บทความ

เจาะลึก “แอพ” จราจร


โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน มีบทบาทในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นทุกวัน นอกจากจะใช้เพื่อสนทนาแล้ว ยังมีฟังค์ชันอื่นๆ ที่หลากหลาย หนึ่งในนั้น คือ “แอพพลิเคชัน” (APPLICATION) ที่ใช้ตรวจสอบสภาพจราจร ช่วยให้รู้สภาพการจราจรก่อนเดินทาง สามารถเลือก หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ดั่งใจ

 

“แอพ” ได้ข้อมูลมาจากไหน ?

จากแนวคิดที่ต้องการลดปัญหาจราจร ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ ที่มีชื่อเรียกน่ารัก ว่า “ทแรฟฟี” (TRAFFY) โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้

 

ทแรฟฟี คือ พโรแกรมตรวจสอบสภาพการจราจรออนไลน์ ที่แสดงในรูปแบบของ GOOGLE MAPS ผ่านเวบไซท์ www.traffy.in.th ซึ่งสามารถเห็นสภาพการจราจรที่คล่องตัว หรือติดขัดด้วยแถบสีเขียว สีเหลือง และสีแดง (เหมือนป้ายจราจรอัจฉริยะ) โดยดึงข้อมูลประกอบการรายงานมาจากป้ายจราจรอัจฉริยะ 40 ป้าย และกล้อง CCTV ที่ติดตามจุดต่างๆ โดยรอบกรุงเทพ ฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐบาล และภาคเอกชนมากมาย เช่น ตำรวจทางหลวง กรุงเทพมหานคร สวพ. 91 ขนส่งมวลชน การทางพิเศษ รวมถึงประชาชนที่สมัครใจเป็นต้น

 

ข้อมูลเหล่านี้ ทแรฟฟี จะนำไปประมวลผล แล้วรายงานสภาพการจราจรแบบออนไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟนแบบ REAL-TIME และจะอัพเดททุกๆ 5 นาที โดยเวลาบนแอพจะบอกเวลาจริงของสภาพจราจรที่แสดง ซึ่งจะช้ากว่าเวลาปัจจุบันประมาณ 5 นาที เพื่อช่วยให้คุณวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติด ทำให้สามารถเลือกเส้นทางที่ถูกต้องก่อนออกเดินทาง ช่วยประหยัดเวลา ค่าเชื้อเพลิง สิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตได้อีกเยอะ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้

 

1. ตรวจสอบสภาพการจราจร จะเห็นได้จากสีที่แสดงเอาไว้ สีแดง หมายถึง ติดขัด สีเหลือง หมายถึง หนาแน่น และ สีเขียว หมายถึง คล่องตัว

2. ตรวจสอบเส้นทาง สามารถกำหนดจุดเริ่มต้น และที่หมายปลายทางที่คุณจะไป โดยระบบจะแสดงให้ทราบว่า จะต้องใช้เส้นทางใดดีที่สุด หรือเส้นทางไหนควรเลี่ยง

3. สามารถแสดงรายละเอียดที่จำเป็นบนแผนที่ เช่น จุดป้ายจราจรอัจฉริยะ จุดเกิดอุบัติเหตุ จุดกำลังก่อสร้าง ฯลฯ

4. สามารถดูสภาพการจราจร ณ เวลาจริงๆ จากกล้อง CCTV วงจรปิด ที่ติดอยู่ทั่วกรุงเทพ ฯ ได้

5. สามารถที่จะมีส่วนร่วมรายงานการจราจร ผ่านโทรศัพท์มือถือ และส่งรูปเข้าสู่ระบบ พีทแรฟฟี (PTRAFFY) เพื่อนำไปประมวลผลวิเคราะห์การจราจรต่อไป

 

โทรศัพท์รุ่นไหนใช้ “แอพ” ได้ ?

การจะดูแอพพลิเคชัน ที่เกี่ยวกับการจราจรนั้น ใช่ว่าโทรศัพท์เครื่องไหนก็ดูได้ จะต้องเป็นมือถือแบบ สมาร์ทโฟน( SMARTPHONE) ที่มีระบบปฏิบัติการ APPLE IOS/ANDROID หรือ WINDOWS PHONE เท่านั้น โดยแต่ระบบปฏิบัติการ ต่างก็มีแอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางจราจรให้ดาวน์โหลดมาใช้งานกันแบบฟรีๆ มากมาย ใครที่ใช้ระบบดังกล่าวอยู่ ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะคุณจะสามารถหยั่งรู้สภาพการจราจรได้ ยิ่งกว่าอับดุล !

 

สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบ ทแรฟฟี ได้ ทีมนักวิจัยได้พัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจรผ่านเสียงพูด จากระบบอัตโนมัติที่บันทึกข้อมูลสภาพการจราจรไว้ โดยทดลองใช้ระบบดังกล่าวได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2565-7007 ซึ่งมีทั้งหมด 10 คู่สาย และมีรายชื่อถนน 70 เส้น ระบบนี้เพิ่งพัฒนาขึ้น ใช้ได้แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการ

 

กว่าจะมาเป็น “แอพ”

อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่า ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ถูกประมวลผลโดย ทแรฟฟี แต่ NECTEC ต้องการให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดไอเดีย ทแรฟฟี เอพีไอ (TRAFFY API) ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาขึ้น

 

ทแรฟฟี เอพีไอ เป็นบริการข้อมูลการจราจรต่างๆ ที่ ทแรฟฟี นำมาประมวลผล เพื่อให้นักพัฒนาทแรฟฟี รวมถึงผู้สนับสนุนข้อมูลต่างๆ นำไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยนักพัฒนาสามารถขอข้อมูลจราจรได้ โดยใช้ REST(REPRESENTATIONAL STATE TRANSFER) ส่วน API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) ของ ทแรฟฟี โดยมีข้อมูลต่างๆ เกือบทุกด้านดังต่อไปนี้

 

1. ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
– รายชื่อและตำแหน่งของกล้อง (GET CCTV) – ให้ข้อมูลของกล้องวงจรปิด ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งกล้อง URL ของภาพ และวัน เดือน ปี ที่บันทึกภาพ
– แสดงภาพจากกล้องวงจรปิด (GET CCTV-IMG) – ให้ข้อมูลภาพถนนจากกล้องวงจรปิด สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถแสดงผลย้อนหลังได้ 5 ภาพ

 

2. ข้อมูลสภาพการจราจร
– รายงานข่าวจราจร (GET INCIDENT) – ให้ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับจราจร เช่น อุบัติเหตุ รถติด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น บก.จร. TWITTER
– ข้อมูลภาพป้ายสภาพการจราจร (GET VMSIMG) – แสดงภาพของระดับความติดขัดในแต่ละป้ายจราจร
– ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (GET VMS) – ให้ข้อมูลสภาพจราจรอย่างง่าย บอกตำแหน่งของป้ายจราจร แสดงระดับความติดขัดในแต่ละป้าย พร้อมทั้งมี URL ไปยังรูปภาพที่แสดงด้วย
– รายงานสภาพจราจรของถนน (GET TRAFFIC CONGESTION) – ให้ข้อมูลระดับความติดขัดของถนนเส้นต่างๆ
– การใส่เส้นสีลงบนแผนที่ (GET TILE) – ใช้ในการใส่เส้นสีลงบนแผนที่ เพื่อแสดงระดับความติดขัดบนถนนเส้นต่างๆ
– การพยากรณ์ฝน (GET RAIN FORECAST) – ให้ข้อมูลการพยากรณ์ฝนล่วงหน้า ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเป็นข้อมูลจา AIT

 

3. ข้อมูลถนน
– ค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อถนน (GET LINK INFO) – ให้ข้อมูลรายละเอียดของถนน 1 เส้น ได้แก่ ชื่อถนน พิกัดเริ่มต้น พิกัดสิ้นสุด และความยาวของถนนแต่ละเส้น
– ข้อมูลถนนในกรุงเทพและปริมณฑล (GET LINK ALL INFO ) – ให้ข้อมูลรายละเอียดของถนนทุกเส้น

 

4. การแบ่งปันข้อมูลจราจร
– การส่งข้อมูลข่าว (POST INCIDENT ALPHA TEST) – ใช้ส่งข้อมูลข่าวจากบุคคลภายนอกเข้าสู่ระบบของ ทแรฟฟี
– การส่งข้อมูล GPS (POST GPS DATA) – ใช้ส่งข้อมูล GPS จากบุคคลภายนอกเข้าสู่ระบบของ ทแรฟฟี

 

5. ข้อมูลระยะเวลาเดินทาง
– ความเร็วและเวลาในการเดินทาง (GET TRAVEL TIME BETA TEST) – ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนตัวในแต่ละส่วนของถนน เช่น เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ความเร็วเฉลี่ยของรถที่วิ่งบนถนน เป็นต้น
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนักพัฒนาต่างๆ นำไปใช้ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ ทแรฟฟี เอพีไอ ได้ที่ https://api.traffy.in.th/apis/ เราจึงได้เห็นแอพพลิเคชัน เกี่ยวกับการรายงานสภาพจราจรอยู่มากมาย

 

“แอพ” จราจรยอดนิยม
BMA LIVE TRAFFIC

เป็นแอพพลิเคชันจากสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆ บนท้องถนนในกรุงเทพฯ แบบ REAL TIME ที่นอกเหนือจากดูสีที่แสดงความหนาแน่นของการจราจร ที่แบ่งเป็น เขียว เหลือง และแดงแล้ว ยังสามารถเลือกดูภาพสด ๆ จากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง ๆ ได้อีกด้วย

 

หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น เกิดอุบัติเหตุ ก็จะมีเครื่องหมายแจ้งเตือนแสดงบนแผนที่ให้คุณรู้ทันที แอพนี้รองรับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ANDROID และ IOS ที่สำคัญดาวน์โหลดฟรี

 

วิธีดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการ ANDROID เข้าไปที่ GOOGLE PLAY แล้วค้นหาด้วยคำว่า “BMA LIVETRAFFIC”
ระบบปฏิบัติการ IOS เข้าไปที่ APP STORE แล้วค้นหาด้วยคำว่า “BMA LIVETRAFFIC”

 

I TRAFFIC 2.5
I TRAFFIC ชื่อนี้อาจคุ้นหูใครหลายคนซึ่งเป็นของ NECTEC เจ้าเก่า ตอนนี้ออก VERSION ใหม่แล้ว มี INTERFACE ใหม่ทั้งหมด รวมถึงภาพสดๆ จากกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพ ฯ ทำให้สามารถเลือกการเดินทางได้

 

นอกจากนี้ยังเพิ่มในส่วนเบอร์โทรฉุกเฉิน เบอร์โทรสำคัญต่างๆในการแจ้งเหตุต่างๆ เช่น รถเสีย อุบัติเหตุ ต่างๆ และระบบยังแสดงตำแหน่งของป้ายจราจรอัจฉริยะแบบใหม่ จะแสดงถึงตำแหน่งของผู้ใช้งานขนาดนั้น พร้อมทั้งป้ายอัจฉริยะรอบตำแหน่งการใช้งานปัจจุบัน โดยสามารถเปลี่ยนระบบมุมมองแบบ MAP ปกติ SATELLITE และแบบ HYBRID ได้ ที่สำคัญคือเร็วกว่า VERSION 2.0 เยอะ เพราะใช้ระบบ GOOGLE MAP API บน IPHONE SDK เลย

 

วิธีดาวน์โหลด

ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ IOS เท่านั้น โดยเข้าไปที่ APP STORE แล้วค้นหาด้วยคำว่า “I TRAFFIC”

 

LONGDO TRAFFIC

เป็นแอพที่ใช้สำหรับตรวจสอบเส้นทาง การจราจรอีกแอพหนึ่ง ที่คุณสามารถตรวจสอบดัชนีรถติด สภาพการจราจรโดยดูผ่านแผนที่ พร้อมข้อมูลจราจร ซึ่งประกอบด้วยเส้นสี เขียว (รถไม่ติด) เหลือง (รถหนาแน่น) และแดง (รถติด)

 

นอกจากนี้ยังสามารถดูสภาพการจราจรผ่านกล้อง CCTV ที่อยู่รอบๆ กรุงเทพ ฯ ได้ทันที รวมถึงข้อมูลเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ รถจอดเสีย และการชุมนุมต่างๆ ด้วย

 

นอกจากนี้ยังช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นจราจรอาสา มีส่วนร่วมในการรายงานสภาพจราจรได้

 

วิธีดาวน์โหลด

ระบบปฏิบัติการ IOS เข้าไปที่ APP STORE แล้วค้นหาด้วยคำว่า “LONGDO TRAFFIC”

 

ON THE ROAD

เป็นแอพพลิเคชันสำหรับตรวจสอบข้อมูลการจราจรบนท้องถนนของกรุงเทพ ฯ รวมถึงแผนที่ทั่วประเทศไทยด้วย ผู้ใช้สามารถเรียกดูภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศแบบสดๆ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ WINDOWS PHONE รวมถึงสภาพการจราจรจากป้ายจราจรอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังมีข่าวสารการจราจรต่างๆ ที่จำเป็น ผ่านข้อความตัวหนังสือได้อีกด้วย

 

วิธีดาวน์โหลด

ระบบปฎิบัติการ WINDOWS PHONE เข้าไปที่ APP STORE แล้วค้นหาด้วยคำว่า “THAI TRAFFIC”

 

THAILAND HIGHWAY

แอพพลิเคชันจาก สำนักงานอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เน้นดูข้อมูลจากกล้อง CCTV ที่ติดอยู่จุดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถเลือกดูได้เป็นโซนๆ เช่น กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อให้เห็นข้อมูลสภาพการจราจรจริงในขณะนั้น

 

นอกจากนี้ยังมีฟังค์ชันยังสามารถดูได้ทั้งขาเข้าและขาออก ความเร็วเฉลี่ย รวมถึงอัตราการไหลของสภาพจราจร โดยจะแสดงเป็นข้อมูลกราฟ ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ

 

วิธีดาวน์โหลด

ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ IOS เท่านั้น โดยเข้าไปที่ APP STORE แล้วค้นหาด้วยคำว่า “THAILAND HIGHWAY” (ต้องเลือก IPHONE APPS จึงจะค้นหาเจอ แต่สามารถลงบน IPAD ได้)

 

TRAFFIC POLICE BY DTAC

ได้รับการพัฒนาระหว่างดีแทค กองบังคับการตำรวจจราจร และสามารถมัลทิมีเดีย ได้พัฒนาแอพ สำหรับรายงานการจราจรบนมือถือ สามารถใช้ได้ทั้งระบบ ANDROID และ IOS เลยทีเดียว

 

แอพนี้สามารถเชคสภาพการจราจรในจุดต่างๆ ที่คุณสนใจได้ ทั้งการรายงานผ่านข้อความ หรือดูสดๆ ผ่านกล้อง CCTV นอกจากนี้ยังค้นหาสถานที่สำคัญได้อีก เช่น ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล ธนาคาร สถานที่ราชการ ฯลฯ

 

นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ EDT GUIDE ในการจัดทำเเหล่ง กิน เที่ยว ชอพ ให้คุณได้ค้นหาข้อมูลกันได้อย่างเพลิดเพลิน ตอบสนองไลฟ์สไตส์คนเมืองได้อย่างดี

 

วิธีดาวน์โหลด

ระบบปฏิบัติการ ANDROID เข้าไปที่ GOOGLE PLAY แล้วค้นหาด้วยคำว่า “TRAFFIC POLICE BY DTAC”
ระบบปฏิบัติการ IOS เข้าไปที่ APP STORE แล้วค้นหาด้วยคำว่า “TRAFFIC POLICE BY DTAC”

 

TRAFFROID

เป็นแอพพลิเคชันข้อมูลการจราจรที่ใช้ได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ ANDROID เท่านั้น ในนี้มีข้อมูลที่รวบรวมสภาพการจราจรต่างๆ ในกรุงเทพมหานครไว้ในที่เดียว โดยผู้ใช้สามารถตรวจเชคข่าวสาร สภาพการจราจรที่ต้องการได้ผ่านมุมมองบนแผนที่ และยังสามารถดูภาพจากกล้อง CCTV ได้ทันที รวมถึงสภาพการจราจรจากป้ายอัจฉริยะทั่วกรุงเทพ ฯ ด้วย

 

นอกจากนี้ยังอินทเรนด์การตรวจเชคระดับน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจร ซึ่งนำข้อมูลที่เชื่อถือได้จาก TRAFFY ของ NECTEC และสำนักระบายน้ำของกทม.

 

วิธีดาวน์โหลด

ระบบปฏิบัติการ ANDROID เข้าไปที่ GOOGLE PLAY แล้วค้นหาด้วยคำว่า “TRAFFROID”

 

TVIS

TRAFFIC VOICE INFORMATION SYSTEM เรียกย่อๆ ว่า TVIS เป็นแอพพลิเคชันจาก NECTEC ทำหน้าที่รายงานข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ (REAL TIME) เพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนการเดินทาง และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางด้านการจราจร

 

แอพพลิเคชัน TVIS มีการรายงานสภาพจราจรแบบออนไลน์ สามารถดูป้ายจราจรอัจฉริยะได้ หรือโทรผ่านฟังค์ชัน SMART IVR ของแอพพลิเคชันไปที่ FM99.5 เพื่อฟังข้อมูลสภาพจราจร หรือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS (12CALL) TRUE และ DTAC ได้ฟรี

 

ผู้ใช้ยังสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ โดยระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย และสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ หรือตำแหน่งใดๆ ที่ต้องการได้

 

ปัจจุบันได้ทำการรวมข้อมูลน้ำท่วมเพื่อเป็นข่าวสารให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยผ่านแหล่งต่างๆ เช่น กทม กรมทางหลวง ระดับน้ำเจ้าพระยา เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

 

วิธีดาวน์โหลด

ระบบปฏิบัติการ ANDROID เข้าไปที่ GOOGLE PLAY แล้วค้นหาด้วยคำว่า “TVIS”

ระบบปฏิบัติการ IOS เข้าไปที่ APP STORE แล้วค้นหาด้วยคำว่า “TVIS”------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2556
คอลัมน์ : รายงาน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cW1h6
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th