บทความ

SPEAKER IMAGE DYNAMICS


IMAGE DYNAMICS บแรนด์เนมเครื่องเสียงรถยนต์ชั้นนำที่ยึดมั่นในการออกแบบที่เน้นใน
ด้านของศาสตร์ และศิลป์ เพื่อให้นักเล่น/นักฟังได้สัมผัสกับเสียงเบสส์ที่หนักแน่น และลึก พร้อม
ด้วยรายละเอียดดนตรี ได้แนะนำ ID V.3 SERIES ที่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 8″, 10″, 12″ ทั้งแบบ
วอยศ์คอยล์คู่ 2 โอห์ม และวอยศ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในบ้านเรา
ได้สัมผัสด้านวิศวกรรมที่พิเศษในการออกแบบอย่างประณีต สามารถให้กำลังขับเอาท์พุทได้สูง
โดยคงไว้ทั้งคุณภาพเสียงเบสส์ในระดับ SOUND QUALITY พร้อม HIGH OUTPUT ที่หนักแน่น
และลึก อาทิเช่น รุ่น ID10 D4 V.3 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ แบบวอยศ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม
สามารถรับกำลังขับได้ตั้งแต่ 250 วัตต์ RMS และ 450 วัตต์ MAX ค่าความไว 86.5 ดีบี ค่า FS
23.2 HZ ค่า XMAX 17.0 มม. (แนวเส้นแบบ ONE WAY) นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะติดตั้งในตู้ปิด/เปิด หรือแบนด์พาสส์------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/RRfip

Follow autoinfo.co.th