บทความ

POWER AMPLIFIER ARC AUDIO


ARC AUDIO ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในไลน์ของ
เพาเวอร์แอมพ์ และอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง ในครั้งนี้ได้แนะนำ FD SERIES รุ่น FD 4150
เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 80 วัตต์x4 แชนแนล หรือบริดจ์โมโน 320 วัตต์x2 แชนแนล (4
โอห์ม) และ 160 วัตต์x4 แชนแนล (2 โอห์ม) พร้อมปุ่มปรับแรงดันสัญญาณ 2 ชุด (หน้า/หลัง)
และสวิทช์เลือกเล่นระหว่าง 4/2 แชนแนล หรือ 2 แชนแนล (ชุดหลัง) มีสวิทช์เลือกสัญญาณซ้าย/ขวา
เป็นระบบโมโน สามารถเล่นบริดจ์สัญญาณชุดหน้า/หลังได้ และเล่นแบบสเตริโอ
ชุดอีเลคทรอนิคส์ ครอสส์โอเวอร์ชุดหน้าปรับเลือกตัดความถี่ได้ตั้งแต่ 55-550 HZ สำหรับ
ชุดหลังปรับเลือกตัดความถี่ได้ตั้งแต่ 55-550 HZ พร้อมสวิทช์เลือก x1/x10 (550-5,500
HZ) มีสวิทช์เลือกความลาดชัน 12 หรือ 24 ดีบี/ออคเทฟ ปุ่มสวิทช์เลือกเล่น และปรับไฮ/โลว์พาสส์
อยู่ด้านใต้ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ได้ 0-18 ดีบี ที่ความถี่ 45 HZ มีรีโมทเบสส์ สำหรับ
ปรับเสียงทุ้มจากด้านหน้า------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/3sqyE

Follow autoinfo.co.th