ธุรกิจ

ฟอร์ด ประเทศไทย จัดโครงการ Water Go Green มอบน้ำสะอาดเพื่อคนในชุมชน


Water Go Green in Rayong_4_1

ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าต่อยอดกิจกรรม Ford Global Caring Month โดยร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA ยกทัพอาสาสมัคร ฟอร์ด นำโดย ศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และ สมศักดิ์ พะเนียงทอง ประธานคณะกรรมการผู้จำหน่าย ฟอร์ด พร้อมคณะสื่อมวลชน จัดสร้างระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ Water Go Green เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง ต. หนองไร่ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก และขาดแคลนน้ำสะอาด ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอม)

Water Go Green in Rayong_3

ศุภรางศุ์ อนุชปรีดา (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมศักดิ์ พะเนียงทอง (ขวา) ประธานคณะกรรมการผู้จำหน่าย ฟอร์ด และ บรรจง กะนะกาศัย (กลาง) นายอำเภอปลวกแดง ร่วมก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีทเสริมเหล็ก และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

Water Go Green in Rayong_7

ศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “น้ำสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ต้องการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ตลอดจนการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม  การจัดสร้างระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ Water Go Green จึงเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกิจกรรม Ford Global Caring Month ซึ่งจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์หลักของ ฟอร์ด ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่ ฟอร์ด เข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมช่วยเหลือ รักษาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชมอย่างยั่งยืน”

Water Go Green in Rayong_9_2

รอยยิ้มให้น้องๆ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง และชาวบ้านตำบลหนองไร่

โครงการระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ “Water Go Green” ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร ฟอร์ด และคณะสื่อมวลชนในการแสดงพลังจิตอาสา ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีทเสริมเหล็กและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมวางระบบท่อน้ำตามแปลงปลูกเพื่อช่วยให้โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดงสามารถมีกิจกรรมทางการเกษตรแบบพอเพียง อาทิ การปลูกมะนาวในวงบ่อ หลุมพอเพียง ซึ่งเป็นการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่จำกัด และการปลูกผักในตะกร้า เพื่อสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน พร้อมทั้งนำผลผลิตมาใช้เป็นโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู เพิ่มความเข้มแข็งในชุมชนต่อไป

Water Go Green in Rayong_8

อาสาสมัคร ฟอร์ด และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง ร่วมแสดงมือเปื้อนดินแห่งความดีด้วยความภาคภูมิใจจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชมของตนเอง

Water Go Green in Rayong_5

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์หนึ่งในกิจกรรมการเกษตรแบบพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดงเพื่อควบคุมให้สามารถออกผลนอกฤดูกาล และเก็บเป็นผลผลิตในฤดูแล้งช่วงที่มะนาวมีราคาสูงได้

สำหรับกิจกรรม Ford Global Caring Month ฟอร์ด ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอีก 2 กิจกรรมให้กับชุมชนที่ ต. ละหาร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง โดยการร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามเด็กเล่น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียนและการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ทุพพลภาพ และมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) นำพนักงานอาสามัครจำนวน 90 คนเข้าร่วมสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน 3 หลัง และส่งมอบให้แก่ครอบครัวที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก โดยมีอาสาสมัคร ฟอร์ด ในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 210 คน ตลอดเดือนกันยายน สะสมเวลาในช่วงกิจกรรม Ford Global Caring Month รวมกว่า 1,680 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างความปลอดภัยและเยาวชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ฟอร์ด ในการช่วยเหลือสังคมตลอดมา อาทิ โครงการฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย หรือ Driving Skills For Life (DSFL) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมไปถึงการมอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในด้านต่างๆ อาทิ โครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator และ ทุน Ford Design Grant

“นอกจากความมุ่งมั่นในการรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อันชาญฉลาด รวมทั้งการสร้างสรรค์แผนการสัญจรอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ฟอร์ด ยังมุ่งเดินหน้าเปลี่ยนวิถีการขับเคลื่อนสังคมโลกให้ประชากรทุกคนมีคุณภาพการเป็นอยู่ที่ดีที่สุด พร้อมสรรสร้างแนวทางการแก้ปัญหาของ ฟอร์ด เพื่อตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน” ศุภรางศุ์ กล่าวสรุป------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/lMRwn
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:30 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน