อัญชลี ช่อฟัก (บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด จ. กำแพงเพชร) รุ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ชนะเลิศ ได้แก่  สตอ. คงกฤษณ์ ประสงค์ (กองกำกับการอารักขา 2 กรุงเทพฯ) รุ่นครู-อาจารย์ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นพพร สมคิด (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ) รุ่นนักเรียน ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ จิราวัฒน์ ประภาศรี (วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จ. ขอนแก่น) และรุ่นทีมศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนดา ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด จ. กำแพงเพชร
สำหรับกติกา ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจำหน่วยงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ครูฝึกชายประจำร้านผู้จำหน่าย (ผ่านหลักสูตร Instructor), เจ้าหน้าที่ครูฝึกหญิงประจำร้าน (ผ่านหลักสูตร Sub Instructor, Instructor), เจ้าหน้าที่วิทยากรขับขี่ปลอดภัยจากภาครัฐ (ครูตำรวจ) และนักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการแข่งขันมีทั้งสิ้น 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีทดสอบที่ 1 : การเบรค (Braking) เพื่อวัดความสามารถในการเบรค ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งของครูฝึก โดยจะทดสอบการเบรคหยุดรถจักรยาน ยนต์อย่างนุ่มนวล ในระยะทางสั้นที่สุด พร้อมด้วยท่าทางการขับขี่ที่ถูก ต้องสมเป็นครูฝึก, สถานีทดสอบที่ 2 : ความคล่องตัว (Slalom) เพื่อทดสอบความคล่องตัวในขณะขับขี่ สามารถบังคับรถจักรยานยนต์ ใช้คันเร่ง เกียร์ เบรค ท่าทางการขับขี่ได้อย่างสัมพันธ์กัน และสถานีทดสอบที่ 3 : การขับขี่ทรงตัวบนกระดานแคบ (Narrow Plank) เพื่อทดสอบความสามารถในการขับขี่ ทรงตัว ด้วยความเร็วต่ำ เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ และใช้ทางท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้อง โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีคะแนนสะสมคนละ 1,000 คะแนน ในทุกสถานี ซึ่งคะแนนจะถูกตัดออกไปในกรณีที่ผู้แข่งขันเข้าข่ายที่ต้องเสียคะแนนตามที่ถูกระบุอยู่ในแต่ละสถานี เช่น รถล้ม, เท้าแตะพื้น, ชนกรวยยาง ฯลฯ โดยผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดหลังแข่งขันครบทั้ง 3 สถานี จะเป็นผู้ชนะ


------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/exYEL
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:30 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th