บทความ

ถ้าขับบนทางที่เป็นขั้นบันได หากขับตามแนวตรง หรือแนวเดียวกับขั้นบันได


1. ถ้าขับบนทางที่เป็นขั้นบันได หากขับตามแนวตรง หรือแนวเดียวกับขั้นบันได ก็อาจทำให้ส่วนล่างสุดของตัวถัง หรือพื้นล่างของตัวรถกระแทกกับมุมของขั้นบันไดได้

2. สำหรับรถโฟร์วีลดไรฟในทางทุรกันดาร เหล็กกันโคลงกลับเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ เนื่องจากรถขับ
เคลื่อน 4 ล้อต้องการให้ล้อทั้ง 4 มีความอิสระต่อการเคลื่อนที่ให้มากที่สุด

3. ในการใช้งานจริง อุปสรรคจะเกิดจากทางด้านหน้ารถเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการฉุดลากรถตัว
เองขึ้นมาจากหล่ม หลุม บ่อ หรือลากรถร่วมทางที่ติดอุปสรรคอยู่ ฉะนั้นด้านท้ายอาจทำเป็นแป้นยึดขอลากสำหรับลากจูงไว้จะดีกว่า

 

ทางขั้นบันได

ฉบับแรกจาก ผุสรินทร์ สินธุนันทร์/จ. นครราชสีมา ถามถึงเทคนิคการขับรถไต่ทางที่เป็นขั้นบันได

ถาม : ดิฉันเพิ่งหัดขับรถโฟร์วีลดไรฟ ยังไม่ค่อยทราบเทคนิคสักเท่าไร อยากถามว่าถ้าเป็นทางแบบขั้น
บันได จะมีวิธีการขับที่ถูกต้องอย่างไร ?

ตอบ : ดีนะครับที่รถโฟร์วีลดไรฟไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่สนใจ แม้แต่คุณสุภาพสตรีก็ยังให้ความ
สนใจในการขับรถประเภทนี้ เมื่อถามถึงเทคนิคการขับรถบนทางที่เป็นขั้นบันได (STAIR SURFACE) เข้ามา เราก็จะแนะนำเทคนิคและวิธีขับให้ เริ่มตั้งแต่การจับพวงมาลัย อย่าให้นิ้วหรือส่วนใดของมือเข้าไปวงในของพวงมาลัย เพราะหากล้อเกิดสะบัดขึ้นมาจะตีนิ้ว หรือมือ จนทำให้หัก หรือบาดเจ็บได้ หลังจากนั้นการขับก็ต้องอาศัยเทคนิคหน่อย ถ้าขับบนทางที่เป็นขั้นบันได หากขับตามแนวตรง หรือแนวเดียวกับขั้นบันได ก็อาจทำให้ส่วนล่างสุดของตัวถัง หรือพื้นล่างของตัวรถกระแทกกับมุมของขั้นบันไดได้

เทคนิคการขับที่ถูกต้อง คือ ให้ขับขึ้นหรือลงในแนวเฉียงกับขั้นบันได หากทางนั้นเป็นบันไดหลายขั้นก็
ให้ขับในลักษณะทแยงไปมาแบบฟันปลา การใช้เกียร์ให้ใช้เกียร์สโลว์ และถ้าเป็นทางลงก็ให้ใช้เอนจินเบรคช่วย แต่ที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณขับรถโฟร์วีลดไรฟได้สนุกขึ้น ก็คือ ต้องรู้ระยะและมุมต่างๆ ของตัวรถให้ดี จะช่วยให้การขับมีสีสันขึ้นเยอะครับ

 

เหล็กกันโคลง

ฉบับที่สองจาก สมพร เกิดมั่นคง/จ. พระนครศรีอยุธยา ถามเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กกันโคลง

ถาม : อยากทราบว่าเหล็กกันโคลงติดตั้งเพื่ออะไร และรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ควรติดตั้งเหล็กกันโคลง
นี้ด้วยหรือไม่ ?

ตอบ : เหล็กกันโคลงทำจากวัสดุเดียวกับที่ใช้ทำแหนบ นั่นคือ เหล็กสปริง เนื่องจากต้องรับแรงสั่นสะเทือน
ของช่วงล่าง และดูดซับแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้ไว้บางส่วน เหล็กกันโคลงจะมีปลายทั้ง 2 ด้านเป็นเดือยเกลียว ต่อเข้ากับแขนปีกนกตัวล่างทั้งซ้าย/ขวา

เหล็กกันโคลง มีหน้าที่หลักคือ ต้านการยกของล้อในขณะขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง จะสังเกตได้ว่า รถที่ไม่ได้ติดตั้งเหล็กกันโคลง เมื่อขับเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ล้อด้านที่อยู่ด้านในของวงเลี้ยว จะมี
อาการโยนตัวอย่างรุนแรง อาจทำให้ล้อยกลอยตัวสูงจากพื้น ทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนเสียไป นั่นหมายความว่า เมื่อรถเข้าโค้ง แทนที่หน้าสัมผัสของยางทั้ง 4 เส้นจะสัมผัสพื้นถนนเหมือนกันหมด ก็สัมผัสพื้นถนนเพียง 3 เส้นเท่านั้น

แต่ถ้าได้รับการติดตั้งเหล็กกันโคลงแล้ว ล้อด้านในโค้งจะถูกแรงต้านจากเหล็กกันโคลงไม่ให้ล้อเกิดการลอยตัว โดยเหล็กกันโคลงจะได้รับแรงกดจากล้ออีกข้าง จึงทำให้เมื่อต้องขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง หน้าสัมผัสของยางทั้ง 4 เส้นก็ยังคงสัมผัสพื้นผิวถนนได้อย่างเต็มที่

นั้นเป็นข้อดีของเหล็กกันโคลงสำหรับรถวิ่งทางเรียบ หรือออนโรด แต่สำหรับทางทุรกันดารของรถ
โฟร์วีลดไรฟแล้ว เหล็กกันโคลงกลับเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ เนื่องจากรถขับเคลื่อน 4 ล้อต้องการให้ล้อทั้ง
4 มีความอิสระต่อการเคลื่อนที่ให้มากที่สุด อย่างเช่น เมื่อต้องขับให้ล้อหน้าด้านใดด้านหนึ่งปีนโขดหินแล้ว ล้อด้านที่ไม่ได้ปีนโขดหินก็ต้องสัมผัสพื้นผิวถนน เพื่อต้องการการขับเคลื่อนอยู่ แต่ถ้าคุณติดตั้งเหล็กกันโคลงเข้ากับรถ แทนที่ล้อด้านที่ไม่ได้ปีนโขดหินจะสัมผัสพื้นผิวถนน กลับต้องลอยเคว้งอยู่กลางอากาศ เนื่องจากแรงต้านของเหล็กกันโคลงที่คอยรั้งให้ล้ออีกด้านลอยขึ้นจากพื้นดินตาม ในกรณีนี้ถือว่าทำให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในทางทุรกันดารเสียไป

จึงพอสรุปได้ว่า เหล็กกันโคลงนั้น เหมาะสำหรับรถวิ่งทางเรียบ แต่สำหรับเส้นทางทุรกันดารของรถ
โฟร์วีลดไรฟแล้ว เหล็กกันโคลงไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลย สำหรับรถโฟร์วีลดไรฟหรูหราบางรุ่น
ได้ทำกลไกให้มีการปลดลอคเหล็กกันโคลงออกได้เมื่อเข้าเส้นทางทุรกันดาร และสามารถต่อกลไก
เหล็กกันโคลงได้ เมื่อกลับมาวิ่งบนทางเรียบ

 

ติดตั้งวินช์

ฉบับสุดท้ายจาก สุขุม เหล็กเพชร/จ. ปทุมธานี สงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งในการติดตั้งวินช์

ถาม : ทำไมวินช์ส่วนใหญ่ติดตั้งเฉพาะหน้ารถ ไม่ติดตั้งด้านหลัง หรือทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมกัน
ในคันเดียว ?

ตอบ : รถโฟร์วีลดไรฟที่เห็นวิ่งตามท้องถนน บางกลุ่มติดตั้งวินช์เพื่อเป็นแฟชัน ให้ดูเท่ แต่บางกลุ่มติด
ตั้งเพื่อการใช้งานที่แท้จริง กลุ่มหลังนี้จะเลือกวินช์ที่ถูกใจ แล้วติดตั้งเข้าที่ด้านหน้ารถ ปัจจัยในการเลือกวินช์ ต้องดูว่ามีกำลังในการฉุดลากเพียงพอกับขนาดรถตัวเองหรือไม่ และน้ำหนักของวินช์มากเกินไปหรือไม่ เพราะหากเลือกวินช์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป น้ำหนักก็จะมากตามไปด้วย เมื่อติดตั้งกับรถแล้วจะทำให้ช่วงล่างต้องรับน้ำหนักมากขึ้น และจะทำให้หน้ารถทิ่มลงเนื่องจากน้ำหนักของวินช์

การใช้งานของวินช์ หลักๆ แล้ว จะใช้ฉุดลากรถของตัวเองเมื่อติดอุปสรรค หรือฉุดลากสิ่งกีดขวางเส้น
ทางออก หรือช่วยเหลือรถร่วมทางที่ติดอุปสรรค

จากปัจจัยในเรื่องน้ำหนักของวินช์ จึงทำให้ไม่นิยมติดตั้งวินช์ 2 ตัวทั้งด้านหน้าและหลังในรถคันเดียว
กระแสไฟที่ป้อนให้กับวินช์ก็เช่นกัน หากใช้วินช์ 2 ตัว ก็ต้องมีแหล่งเก็บไฟสำรองมากเป็นพิเศษ ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นตามไปอีก ที่สำคัญราคาค่าตัวของวินช์นั้นก็หลายหมื่นบาททีเดียว จึงทำให้การติดตั้งวินช์ 2 ตัวทั้งด้านหน้าและหลังนั้นไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร

ส่วนการติดตั้งด้านหลังที่ไม่ค่อยเห็นกันนั้น เนื่องจากการติดตั้งในรถขับเคลื่อน 4 ล้อส่วนใหญ่ จะติด
ตั้งเพื่อการช่วยเหลือตัวเอง ต่างจากพวกรถยก หรือรถลากที่มีไว้บริการลากจูงรถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุ
รถพวกนี้จะติดตั้งวินช์ไว้ที่ด้านท้ายรถ

การติดตั้งวินช์ไว้ที่ด้านหน้ารถจึงมีให้เห็นกันมากมาย เนื่องจากการใช้งานจริงแล้วจะเกิดทางด้านหน้า
ของรถเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการฉุดลากรถตัวเองขึ้นมาจากหล่ม หลุม บ่อ หรือลากรถร่วมทางที่ติดอุปสรรคอยู่ ส่วนที่ด้านท้ายนั้นอาจทำเป็นแป้นยึดขอลากสำหรับลากจูงไว้ เพื่อช่วยลากจูงรถคันอื่นที่ไม่สามารถวิ่งได้จะดีกว่า------------------------------
เรื่องโดย : อีซีแมน
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : ตอบจดหมาย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/undGq
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th