บทความ

ธันวาคมบันทึก


เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี 2556 ซึ่งเราทุกคนสำนึกดีว่าเป็นเดือนมหามงคล โดยเฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นี้ เป็นวาระคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีที่ 85 พรรษา แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นิตยสารนี้เคยลงบันทึกถึงพระราชกรณียกิจ-พระราชจริยวัตรและพระมหัจฉริยภาพของพระองค์ ซึ่งมีมากมายเกินจะประมวลมาได้ครบถ้วน ฉบับนี้จึงขอระลึกถึง

 

พระมหากรุณาธิคุณให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกหนึ่งในพระอัจฉริยภาพ ซึ่งผู้เขียนและหม่อนราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง ช่วยกันร้อยกรองให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ดังนี้

 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งฝนหลวง

(กลอนสุภาพ)

นับแต่เสด็จเสวยถวัลยราชย์ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติภารกิจติดพันพัว เสด็จเยี่ยมพสกทั่วแผ่นดินไทย ทรงทราบว่าภาวะแห้งแล้งน้ำ เกิดจากคนกระทำเป็นส่วนใหญ่ เช่น ตัดไม้ทำลายป่าพินาศไป ฝนจึงไม่ตกต้องฤดูกาล จึงทรงค้นวิจัยหาเทคโนโลยี ตลอดทั้งสิบสี่ปีที่พ้นผ่าน ทรงสละพระราชทรัพย์พระราชทาน เพื่อสร้างงานฝนหลวงแก่ปวงชน หมายรักษาต้นน้ำลำธารไว้ ชุบป่าไม้ชุ่มฉ่ำโน้มนำฝน เพื่อเกษตรชลประทานบันดาลดล ป้องกันมลภาวะทุกท่าธาร ฝนหลวงคือน้ำสะอาดหยาดจากฟ้า ทรัพยากรสำคัญมหาศาล จากแหล่งน้ำทั้งบนหล้าและบาดาล นิรันดรกาลไม่มีหมดไม่อดน้ำ

 

(โคลง๔สุภาพ)

ฝนเทียมนำเมฆฟ้า มาฝน
ดุจดั่งสั่งธารดล ทั่วด้าว
หมายโปรยปริมณฑล ปริทัศน์ ทั่วแล
ธ จึ่งโปรด ฯ โน้มน้าว หลากล้วนสนับสนุน

 

เงินทุนแรกเริ่มแท้ พระราชทาน
ศกสองห้าหนึ่งสองการ ก่อตั้ง
หลายหน่วยร่วมผสาน ฉลองพระเดช
หมายช่วยอวยราษฎร์ทั้ง ทั่วด้าวแดนสยาม

 

“ฝนหลวง” นามจึ่งรู้ เล่าขาน
รัฐประกาศเป็นทางการ กำหนดไว้
ยี่สิบเอ็ดกันยาวาร ปีหนึ่ง – แปดนา
กระทรวงเกษตรสนองไท้ สืบสร้างพระราชประสงค์

 

หนึ่ง-คงปริมาตรน้ำ ในธาร
หนองอ่างบึงเพื่อการ กักน้ำ
รวมน้ำแหล่งดินดาล ดลผลิต ผลแฮ
ไฟเพิ่มประปาซ้ำ เพื่อสร้างชลประทาน

 

สอง-การป้องกับทั้ง บรรเทา
การขาดแคลนน้ำเนา ชีพไว้
อุปโภคบริโภคเพรา ภาคเกษตร
พระราชปณิธานไท้ สฤษฏ์แท้ทั้งปวง

 

ฝนหลวงรินราษฎร์นั้น ประสงค์เสนอ
น้ำพระทัยโปรยเปรอ ป่าไม้
หมายเขียวทุกเสี้ยวเฌอ สฤษฏ์ทั่ว สยามเทอญ
เป็น “ป่ารักน้ำ”ไว้ “ป่า-น้ำ”รักนิรันดร์

 

เกษมสันต์ปรีติทั้ง เทศ-ไทย
เชิญพระรัตนตรัย ปกป้อง
เทพศักดิ์สิทธิ์สถิตใน สกลโลก
จตุรพิธพรพร้อง พรั่งพร้อมหทัยถวาย

เนื่องใน วันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา มีปรากฏการณ์ซึ่งประวัติพุทธศาสนาที่ต้องบันทึกไว้ว่า เป็นวันครบวันประสูติ 100 พรรษาแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนยาวกว่าทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นยังทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงครองราชย์ยาวนานกว่ากษัตริย์พระองค์ใดในโลก จึงขอบันทึกเดือนสุดท้ายแห่งปีดังนี้

รำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระสังฆราชในวาระทรงมีพระชนมมายุครบ 100 พรรษา

(กลอนสุภาพ)

ปลาบปลื้มใจในสมเด็จพระสังฆราช ปุณโยภาสครบร้อยพระชันษา วันที่สามตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งบุญญาพระนวมินทร์ เพราะพระองค์คือพระอภิบาล หนึ่งในปรากฏการณ์รัตนโกสินทร์ สองประมุขสุขประศาสน์ราชธานินทร์ สองพระปิ่นคุณธรรมความงามดี หนึ่งพระองค์ทรงธรรมนำพุทธจักร ทั้งเทศไทยใจจงรักเป็นสักขี พุทธศาสนิกชนบนปฐพี ยกย่องเป็นปูชนียประมุข แปดสิบหกปีทองครองบรรพชิต คือนิมิตแห่งพระธรรมเพื่อนำสุข นำปวงชนปลูกปัญญาหนีป่าทุกข์ ละเข็ญขุกจากมืดมิดอวิชชา สี่สิบหกปีนำพระธรรมทูต พร้อมพระสูตรเผยแผ่พุทธศาสนา สร้างวัดไทยสองร้อยแห่งทั่วโลก สมฉายาพระ “ผู้เจริญดี”* ด้วยเกียรติคุณ “วิปัสสนาธุระ” จึ่งเป็น “พระญาณสังวร” สมศักดิ์ศรี ทรงแตกฉานหลายภาษาบรรดามี พร้อมพาทีพระลิขิตวิจิตรจำนรรจ์ พระนิพนธ์มากมายหลายบรรณบรรพ หลากตำรับร้อยแก้วร้อยกรองสรรพ์ พระมรดกจักดำรงไว้วงวรรณ เป็นอนันต์อำนรรฆค่าคงคุณธรรม

 

แม้วันที่ไม่ปรารถนาจะมาถึง โลกตะลึงเกินกว่าถ้อยที่ร้อยร่ำ เป็นความจริงยิ่งกว่าร้อยทุกถ้อยคำ น้ำเนตรพรำชนเคว้งคว้างกลางดวงใจ หลายหลากพระบารมีที่โปรดโลก นำวิโมกขวิถีที่แจ่มใส เป็นวิมุตติมรรคาปุณยาลัย ชนซึ้งในพระเมตตาพระบารมี ทรงอุทิศพลีพระองค์ธำรงศาสน์ “พระอภิบาล”พระปิ่นราชจักรีศรี เลิศพระจริยวัตรสังฆบดี จักเป็นที่รำลึกมั่นนิรันดร------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2556
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jd0Ez
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th