บทความ

ถ้าขับบนทางที่เป็นขั้นบันได หากขับตามแนวตรง หรือแนวเดียวกับขั้นบันได


1. ถ้าขับบนทางที่เป็นขั้นบันได หากขับตามแนวตรง หรือแนวเดียวกับขั้นบันได ก็อาจทำให้ส่วนล่างสุดของตัวถัง หรือพื้นล่างของตัวรถกระแทกกับมุมของขั้นบันไดได้

2. สำหรับรถโฟร์วีลดไรฟในทางทุรกันดาร เหล็กกันโคลงกลับเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ เนื่องจากรถขับ
เคลื่อน 4 ล้อต้องการให้ล้อทั้ง 4 มีความอิสระต่อการเคลื่อนที่ให้มากที่สุด

3. ในการใช้งานจริง อุปสรรคจะเกิดจากทางด้านหน้ารถเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการฉุดลากรถตัว
เองขึ้นมาจากหล่ม หลุม บ่อ หรือลากรถร่วมทางที่ติดอุปสรรคอยู่ ฉะนั้นด้านท้ายอาจทำเป็นแป้นยึดขอลากสำหรับลากจูงไว้จะดีกว่า

 

ทางขั้นบันได

ฉบับแรกจาก ผุสรินทร์ สินธุนันทร์/จ. นครราชสีมา ถามถึงเทคนิคการขับรถไต่ทางที่เป็นขั้นบันได

ถาม : ดิฉันเพิ่งหัดขับรถโฟร์วีลดไรฟ ยังไม่ค่อยทราบเทคนิคสักเท่าไร อยากถามว่าถ้าเป็นทางแบบขั้น
บันได จะมีวิธีการขับที่ถูกต้องอย่างไร ?

ตอบ : ดีนะครับที่รถโฟร์วีลดไรฟไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่สนใจ แม้แต่คุณสุภาพสตรีก็ยังให้ความ
สนใจในการขับรถประเภทนี้ เมื่อถามถึงเทคนิคการขับรถบนทางที่เป็นขั้นบันได (STAIR SURFACE) เข้ามา เราก็จะแนะนำเทคนิคและวิธีขับให้ เริ่มตั้งแต่การจับพวงมาลัย อย่าให้นิ้วหรือส่วนใดของมือเข้าไปวงในของพวงมาลัย เพราะหากล้อเกิดสะบัดขึ้นมาจะตีนิ้ว หรือมือ จนทำให้หัก หรือบาดเจ็บได้ หลังจากนั้นการขับก็ต้องอาศัยเทคนิคหน่อย ถ้าขับบนทางที่เป็นขั้นบันได หากขับตามแนวตรง หรือแนวเดียวกับขั้นบันได ก็อาจทำให้ส่วนล่างสุดของตัวถัง หรือพื้นล่างของตัวรถกระแทกกับมุมของขั้นบันไดได้

เทคนิคการขับที่ถูกต้อง คือ ให้ขับขึ้นหรือลงในแนวเฉียงกับขั้นบันได หากทางนั้นเป็นบันไดหลายขั้นก็
ให้ขับในลักษณะทแยงไปมาแบบฟันปลา การใช้เกียร์ให้ใช้เกียร์สโลว์ และถ้าเป็นทางลงก็ให้ใช้เอนจินเบรคช่วย แต่ที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณขับรถโฟร์วีลดไรฟได้สนุกขึ้น ก็คือ ต้องรู้ระยะและมุมต่างๆ ของตัวรถให้ดี จะช่วยให้การขับมีสีสันขึ้นเยอะครับ

 

เหล็กกันโคลง

ฉบับที่สองจาก สมพร เกิดมั่นคง/จ. พระนครศรีอยุธยา ถามเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กกันโคลง

ถาม : อยากทราบว่าเหล็กกันโคลงติดตั้งเพื่ออะไร และรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ควรติดตั้งเหล็กกันโคลง
นี้ด้วยหรือไม่ ?

ตอบ : เหล็กกันโคลงทำจากวัสดุเดียวกับที่ใช้ทำแหนบ นั่นคือ เหล็กสปริง เนื่องจากต้องรับแรงสั่นสะเทือน
ของช่วงล่าง และดูดซับแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้ไว้บางส่วน เหล็กกันโคลงจะมีปลายทั้ง 2 ด้านเป็นเดือยเกลียว ต่อเข้ากับแขนปีกนกตัวล่างทั้งซ้าย/ขวา

เหล็กกันโคลง มีหน้าที่หลักคือ ต้านการยกของล้อในขณะขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง จะสังเกตได้ว่า รถที่ไม่ได้ติดตั้งเหล็กกันโคลง เมื่อขับเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ล้อด้านที่อยู่ด้านในของวงเลี้ยว จะมี
อาการโยนตัวอย่างรุนแรง อาจทำให้ล้อยกลอยตัวสูงจากพื้น ทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนเสียไป นั่นหมายความว่า เมื่อรถเข้าโค้ง แทนที่หน้าสัมผัสของยางทั้ง 4 เส้นจะสัมผัสพื้นถนนเหมือนกันหมด ก็สัมผัสพื้นถนนเพียง 3 เส้นเท่านั้น

แต่ถ้าได้รับการติดตั้งเหล็กกันโคลงแล้ว ล้อด้านในโค้งจะถูกแรงต้านจากเหล็กกันโคลงไม่ให้ล้อเกิดการลอยตัว โดยเหล็กกันโคลงจะได้รับแรงกดจากล้ออีกข้าง จึงทำให้เมื่อต้องขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง หน้าสัมผัสของยางทั้ง 4 เส้นก็ยังคงสัมผัสพื้นผิวถนนได้อย่างเต็มที่

นั้นเป็นข้อดีของเหล็กกันโคลงสำหรับรถวิ่งทางเรียบ หรือออนโรด แต่สำหรับทางทุรกันดารของรถ
โฟร์วีลดไรฟแล้ว เหล็กกันโคลงกลับเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ เนื่องจากรถขับเคลื่อน 4 ล้อต้องการให้ล้อทั้ง
4 มีความอิสระต่อการเคลื่อนที่ให้มากที่สุด อย่างเช่น เมื่อต้องขับให้ล้อหน้าด้านใดด้านหนึ่งปีนโขดหินแล้ว ล้อด้านที่ไม่ได้ปีนโขดหินก็ต้องสัมผัสพื้นผิวถนน เพื่อต้องการการขับเคลื่อนอยู่ แต่ถ้าคุณติดตั้งเหล็กกันโคลงเข้ากับรถ แทนที่ล้อด้านที่ไม่ได้ปีนโขดหินจะสัมผัสพื้นผิวถนน กลับต้องลอยเคว้งอยู่กลางอากาศ เนื่องจากแรงต้านของเหล็กกันโคลงที่คอยรั้งให้ล้ออีกด้านลอยขึ้นจากพื้นดินตาม ในกรณีนี้ถือว่าทำให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในทางทุรกันดารเสียไป

จึงพอสรุปได้ว่า เหล็กกันโคลงนั้น เหมาะสำหรับรถวิ่งทางเรียบ แต่สำหรับเส้นทางทุรกันดารของรถ
โฟร์วีลดไรฟแล้ว เหล็กกันโคลงไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลย สำหรับรถโฟร์วีลดไรฟหรูหราบางรุ่น
ได้ทำกลไกให้มีการปลดลอคเหล็กกันโคลงออกได้เมื่อเข้าเส้นทางทุรกันดาร และสามารถต่อกลไก
เหล็กกันโคลงได้ เมื่อกลับมาวิ่งบนทางเรียบ

 

ติดตั้งวินช์

ฉบับสุดท้ายจาก สุขุม เหล็กเพชร/จ. ปทุมธานี สงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งในการติดตั้งวินช์

ถาม : ทำไมวินช์ส่วนใหญ่ติดตั้งเฉพาะหน้ารถ ไม่ติดตั้งด้านหลัง หรือทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมกัน
ในคันเดียว ?

ตอบ : รถโฟร์วีลดไรฟที่เห็นวิ่งตามท้องถนน บางกลุ่มติดตั้งวินช์เพื่อเป็นแฟชัน ให้ดูเท่ แต่บางกลุ่มติด
ตั้งเพื่อการใช้งานที่แท้จริง กลุ่มหลังนี้จะเลือกวินช์ที่ถูกใจ แล้วติดตั้งเข้าที่ด้านหน้ารถ ปัจจัยในการเลือกวินช์ ต้องดูว่ามีกำลังในการฉุดลากเพียงพอกับขนาดรถตัวเองหรือไม่ และน้ำหนักของวินช์มากเกินไปหรือไม่ เพราะหากเลือกวินช์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป น้ำหนักก็จะมากตามไปด้วย เมื่อติดตั้งกับรถแล้วจะทำให้ช่วงล่างต้องรับน้ำหนักมากขึ้น และจะทำให้หน้ารถทิ่มลงเนื่องจากน้ำหนักของวินช์

การใช้งานของวินช์ หลักๆ แล้ว จะใช้ฉุดลากรถของตัวเองเมื่อติดอุปสรรค หรือฉุดลากสิ่งกีดขวางเส้น
ทางออก หรือช่วยเหลือรถร่วมทางที่ติดอุปสรรค

จากปัจจัยในเรื่องน้ำหนักของวินช์ จึงทำให้ไม่นิยมติดตั้งวินช์ 2 ตัวทั้งด้านหน้าและหลังในรถคันเดียว
กระแสไฟที่ป้อนให้กับวินช์ก็เช่นกัน หากใช้วินช์ 2 ตัว ก็ต้องมีแหล่งเก็บไฟสำรองมากเป็นพิเศษ ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้นตามไปอีก ที่สำคัญราคาค่าตัวของวินช์นั้นก็หลายหมื่นบาททีเดียว จึงทำให้การติดตั้งวินช์ 2 ตัวทั้งด้านหน้าและหลังนั้นไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร

ส่วนการติดตั้งด้านหลังที่ไม่ค่อยเห็นกันนั้น เนื่องจากการติดตั้งในรถขับเคลื่อน 4 ล้อส่วนใหญ่ จะติด
ตั้งเพื่อการช่วยเหลือตัวเอง ต่างจากพวกรถยก หรือรถลากที่มีไว้บริการลากจูงรถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุ
รถพวกนี้จะติดตั้งวินช์ไว้ที่ด้านท้ายรถ

การติดตั้งวินช์ไว้ที่ด้านหน้ารถจึงมีให้เห็นกันมากมาย เนื่องจากการใช้งานจริงแล้วจะเกิดทางด้านหน้า
ของรถเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการฉุดลากรถตัวเองขึ้นมาจากหล่ม หลุม บ่อ หรือลากรถร่วมทางที่ติดอุปสรรคอยู่ ส่วนที่ด้านท้ายนั้นอาจทำเป็นแป้นยึดขอลากสำหรับลากจูงไว้ เพื่อช่วยลากจูงรถคันอื่นที่ไม่สามารถวิ่งได้จะดีกว่า------------------------------
เรื่องโดย : อีซีแมน
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : ตอบจดหมาย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/undGq

Follow autoinfo.co.th