บทความ

ROCKFORD FOSGATE ขุมพลังเสียง จากสหรัฐอเมริกา


ROCKFORD FOSGATE ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ชั้นนำจาก ROCKFORD CORPORATION
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเสียงจากการแข่งขัน IASCA และ DB DRAG และเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นเจ้าแห่งขุมพลังเสียงที่นักแข่งขัน และนักเล่นมืออาชีพในบ้านเรารู้จักเป็นอย่างดี ในครั้งนี้ได้นำสินค้าในหลายโมเดลให้สัมผัสกันทั้งเพาเวอร์แอมพ์ และซับวูเฟอร์

 

POWER AMPLIFIERS

มีหลายโมเดลให้เลือก กำลังขับตั้งแต่ 400-1,500 วัตต์ วงจรป้องกันอุณหภูมิเกินกำหนด และ
ลัดวงจร ปรับครอสส์โอเวอร์ได้ต่อเนื่อง ขนาด 24 ดีบี/ออคเทฟ ขั้วต่อสายลำโพงขนาด 8 AWG
โดยออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดีด้วย DTM (DYNAMIC THERMAL MANAGEMENT) และเสถียรภาพในการเล่นได้ที่ 1 โอห์ม โมโน (วงจร CLASS BD) และเสถียรภาพในการเล่นได้ที่ 2 โอห์ม สเตริโอ (วงจร CLASS AB) พร้อมฟังค์ชัน PUNCH EQ แบบ ON BOARD สำหรับเสียง
ทุ้ม และ/หรือเสียงแหลม และออพชัน PEQ (REMOTE PUNCH EQ)

T400-2 กำลังขับต่อเนื่อง 400 วัตต์ CONT หรือ 120 วัตต์x2 (4 โอห์ม สเตริโอ)
หรือ 200 วัตต์x2 (2 โอห์ม สเตริโอ) และ 400 วัตต์x1 (4 โอห์ม บริดจ์)

T600-2 กำลังขับต่อเนื่อง 600 วัตต์ CONT หรือ 200 วัตต์x2 (4 โอห์ม สเตริโอ)
หรือ 300 วัตต์x2 (2 โอห์ม สเตริโอ) และ 600 วัตต์x1 (4 โอห์ม บริดจ์)

T400-4 กำลังขับต่อเนื่อง 400 วัตต์ CONT หรือ 60 วัตต์x4 (4 โอห์ม สเตริโอ)
หรือ 100 วัตต์x4 (2 โอห์ม สเตริโอ) และ 200 วัตต์x2 (4 โอห์ม บริดจ์)

T600-4 กำลังขับต่อเนื่อง 600 วัตต์ CONT หรือ 100 วัตต์x4 (4 โอห์ม สเตริโอ)
หรือ 150 วัตต์x4 (2 โอห์ม สเตริโอ) และ 300 วัตต์x2 (4 โอห์ม บริดจ์)

T500-1BD กำลังขับต่อเนื่อง 500 วัตต์ CONT หรือ 250 วัตต์x1 (4 โอห์ม บริดจ์)
หรือ 400 วัตต์x1 (2 โอห์ม บริดจ์) และ 500 วัตต์x1 (1 โอห์ม บริดจ์)

T1500-1BD กำลังขับต่อเนื่อง 1,500 วัตต์ CONT หรือ 500 วัตต์x1 (4 โอห์ม
บริดจ์) หรือ 1,000 วัตต์x1 (2 โอห์ม บริดจ์) และ 1,500 วัตต์x1 (1 โอห์ม บริดจ์)

T8004 กำลังขับต่อเนื่อง 800 วัตต์ CONT หรือ 50 วัตต์x4 (4 โอห์ม สเตริโอ)
หรือ 100 วัตต์x4 (2 โอห์ม สเตริโอ) หรือ 200 วัตต์x4 (1 โอห์ม บริดจ์) หรือ
200 วัตต์x2 (4 โอห์ม บริดจ์) และ 400 วัตต์x2 (2 โอห์ม บริดจ์) พัดลมระบาย
ความร้อน

T10001BD กำลังขับต่อเนื่อง 1,000 วัตต์ CONT หรือ 500 วัตต์x1 (4 โอห์ม
บริดจ์) หรือ 750 วัตต์x1 (2 โอห์ม บริดจ์) และ 1,000 วัตต์x1 (1 โอห์ม บริดจ์)
พัดลมระบายความร้อน

T20001BD กำลังขับต่อเนื่อง 2,000 วัตต์ CONT หรือ 750 วัตต์x1 (4 โอห์ม
บริดจ์) หรือ 1,500 วัตต์x1 (2 โอห์ม บริดจ์) และ 2,000 วัตต์x1 (1 โอห์ม บริดจ์)
พัดลมระบายความร้อน

T40001BD กำลังขับต่อเนื่อง 4,000 วัตต์ CONT หรือ 2,000 วัตต์x1 (4 โอห์ม
บริดจ์) หรือ 3,000 วัตต์x1 (2 โอห์ม บริดจ์) และ 4,000 วัตต์x1 (1 โอห์ม บริดจ์)
พัดลมระบายความร้อน

 

PUNCH AMPLIFIERS

มีหลายโมเดลให้เลือก กำลังขับตั้งแต่ 200-1,000 วัตต์ ระบายความร้อนได้ดีด้วย
DTM (DYNAMIC THERMAL MANAGEMENT) ขั้วต่อเพาเวอร์/กราวน์ด
ขนาด 4 AWG ขั้วต่อลำโพงขนาด 8 AWG วงจรป้องกันอุณหภูมิเกินกำหนด และ
ลัดวงจร และเสถียรภาพในการเล่นได้ที่ 1 โอห์ม โมโน (วงจร CLASS BD) และ
2 โอห์ม สเตริโอ (วงจร CLASS AB) พร้อมฟังค์ชัน PUNCH EQ แบบ ON
BOARD สำหรับเสียงทุ้ม และ/หรือเสียงแหลม และออพชัน PEQ (REMOTE
PUNCH EQ) ดีไซจ์นตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด

P200-2 กำลังขับต่อเนื่อง 200 วัตต์ CONT หรือ 50 วัตต์x2 (4 โอห์ม สเตริโอ)
หรือ 100 วัตต์x2 (2 โอห์ม สเตริโอ) และ 200 วัตต์x1 (4 โอห์ม บริดจ์)

P400-2 กำลังขับต่อเนื่อง 400 วัตต์ CONT หรือ 100 วัตต์x2 (4 โอห์ม สเตริโอ)
หรือ 200 วัตต์x2 (2 โอห์ม สเตริโอ) และ 400 วัตต์x1 (4 โอห์ม บริดจ์)

P500-2 กำลังขับต่อเนื่อง 500 วัตต์ CONT หรือ 125 วัตต์x2 (4 โอห์ม สเตริโอ)
หรือ 250 วัตต์x2 (2 โอห์ม สเตริโอ) และ 500 วัตต์x1 (4 โอห์ม บริดจ์)

P400-4 กำลังขับต่อเนื่อง 400 วัตต์ CONT หรือ 50 วัตต์x4 (4 โอห์ม สเตริโอ)
หรือ 100 วัตต์x4 (2 โอห์ม สเตริโอ) และ 200 วัตต์x2 (4 โอห์ม บริดจ์)

P300-1 กำลังขับต่อเนื่อง 300 วัตต์ CONT หรือ 150 วัตต์x1 (4 โอห์ม บริดจ์)
และ 300 วัตต์x1 (2 โอห์ม บริดจ์)

P1000-1BD กำลังขับต่อเนื่อง 1,000 วัตต์ CONT หรือ 250 วัตต์x1 (4 โอห์ม
บริดจ์) หรือ 500 วัตต์x1 (2 โอห์ม บริดจ์) และ 1,000 วัตต์x1 (1 โอห์ม บริดจ์)

 

PUNCH SUBWOOFERS

มีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8″ ถึง 15″ กำลังขับตั้งแต่ 150-500 วัตต์ RMS และ
สูงสุด 300-1,000 วัตต์ MAX วอยศ์คอยล์อลูมินัมฟอร์เมอร์ขนาด 1.5″ ถึง 3″
ดีไซจ์นวอยศ์วอยล์เดี่ยว 4 หรือ 8 โอห์ม และวอยศ์คอยล์คู่ 2 และ 4 โอห์ม
ตัวนำแบบ STICHED TINSEL LEADS ขั้วต่อสายแบบสปริงขนาด 8 AWG
เซอร์ราวน์ดชนิด POLYETHERESTER สำหรับตู้ปิด และตู้เปิด

P154/88 ลำโพงขนาด 8″ รับกำลังขับ 150 วัตต์ RMS และสูงสุด 300 วัตต์ MAX
วอยศ์คอยล์เดี่ยว 4 หรือ 8 โอห์ม ตู้ปิด 0.25 ลูกบาศก์ฟุต และตู้เปิด 0.65 ลูกบาศก์ฟุต
ค่าความถี่ตอบสนอง 40-250 HZ

P154/810 ลำโพงขนาด 10″ รับกำลังขับ 150 วัตต์ RMS และสูงสุด 300 วัตต์ MAX
วอยศ์คอยล์เดี่ยว 4 หรือ 8 โอห์ม ตู้ปิด 0.60 ลูกบาศก์ฟุต และตู้เปิด 1.4 ลูกบาศก์ฟุต
ค่าความถี่ตอบสนอง 30-250 HZ

P154/812 ลำโพงขนาด 12″ รับกำลังขับ 150 วัตต์ RMS และสูงสุด 300 วัตต์ MAX
วอยศ์คอยล์เดี่ยว 4 หรือ 8 โอห์ม ตู้ปิด 1.0 ลูกบาศก์ฟุต และตู้เปิด 1.8 ลูกบาศก์ฟุต
ค่าความถี่ตอบสนอง 26-250 HZ

P154/815 ลำโพงขนาด 15″ รับกำลังขับ 200 วัตต์ RMS และสูงสุด 400 วัตต์ MAX
วอยศ์คอยล์เดี่ยว 4 หรือ 8 โอห์ม ตู้ปิด 1.6 ลูกบาศก์ฟุต และตู้เปิด 2.7 ลูกบาศก์ฟุต
ค่าความถี่ตอบสนอง 24-250 HZ

P202/48 ลำโพงขนาด 8″ รับกำลังขับ 200 วัตต์ RMS และสูงสุด 400 วัตต์ MAX
วอยศ์คอยล์คู่ 2 หรือ 4 โอห์ม ตู้ปิด 0.25 ลูกบาศก์ฟุต และตู้เปิด 0.65 ลูกบาศก์ฟุต
ค่าความถี่ตอบสนอง 40-250 HZ

P202/410 ลำโพงขนาด 10″ รับกำลังขับ 250 วัตต์ RMS และสูงสุด 500 วัตต์ MAX
วอยศ์คอยล์คู่ 2 หรือ 4 โอห์ม ตู้ปิด 0.6 ลูกบาศก์ฟุต และตู้เปิด 1.4 ลูกบาศก์ฟุต
ค่าความถี่ตอบสนอง 30-250 HZ

P202/412 ลำโพงขนาด 12″ รับกำลังขับ 250 วัตต์ RMS และสูงสุด 500 วัตต์ MAX
วอยศ์คอยล์คู่ 2 หรือ 4 โอห์ม ตู้ปิด 1.0 ลูกบาศก์ฟุต และตู้เปิด 1.8 ลูกบาศก์ฟุต
ค่าความถี่ตอบสนอง 26-250 HZ

P202/415 ลำโพงขนาด 15″ รับกำลังขับ 250 วัตต์ RMS และสูงสุด 500 วัตต์ MAX
วอยศ์คอยล์คู่ 2 หรือ 4 โอห์ม ตู้ปิด 1.6 ลูกบาศก์ฟุต และตู้เปิด 2.7 ลูกบาศก์ฟุต
ค่าความถี่ตอบสนอง 20-250 HZ

 

สอบถามผลิตภัณฑ์ ROCKFORD FOSGATE เพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นิวเจอเนอเรชั่น
ซัพพลาย จำกัด โทร. 0-2934-6731-4------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : อิมพอร์เตอร์
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2550
คอลัมน์ : เนื่องจากปก Car Stereo
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/brVRQ
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th