บทความ

อีซูซุ จัดแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย


อีซูซุ ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร และการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง โดยการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย อีซูซุ เป็นประจำทุกปี และสำหรับรอบชิงชนะเลิศปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มีพนักงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,900 คน  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการขาย และการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และมุ่งสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี

มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 2

กลุ่มตรีเพชร โดย โทชิอากิ มาเอคาวะ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เปิดเผยว่า “การดำเนินงานด้านการขายและการบริการหลังการขายมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ ซึ่งทั้งสองส่วนนั้นจะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อความสำเร็จของธุรกิจโดยรวม ด้วยเหตุนี้ ในทุกๆ ปี อีซูซุ จึงต้องจัดหลักสูตรการอบรมหลากหลายรูปแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ของทั้งกลุ่มขายและกลุ่มธุรกิจหลังการขาย เพื่อให้พวกเขาเพรียบพร้อมไปด้วยความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน นอกจากนั้น เรายังได้จัดการแข่งขัน “ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในการมอบการบริการด้านการขายและการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วย

ความพอใจของลูกค้า คือ กุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ อีซูซุ ฉะนั้น อีซูซุ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกค้า อีซูซุ มีความสุขกับประสบการณ์การบริการที่ได้รับจากทั้งที่ปรึกษาการขายและบุคลากรทางด้านการบริการหลังการขายที่เปี่ยมไปด้วยทักษะของเรา และผลลัพธ์ที่ได้รับตามมา คือ อีซูซุ สามารถครอง SSI อันดับ 1 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการสํารวจของ JD. Power ในปี 2558 และ 2559  สำหรับในปี 2560 ถือเป็นวาระพิเศษครบรอบ 60 ปีของการดำเนินธุรกิจ อีซูซุ ในประเทศไทย เรามิได้เพียงแต่จะมุ่งมั่นในการครอง SSI อันดับ 1 ให้ได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เท่านั้น แต่ยังต้องการครอง CSI อันดับ 1 ในด้านการบริการหลังการขายเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งในการบริการด้านการขายและหลังการขายของ อีซูซุ ด้วย”

0306

การแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย อีซูซุ ประจำปี 2559 ยังคงได้รับความสนใจจากผู้จำหน่าย อีซูซุ ทั่วประเทศโดยในปีนี้มีพนักงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 1,879 คน ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล ซึ่งทั้งหมดผ่านการคัดเลือกด้วยความเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในรอบคัดเลือก ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี จำนวน 226 คน แบ่งออกเป็น

 • การแข่งขันทักษะด้านการขาย ประกอบด้วย ที่ปรึกษาการขาย อีซูซุ ประเภทรถพิคอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์  และที่ปรึกษาการขาย อีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่
 • การแข่งขันเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อีซูซุ
 • การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ อีซูซุ
 • การแข่งขันทักษะด้านการบริการหลังการขาย ประกอบด้วย การแข่งขันประเภททีม สำหรับพนักงานช่าง อีซูซุ ประเภทรถพิคอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์, ที่ปรึกษางานบริการ อีซูซุ และครูฝึกช่างยนต์ อีซูซุ, การแข่งขันประเภทบุคคล สำหรับพนักงานช่าง อีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่  และการแข่งขันทักษะงานอะไหล่ อีซูซุ

ซึ่งทุกด้านของการแข่งขันล้วนมีส่วนสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพของการขายและการบริการหลังการขาย โดยรอบชิงชนะเลิศนี้ โทชิอากิ มาเอคาวะ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม อีซูซุ ในประเทศไทย  ผู้จำหน่าย อีซูซุ ทั่วประเทศ และแขกพิเศษจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างคับคั่ง

ในการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย อีซูซุ ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศนี้  ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละด้าน โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งผลการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย อีซูซุ ประจำปี 2559 มีดังนี้

0331

ด้านการขาย

 • ที่ปรึกษาการขาย อีซูซุ ประเภทรถพิคอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ชนะเลิศ ได้แก่ พนิดา จุลรัศมิ์ จาก หจก. คิงส์ยนต์  สาขานางรอง รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
 • ที่ปรึกษาการขาย อีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่  ชนะเลิศ ได้แก่ กิตติพงษ์ เพิ่มพูล จากบริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

ชนะเลิศประเภททีม

ด้านบริการหลังการขาย  

 • ประเภททีม ชนะเลิศได้แก่ สุรศักดิ์ กุญชรินทร์ และวัชรา เชื้อทอง (พนักงานช่าง)  เสฏฐวุฒิ คงเมฆา (ที่ปรึกษางานบริการ) และเอกวัฒน์ พันธ์พงศ์ (ครูฝึกช่างยนต์) จากบริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาทุ่งใหญ่ รับเงินรางวัล 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
 • ประเภทบุคคล พนักงานช่าง อีซูซุ ประเภทรถบรรทุกขนาดกลาง และใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ จิรศักดิ์ คำสุข และแอ๊ด ศรีหวัง จาก  บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด สาขานราธิวาส รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
 • ประเภทบุคคล การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ อีซูซุ ชนะเลิศ ได้แก่ วิชัย แก้วทอง จากบริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ กรุงเทพ จำกัด กับผลงานเครื่องเป่าไส้กรองอากาศลดมลพิษอัตโนมัติ รับเงินรางวัล 45,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
 • ประเภทบุคคล ด้านทักษะงานอะไหล่ อีซูซุ ชนะเลิศ ได้แก่ ปฐม ใสหนู บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาทุ่งใหญ่ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

ด้านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อีซูซุ

 • ประเภททีม ชนะเลิศ ได้แก่ ศิริมา ก๋งเส็ง (ส่วนงานขาย) จักรพันธ์ โรจน์มณี  (ส่วนงานบริการหลังการขาย) และเขมิภา แก้วศรีอ่อน (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์) จากบริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาตรัง รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

IMG_6673

นอกจากนี้ สำหรับพนักงานช่าง อีซูซุ ทั้งประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ และประเภทรถพิคอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ยังเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน I-1 Grand Prix ระหว่างพนักงานช่าง อีซูซุ จากทั่วโลกอีกด้วย

D2 349

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายการบริการ อีซูซุ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านการขาย และการบริการหลังการขาย ตลอดจนทีมช่างของศูนย์บริการ อีซูซุ อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า อีซูซุ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Xoh6R
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:59 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th