บทความ

TAQA 2007 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2550


รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม หรือ TAQA (THAILAND AUTOMOTIVE QUALITY AWARD) จัดขึ้น
โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด และ บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” (MOTOR EXPO)

 

ที่มาของรางวัลดังกล่าวเกิดขึ้นจาก แนวความคิดที่ต้องการจะสร้างให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ด้วยการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ และการบริการของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มอบให้แก่บริษัทผู้ผลิต ในการนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

 

การสำรวจใช้การสัมภาษณ์แบบต่อตัวต่อทางโทรศัพท์ ด้วยพนักงานผู้มีประสบการณ์ตามแบบสอบ
ถามที่พัฒนาขึ้นล่วงหน้า ในปีนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามจาก 73 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 7,100 ราย
ครอบคลุมรถยนต์ 45 รุ่น จาก 12 ยี่ห้อ ได้แก่ เอาดี, บีเอมดับเบิลยู, เชฟโรเลต์, ฟอร์ด, ฮอนดา, อีซูซุ,
เกีย, มาซดา, เมร์เซเดส-เบนซ์, มิตซูบิชิ, นิสสัน และโตโยตา

 

TAQA แบ่งเป็น 3 กลุ่มรางวัล คือ รางวัลด้านคุณภาพการขาย 2 รางวัล, รางวัลด้านบริการหลังการ
ขาย 2 รางวัล และรางวัลด้านผลิตภัณฑ์ 7 รางวัล รวมเป็น 11 รางวัล

 

สำหรับผลรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมในปี 2550 แบ่งตามกลุ่มรางวัลมีดังนี้

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (OUTSTANDING SALES
SATISFACTION FOR PASSENGER CAR) ได้แก่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

กฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัท ฯ มีการ
ลงทุนด้าน CSI อย่างต่อเนื่อง และมีการวัดผลเป็นประจำ เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับการซื้อรถ รางวัลที่ได้รับ ถือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ที่สำคัญ ต้องยกประโยชน์ทั้งหมดให้แก่ดีเลอร์ เพราะเป็นปราการด่านแรกที่ต้องพบกับลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจ จากนี้ไป บริษัท ฯ ต้องรักษาและพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความคาดหวังของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อกลุ่มรถยนต์ระดับพรีเมียม”

 

ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (OUTSTANDING SALES SATISFACTION FOR -1-
TON PICKUP) ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
“รางวัล เป็นความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่บริษัท ฯ พัฒนาไม่ว่าเรื่องผลิตภัณฑ์ การ
บริการหลังการขาย ได้รับการพิสูจน์และยืนยันว่า ตรงใจผู้บริโภค สิ่งนี้มาจากวัฒนธรรมองค์กรที่ โตโยตา ยึดถือปฏิบัติมานาน อย่างไรก็ตาม ความภูมิใจของบริษัท ฯ คงไม่เท่ากับสิ่งที่บริษัท ฯ ยืนยันจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อลูกค้าของ โตโยตา

รางวัลที่ได้รับ สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของพนักงานและดีเลอร์ทุกราย ที่มาจากเสียงสะท้อนผู้
บริโภค TAQA ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจยานยนต์ ส่วนยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นผลที่ตามมาภายหลัง”

 

างวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(OUTSTANDING AFTER SALES SERVICE SATISFACTION FOR PASSENGER CAR) ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

มิจิโร อิมาอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัท ฯ รู้สึกยินดี
เป็นอย่างยิ่งกับรางวัลนี้ แต่บริษัท ฯ รู้สึกอย่างไรไม่สำคัญเท่าความรู้สึกของลูกค้า รางวัลนี้เป็นสิ่งสะท้อนว่า ลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรต่อบริษัท ฯ รางวัลที่ได้รับ เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ และดีเลอร์เป็นอย่างดี กิจกรรมเด่นซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง คือ แคมเปญ WELCOME HOME การเชิญลูกค้าที่มีอยู่ กลับมารับบริการฟรี พร้อมแคมเปญพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมากทุกปี

 

สำหรับรางวัลที่ได้รับมานี้ บริษัท ฯ เตรียมที่จะนำไปสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่า บริษัท ฯ มีผลิตภัณฑ์
และการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ จะนำผลการวิจัยไปศึกษา เพื่อแก้ไขจุดด้อยที่มี
ขณะเดียวกันจะพัฒนาจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้น

TAQA เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ เป็นกำลังใจสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่าย รางวัลมีที่มาจากผลวิจัยที่ชัด
เจน ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากลูกค้าผู้ใช้จริง”

 

ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (OUTSTANDING AFTER SALES SERVICE
SATISFACTION FOR -1-TON PICKUP) ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์นั่ง แบ่งเป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR SMALL PASSENGER CAR) ได้แก่ โตโยตา โคโรลลา อัลทิส

 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR
LOWER MEDIUM SMALL PASSENGER CAR) ได้แก่ บีเอมดับเบิลยู ซีรีส์ 3

 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางใหญ่ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR
UPPER MEDIUM PASSENGER CAR) ได้แก่ นิสสัน เทอานา

ธียร์รี วีอาดิว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด “รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้
โดยเฉพาะพนักงานของบริษัท ฯ ทุกคนก็คงจะรู้สึกดีใจด้วยเช่นกัน เพราะเป็นเสียงตอบรับจากผู้
บริโภคโดยตรง ทำให้ทราบว่าคุณภาพของสินค้าที่เราผลิตออกมาสู่ตลาดเป็นอย่างไร และจะรักษามาตรฐานคุณภาพในสิ่งที่ผู้บริโภคพึงพอใจ และปรังปรุงในส่วนที่ยังเป็นจุดด้อยให้ดีขึ้น”

 

รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR MPV/SUV)
ได้แก่ โตโยตา ฟอร์ทูเนอร์

 

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ (OUTSTANDING INITIAL
QUALITY SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP 2 DOOR 2WD) ได้แก่ มาซดา บีที-50

บรูโน ชาร์เวท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด “เป็นรางวัลคุณภาพที่
ได้รับคะแนนเสียงจากผู้บริโภคที่ให้ความไว้วางใจ มาซดา บีที-50 แบบ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปัจจัยที่ทำให้ได้รับรางวัล คือ ความทุ่มเททั้งด้านวิศวกรรม ด้านการผลิต แต่ละชิ้นส่วน เราเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทน และมีประสิทธิภาพในการใช้งานระยะยาว เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ยังออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลาย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ส่วนในเรื่องของการรักษามาตรฐาน ทางบริษัท ฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิตเรามีการตรวจสอบอยู่เสมอ และสำรวจตลาด และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป”

 

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 2 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (OUTSTANDING INITIAL
QUALITY SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP 2 DOOR 4WD) ได้แก่ โตโยตา วีโก

 

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู (OUTSTANDING INITIAL QUALITY
SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP 4 DOOR) ได้แก่ ฟอร์ด เรนเจอร์

สาโรช เกียรติเฟื่องฟู รองประธานอาวุโส ฟอร์ด ประเทศไทย “เป็นรางวัลที่รับประกันว่า ฟอร์ด เรนเจอร์
4 ประตู ได้รับความพึงพอใจจากผู้บริโภคโดยตรงในด้านคุณภาพมาตรฐาน เหมือนเป็นเสียงสะท้อน
จากลูกค้า ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และเป็นแรงผลักดันให้เราได้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ”------------------------------
เรื่องโดย : นาทลดา ทองมาก, ถาวร พรมพิทักษ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gx3rE
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th