บทความ

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา


PRimg4

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 จำนวน 543 ทุน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่นักเรียนและนักศึกษาในภาคเหนือ ณ หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

PRimg1

การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาภาคเหนือ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 19 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 มีนักเรียนและนักศึกษาได้รับทุนแล้วจำนวน 7,848 ทุน

การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 มีเด็กนักเรียนและนักศึกษาจากภาคเหนือเข้ารับทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 543 ทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,115,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

  • ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น             จำนวน 320 ทุน      ทุนละ            5,000 บาท
  • ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         จำนวน 203 ทุน      ทุนละ            5,000 บาท
  • ทุนในระดับชั้นอุดมศึกษา                            จำนวน   20 ทุน      ทุนละ          25,000 บาท

PRimg2

ประมนต์ สุธีวงศ์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 24 ปี หลังจากทางมูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้น ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ซึ่งการให้ทุนการศึกษา นับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิฯให้ความสำคัญ สำหรับการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาภาคเหนือ ได้ดำเนินงานมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 19 ปี รวมมูลค่าของทุนที่มอบไปแล้วกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งทางมูลนิธิฯ เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน อันจะส่งผลให้สังคมไทยพัฒนาอย่างก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ”------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผ้ลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/USjHx
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 16:45 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
10 Nov 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
524,000
2.
599,000
3.
3,599,000
5.
2,090,000
6.
2,229,000
7.
779,000
8.
3,590,000
10.
1,316,000
11.
1,749,000
12.
1,699,000
14.
3,299,000
15.
5,399,000
16.
6,799,000
17.
3,249,000
18.
4,980,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th