บทความ

Caltex Fuel Your School: คาลเทกซ์ เติมปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3


image

ขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คาลเทกซ์ เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3 จัดโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของเยาวชน ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 150 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง ในจ. พระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรม เธอะ คาวาลิ คาซา รีสอร์ท

image

ซาลมาน ชาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่า “การศึกษา” เป็นรากฐานของการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเด็กๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน และพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง

Caltex Fuel Your School: คาลเทกซ์ เติมปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3 เป็นโครงการเพื่อสังคม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างเสริมศักยภาพให้แก่เยาวชน โดยร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย มุ่งพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง ในจ. พระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560

ซึ่งตัวแทนนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ และนำเสนอโครงงาน แล้วนำไปถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อจัดทำโครงงานเพื่อประกวดชิงทุนการศึกษา

ok_012

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำทีมอาสาสมัครพนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้บริหาร ร่วมทำกิจกรรมพัฒนา บูรณะซ่อมแซม โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ อ. ภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา โดยจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ทุนทรัพย์ หนังสือต่างๆ ที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กวัยประถม พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/JysnQ
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 16:22 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
10 Nov 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
524,000
2.
599,000
3.
3,599,000
5.
2,090,000
6.
2,229,000
7.
779,000
8.
3,590,000
10.
1,316,000
11.
1,749,000
12.
1,699,000
14.
3,299,000
15.
5,399,000
16.
6,799,000
17.
3,249,000
18.
4,980,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th