บทความ

จันทร์นภา สายสมร


ฟอร์มูลา สัมภาษณ์ จันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้า
และจัดจำหน่ายฟีล์มกรองแสง ลามินา และ ลูมาร์ ถึงแนวความคิดและกลยุทธ์ของการสร้างบแรนด์ ลามินา ให้ขึ้นเป็นผู้นำในตลาดฟีล์มกรองแสงเมืองไทย รวมถึงนโยบายการตลาดในปีที่ 13 ของการดำเนินธุรกิจ

 

ฟอร์มูลา : ความสำเร็จของ ลามินา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเป็นมาอย่างไร ?

จันทร์นภา : ช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินธุรกิจ ความสำเร็จของบริษัท ฯ คือ การที่บริษัทเปิดขึ้น และ
สามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้ ช่วงปีที่ 4-6 ลามินา เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะฟีล์มชั้นนำในตลาดฟีล์มกรอง
แสงเมืองไทย ปีที่ 7-9 ลามินา เป็นผู้นำฟีล์มกรองแสงทุกประเภท ขึ้นปีที่ 10 จนถึงปัจจุบัน บริษัท ฯ
พยายามนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ต่อวงการมากขึ้น พร้อมกับการรักษาความเป็นผู้นำตลาด แต่ตลอดเวลา สิ่งที่บริษัท ฯ ปฏิบัติมาตลอด คือ การให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง พร้อมกับการพัฒนาวงการฟีล์มกรองแสงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องฟีล์มกรองแสง เทคนิคการติดตั้งที่ถูกต้อง รวมถึงการให้บริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

 

ฟอร์มูลา : สิ่งที่ยากในการรักษาความเป็นผู้นำ คือ อะไร ?

จันทร์นภา : ความยากของการเป็นผู้นำ คือ ความคิดที่จะหนีตัวเอง จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ไม่
เคยคิดว่าจะต้องเป็นผู้นำในตลาดฟีล์มกรองแสง เพียงแต่ต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เกินความตั้งใจ เมื่อขึ้นมาเป็นผู้นำแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป การทำตลาดตอนเริ่มต้นธุรกิจ บริษัท ฯ พยายามหนีจากคู่ค้ารายอื่นที่อยู่ในตลาด ด้วยการคิดทำสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องง่าย เพราะธุรกิจเพิ่งเริ่มต้น แต่ปัจจุบัน ต้องพยายามมองหาสิ่งอื่น ที่ทั้งใหม่ และมีประโยชน์

 

ฟอร์มูลา : ความเป็นบแรนด์อันดับหนึ่ง ให้อะไรแก่บริษัทบ้าง ?

จันทร์นภา : สิ่งที่ทำให้บริษัท ฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น คือ การได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค
ตัวแทนจำหน่าย ที่สมัครมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ มากกว่าจำนวนที่สามารถเปิดได้ในแต่
ละปี รวมทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นจากซัพพลายเออร์ คือ ซีพีฟีล์ม ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมั่น
ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเมืองไทยตลอดระยะเวลา 13 ปี โดยไม่เคยเปลี่ยนตัวแทนจำหน่าย
และนับวันยิ่งได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น ที่ผ่านมา ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายเรื่องตลาดฟีล์มกรอง
แสง ให้กับตัวแทนจำหน่ายของ ซีพีฟีล์ม ในประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค รวมทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ ลามินา เป็นฟีล์มกรองแสงยี่ห้อเดียว
ในตลาดเมืองไทยที่ได้รับรางวัลซูเพอร์ บแรนด์ 3 ปีซ้อน คือ ปี 2004/2005/2006 ยิ่งทำให้ได้รับความ
เชื่อมั่นในตราสินค้ามากขึ้น

 

ฟอร์มูลา : คิดว่าเพราะปัจจัยใดที่ทำให้ ลามินา เป็นผู้นำในตลาดฟีล์มกรองแสง ?

จันทร์นภา : สิ่งสำคัญที่ทำให้ ลามินา เป็นบแรนด์ผู้นำในตลาด คือ คุณภาพของสินค้า ตรงกับสิ่งที่
เราโฆษณาไปสู่ผู้บริโภค ให้การรับประกันนาน 7 ปี บริษัท ฯ มีวิธีการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างให้
เกียรติ ให้ความเคารพแก่ลูกค้า ด้วยการพยายามให้ข้อมูลอย่างรอบด้านในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์หรือโทษของฟีล์มกรองแสง อาทิ ลามินา เป็นฟีล์มกรองแสงรายแรกๆ ที่พูดถึงการวัด
สปอทไลท์ ว่าค่าที่ได้ไม่ได้ตรงกับการวัดจากแสงแดด ปัจจุบัน ลามินา ยังให้ความรู้เรื่องฟีล์ม
กรองแสงกับไฟสีเหลืองสีส้มบนถนน ฟีล์มกรองแสงกับสัญญาณจีพีเอส รวมถึงฟีล์มกรองแสง
กับการใช้บัตรทางด่วน ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในบแรนด์ ลามินา มากขึ้น

ด้านการติดตั้ง ลามินา เป็นฟีล์มกรองแสงรายแรกที่สอนเทคนิคการติดตั้งบานโค้ง ไม่ว่าจะเป็น
บานหน้า บานหลังแบบไร้รอยต่อ ให้แก่ช่าง และเจ้าของร้านติดตั้งฟีล์มกรองแสงทั่วประเทศ โดยผู้
เข้าอบรมบางคนไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัท ฯ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังนำเสนอศูนย์บริการฟีล์มรูป
แบบใหม่ ที่เป็นมาตรฐานสากล คือ ลามินา ฟีล์ม เอกซ์คลูซีฟ ชอพ ที่มีการให้ข้อมูลฟีล์มที่ถูกต้อง
มีกระบวนการติดตั้งตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง การให้บริการหลังการขายที่มี
มาตรฐาน เชื่อถือได้

 

ฟอร์มูลา : วางแนวทางการตลาดปีนี้อย่างไร ?

จันทร์นภา : แนวทางการทำตลาดปีนี้ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ การทำตลาดฟีล์มนิรภัยติดรถยนต์
บแรนด์ ลูมาร์ เป็นบแรนด์ใหม่ที่บริษัท ฯ เพิ่งเปิดตัวในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 24″ ที่ผ่านมา
เน้นประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของฟีล์มให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงสินค้าตระกูลใหม่ของฟีล์มกรองแสง
ลามินา พอพ ซีรีส์ ที่เป็นฟีล์มกรองแสงรุ่นพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของโรงงานผลิต นอก
จากนี้ ยังเน้นการพัฒนา ลามินา ฟีล์ม เอกซ์คลูซีฟ ชอพ เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ฯ ยังยึดมั่นในแนวคิด “ลามินา เติบโตเคียงคู่สังคมไทย” ในการเดิน
หน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป อาทิ โครงการ “ลามินา สานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ซึ่งดำเนิน
การต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 รวมถึงกิจกรรมการศึกษาอื่นๆ เช่น การมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา
ที่ขาดแคลนให้แก่เด็กที่มีความจำเป็น การสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา การช่วยเหลือคนพิการ มูลนิธิ
ความหวังชาวไทย รวมถึงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมทางการค้าให้แก่ผู้แทนจำหน่ายเท่า
ที่บริษัท ฯ จะทำได้ เพราะบริษัท ฯ เชื่อว่า บรรษัทภิบาล เป็นความสำคัญของการทำธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน โดยในส่วนของบริษัท ฯ ได้มีการทำกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง มีโครงการวัฒนธรรม
องค์กรที่มีหัวข้อของความรัก ความเสียสละ ความเสมอภาค โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ และมีแผน
จะขยายโครงการเหล่านี้ออกสู่ภายนอกเท่าที่จะทำได้

 

ฟอร์มูลา : มีแผนขยายตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ ?

จันทร์นภา : ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีตัวแทนจำหน่าย 400 แห่งทั่วประเทศ เป็น ลามินา ฟีล์ม เอกซ์คลูซีฟ
ชอพ 50 สาขา ถือว่าครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว และมีผู้ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายมากกว่าปริมาณ
ร้านที่บริษัท ฯ สามารถเปิดได้ในแต่ละปี การเลือกตัวแทนจำหน่าย ต้องดูทำเลที่ตั้ง แนวคิดและ
ทัศนคติในการทำธุรกิจ เพราะบริษัท ฯ มีแนวคิดว่า ร้านค้าที่ทำธุรกิจกับเราเป็นครอบครัวเดียว
กัน มีความผูกพันกันมากกว่าการซื้อขาย บริษัท ฯ มีการประชุมตัวแทนจำหน่ายประจำปีทุกปี

บริษัท ฯ ตั้งเป้าเปิด ลามินา ฟีล์ม เอกซ์คลูซีฟ ชอพ ไว้ 100 สาขา ปัจจุบัน พยายายามสร้างชอพ
ทั้ง 50 แห่ง ให้เป็นชอพต้นแบบที่ดีที่สุด มีมาตรฐานในการให้บริการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลามาก ใน
การปรับเปลี่ยนความเคยชินในการทำการค้าของตัวแทนจำหน่าย ให้เป็นไปอย่างที่บริษัท ฯ ต้อง
การ หากทำได้ จึงค่อยขยายให้ครบ 100 แห่ง

 

ฟอร์มูลา : การตรวจสอบฟีล์ม ลามินา ของแท้มีวิธีการอย่างไร ?

จันทร์นภา : มี 3 จุดตรวจสอบ คือ ต้องมีโลโก ลามินา ฟีล์ม พร้อมรหัสรุ่น ตามด้วยเลข 3 ตัว พิมพ์
บนเนื้อฟีล์ม ต้องติดตั้งจากศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ลามินา ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้จากเวบไซท์ หรือจากส่วนบริการลูกค้าของบริษัท ฯ เมื่อติดตั้งเสร็จ ลูกค้าจะ
ได้รับบัตรลงทะเบียนตามรูปแบบที่ถูกต้อง ซึ่งมีบาร์โคทที่มุมขวาล่าง บริษัท ฯ พยายามประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการดูฟีล์มของแท้แก่ผู้บริโภค เพื่อป้องกันปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้า

 

ฟอร์มูลา : สภาพตลาดฟีล์มกรองแสง และการแข่งขันปีนี้เป็นอย่างไร ?

จันทร์นภา : ปีนี้คาดว่าจะมีรถยนต์รุ่นใหม่เปิดตัวหลายรุ่น รวมถึงนโยบายสนับสนุนรถอีโคคาร์ของ
รัฐบาล น่าจะทำให้ยอดขายรถโดยรวมเติบโตขึ้น บริษัท ฯ คาดว่าตลาดฟีล์มกรองแสงรถยนต์
น่าจะเติบโตตามไปด้วย โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 2-3 % จากปีที่ผ่านมาที่หดตัวลงไป
ประมาณ 10 % จากการที่ตลาดรถยนต์รวมหดตัวไปประมาณ 8 % อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
เศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาจะไม่ดี ซึ่งบริษัท ฯ ได้ปรับเป้าการขายลงเท่ากับปี 2549 ซึ่งสามารถ
ปิดยอดจำหน่ายได้ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ 350 ล้านบาท มีส่วนแบ่งในตลาดฟีล์มกรองแสง
ประมาณ 25 % จากมูลค่าตลาดรวมประมาณ 1,100 ล้านบาท รวมทั้งยอดจองในงาน
“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 24″ ก็ทะลุเป้ามากกว่า 15 % ถือว่าประสบความสำเร็จ ส่วนเป้า
หมายยอดจำหน่ายปีนี้ เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวสินค้าใหม่หลายรุ่น จึงคาดว่า
ปีนี้จะมียอดจำหน่ายเพิ่มเป็น 400 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 15 %

ตลาดฟีล์มกรองแสงมีการแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แต่รูปแบบของการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป
โดยในอดีตจะเน้นการขายนำการตลาด ปัจจุบัน ผู้ค้าต่างหันมาทำการตลาดมากขึ้น และเน้น
การตลาดนำการขาย ซึ่งบางครั้งยังมีการโฆษณาเกินจริง อาทิ การโฆษณาว่าฟีล์มกรองแสง
ของตน กันความร้อนได้สูงสุด หรือการบอกค่ากันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด ไม่ใช่ค่ากัน
ความร้อนจากแสงแดด ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ต้องใช้ระยะเวลาและความพยายาม ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ผู้บริโภคหลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริง และ
เสียเงินโดยใช่เหตุ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/wxHbO
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th