บทความ

มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล ฯ เปิดสาขาใหม่


มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล ฯ
เปิดสาขาใหม่

วรัญชัย ณ สงขลา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล จำกัด
เปิดเผยว่า หลังจากบริษัท ฯ ได้เปิดดำเนินการมากว่า 5 ปี และประสบความสำเร็จได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้ทำการขยายสาขาเพิ่มขึ้น
ที่พัทยา เพราะเชื่อมั่นว่าตลาดรถเช่ายังคงเป็นที่ต้องการ โดย มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล ฯ
สาขาพัทยา ตั้งอยู่ในโครงการ PATTAYA AVENUE ตรงข้ามกับ PATTAYA
MARRIOTT RESORT&SPA นอกจากพัทยาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถ
เชื่อมต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ มาบตาพุด อีสเทิร์นซีบอร์ด และ
นิคมอุสาหกรรม จังหวัดระยองได้อีกด้วย

 

นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังเตรียมแผนการขยายสาขา และการบริการให้ครอบคลุมใน
ทุกจังหวัดที่สำคัญทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาต่อไปที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เชียงราย อุดรธานี ขอนแก่น และอุบลราชธานี ทั้งนี้เพราะบริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะขยาย
สาขา และพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ที่มีเครือข่ายเชื่อม
โยงครอบคลุมทุกสาขา เพราะในปัจจุบันบริษัทรถเช่ามีไม่มากนัก และส่วนใหญ่
เป็นบแรนด์จากต่างประเทศ

 

ด้าน ภูมน สมดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า
บริษัท ฯ มีการใช้แผนการตลาดแบบเชิงรุกในการเจาะกลุ่มเป้าหมายหลากหลายรูปแบบ
รวมถึงการทำโพรโมชันต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการออกงานแสดงต่างๆ
ทั้งในประเทศและระดับโลก โดยร่วมออกบูธกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาคธุรกิจโรงแรม และภาคการบริการด้านอื่นๆ
เพื่อแสดงให้ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวต่างชาติ ที่นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยว
เมืองไทย เห็นถึงศักยภาพการในเมืองไทยที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : บันทึกธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SGRHJ

Follow autoinfo.co.th