บทความ

โตโยตา คาดการณ์ตลาดรถ ปี 2551


มิทสึฮิโระ โซโนดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิด
เผยว่า ตลาดรถยนต์ในปี 2550 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 631,251 คัน ลดลง 7.5 % โดยแบ่ง
เป็นตลาดรถยนต์นั่ง 170,117 คัน ลดลง 11.3 % ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ 461,133 คัน ลดลง
6.0 % และรถกระบะขนาด 1 ตัน 405,865 คัน ลดลง 9.8 % ส่วนแนวโน้มปี 2551 จากภาพ
รวมเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวทั้งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความชัดเจน
ของสถานการณ์ทางการเมือง และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองได้ ประกอบกับปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อตลาด เช่น
นโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต
สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20

 

อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นมากกว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรล อาจส่งผลกระทบบ้าง
ดังนั้นคาดว่าตลาดรถยนต์ปี 2551 จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 11 %
มีปริมาณการขาย 700,000 คัน โดยแบ่งออกเป็นตลาดรถยนต์นั่ง 217,000 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น
28 % และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ 483,000 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 5 %

 

สำหรับ โตโยตา ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 310,000 คัน หรือมีอัตราการเจริญเติบโต 9.9 % เมื่อ
เทียบกับปี 2550 และคาดว่าจะสามารถครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 44 % โดยแบ่งเป็น
รถยนต์นั่ง 111,000 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 51.2 % รถเพื่อการพาณิชย์ 199,000 คัน มีส่วน
แบ่งตลาด 41.2 %

 

ส่วนแนวโน้มการส่งออกบริษัทมีเป้าหมายส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 298,881 คัน คิดเป็น
มูลค่า 126,577 ล้านบาท และชิ้นส่วนอะไหล่มูลค่า 45,894 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการ
ส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 172,471 ล้านบาท แม้ว่าปัญหาค่าเงินบาทที่ค่าแข็งขึ้น และราคา
น้ำมันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมก็ตาม
แต่ความต้องการรถยนต์ในตลาดโลกยังคงเพิ่มขึ้น และบริษัท ฯ จะเปิดตลาดใหม่
สำหรับการส่งออกรถยนต์เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ในปี 2551 โตโยต้า ฯ มีเป้าหมาย และความท้าทายที่จะบรรลุถึงการเป็นฐานการผลิต
แห่งหนึ่งของโลกที่เป็นผู้นำในด้านความปลอดภัย คุณภาพการผลิตและความสามารถ
ในการบริหารต้นทุน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นำไปสู่การสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่องในหลายด้าน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการลดโลกร้อน การ
ปลูกป่าทดแทนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนย เป็นผู้สนับสนุนหลักในการ
พัฒนา การดำเนินงานและการบริหารจัดการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา และความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตรถยนต์
เพื่อสิ่งแวดล้อม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : บันทึกธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yYMrk

Follow autoinfo.co.th