บทความ

PRE AMPLIFIER ZULEX


ZULEX ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ที่นำความบันเทิงทั้งด้านระบบคาร์เธียเตอร์ พร้อม
ด้วยสินค้าที่มากมายหลายประเภทตั้งแต่ ดีวีดี/ทีวี พรีแอมพ์ ชุดลำโพงแยกชิ้น ซับวูเฟอร์ และ
เพาเวอร์แอมพ์ ในครั้งนี้ได้แนะนำรุ่น ZL-888SP พาราเมทริค พรีแอมพ์ขนาด 5 แบนด์
ปรับแต่งเสียงได้ตั้งแต่ 55/250/500/2,000/10,000 HZ ปรับเพิ่ม/ลดระดับสัญญาณ
ได้ +/-18 ดีบี พร้อมปุ่มปรับแต่งเสียงสำหรับ SUB VOLUME ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่
25-50,000 HZ ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงกวน 96 ดีบี ค่าความเพี้ยน THD
0.03 % ค่าความไวอินพุท 2 โวลท์ และพรีเอาท์ขนาด 9.15 โวลท์ RMS มีปุ่มกดเลือกแหล่ง
สัญญาณระหว่าง CD/RADIO ค่าความต้านทาน อินพุท 20 กิโลโอห์ม พร้อมไฟเรืองแสง
ที่หน้าปัด------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/j4I23

Follow autoinfo.co.th