บทความ

อุปกรณ์นำทางผ่านดาวเทียม


จั่วนำเปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ ก้าวสู่การผนวกอัจฉริยะแห่งผู้นำทางในระดับพกพา ที่บรรจุใส่ยานยนต์รุ่นใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา อีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่งด้วย มาเติมเต็มการใช้งานกันเลยดีกว่า คุ้มค่าไม่คุ้มก็งานนี้ล่ะครับ

 

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับระบบนำทาง GPS มีอะไรบ้าง ?

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับระบบจีพีเอส (GPS: GLOBAL POSITIONING SYSTEM) สามารถแยกออกได้ 2 ส่วน ได้แก่ อุปกรณ์หลัก จะมีทั้งตัวรับสัญญาณ, หน่วยประมวลผล, พโรแกรม และข้อมูลแผนที่ ปัจจุบันนี้มีเครื่องจีพีเอส ที่มีครบทุกอย่างในตัวเอง ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งาน และมีความเสถียรสูง ได้แก่ PND (PERSONAL PORTABLE NAVIGATION DEVICE) หรือแบบที่ใช้ GPS RECEIVER ร่วมกับ PDA (PERSONAL DIGITAL ASSISTANT) POCKET PC, PC SMART PHONE หรือ LAB TOP เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้มีการติดตั้ง GPS ในสมาร์ทโฟนเพิ่มหลายรุ่น ทำให้ใช้งานสะดวกยามหลงทาง หรือใช้งานหาสถานที่ใกล้เคียง

 

นอกจากอุปกรณ์หลักที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น เสารับสัญญาณภายนอกแบบติดเฉพาะเครื่องต่อเครื่อง หรือตัวกระจายคลื่น (GPS RADIATOR) เพื่อให้สามารถใช้ GPS ได้ในที่อับสัญญาณ เช่น ในรถที่ติดฟีล์มที่มีสารโลหะอยู่ (หรือที่เรียกกันว่า “ฉาบปรอท”) หรือในอาคาร

 

ซอฟท์แวร์ขับเคลื่อนพี้นฐาน

GPS RECEIVER & POSITIONING SYSTEM เป็นตัวกำหนดพิกัดโลกโดยอาศัยดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวง เพื่อบอกพิกัดละติจูด-ลองติจูด ของตัวนำร่อง เพื่อใช้คำนวณหาตำแหน่งของตัวนำร่องในแผนที่

 

MAP DRAWER แผนที่ที่ปรากฏอยู่บนตัวระบบนำร่อง ได้มาจากบริษัทแผนที่ โดยการกำหนดวัตถุจะอาศัยลักษณะโครงสร้างของวัตถุและขนาด พร้อมกับพิกัด เช่น ส่วนที่เป็นแม่น้ำ จะเป็นโพลีกอนที่มีสีฟ้า ภูเขาจะเป็นโพลีกอนสีเขียว ถนนไฮเวย์หรือมอเตอร์เวย์ ถนนที่เป็น NATIONAL ROAD และถนนรองต่อๆ มา ต่างก็มีคุณลักษณะที่กำหนดไว้ สามารถทำให้ส่วนที่วาดทำได้อย่างถูกต้อง

 

ADDRESS SEARCH การค้นหาที่อยู่ต่างๆ รวมถึง POI POINT OF เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลพื้นฐานที่บริษัททำแผนที่ได้ทำไว้ โดยซอฟท์แวร์ทำการค้นหาที่อยู่ และ POI จะค้นหาจากระบบดาทาเบสที่มักทำการประมวลผลขึ้นเอง มักแยกคนละส่วนกับการวาดแผนที่ และอาจจะเสนอฟังค์ชัน เช่น การค้นหาอย่างฉลาด คือ การลดจำนวนพยัญชนะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับที่อยู่นั้นๆ คงเหลือเฉพาะสำหรับตัวพยัญชนะถัดไปที่เป็นไปได้ การค้นหา POI ประเภทต่างๆ จากระยะทาง หรือในเมืองนั้นๆ POI อาจมีการใส่เข้าไปได้เอง

 

ระบบนำทางในรถยนต์

ถ้าจะกล่าวถึงระบบนำทางในรถยนต์ (IN-CAR NAVIGATOR) ของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละค่าย ย่อมมีข้อแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดด้านซอฟท์แวร์ ซึ่งระบบประมวลผลที่แตกต่างกัน ถ้าจะกล่าวถึงของแต่ละบแรนด์ก็คงยาก ดังนั้นเลยขออิงหลักการพื้นฐานที่ระบบนำทางในรถยนต์ทั่วไปพึงแสดงจากข้อมูลของรถ โตโยตา ซึ่งจะมีหลักการพื้นฐานดังนี้

 

ระบบนำทางในรถยนต์ของ โตโยตา จะนำทางด้วยระบบจีพีเอส พร้อมระบบแผนที่ดิจิทอล ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย รวมทั้งทางหลวงสายต่างๆ และจะให้รายละเอียดมากขึ้นในแต่ละจังหวัด ระบบจะแสดงตำแหน่งของรถบนแผนที่ ตลอดทางตามการเคลื่อนที่ของรถจริง โดยในทุกขณะที่รถเคลื่อนที่ ระบบจีพีเอสจะรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก เพื่อคำนวณหาค่าพิกัดตำแหน่งของรถ แล้วแสดงตำแหน่งบนแผนที่ดิจิทอลที่หน้าจอตลอดการเดินทาง โดยแผนที่จะซูมเข้า/ออกอัตโนมัติ ตามความเร็วของรถและระยะทาง เพื่อให้การมองเห็นเป็นไปอย่างชัดเจน

 

นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งผู้แทนจำหน่าย โตโยตา ทั่วประเทศ ได้จากแผนที่ดิจิทอล และยังให้ระบบค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดไปสู่จุดหมาย และนำทางไปยังสถานที่นั้นๆ ด้วยเสียงพูด ตลอดการเดินทาง ซึ่งองค์ประกอบของอุปกรณ์นำทางในรถยนต์ โตโยตา ยังคงอิงอยู่กับเทคโนโลยี และระบบสื่อสารต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งสิ้น

 

อุปกรณ์นำทางในรถยนต์ ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ 

1. เสารับสัญญาณจีพีเอสที่รับสัญญาณจากดาวเทียม เพื่อให้กล่องควบคุมคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์ ได้ถูกต้อง โดยติดตั้งไว้ที่คอนโซลหน้า

 

2. แผงรับสัญญาณอินฟราเรด รับคำสั่งจากรีโมทคอนทโรล ติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายด้านหลังพวงมาลัย

 

3. รีโมทคอนทโรล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งงานอุปกรณ์นำทาง

 

4. กล่องควบคุม (BLACK BOX) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่บรรจุแผนที่และข้อมูล สถานที่ต่างๆ ไว้ กล่องควบคุมนี้มีหน้าที่ด้านการคำนวณต่างๆ เช่น คำนวณตำแหน่งปัจจุบันของรถจากสัญญาณจีพีเอส ที่รับมาจากเสารับสัญญาณที่หน้าคอนโซล คำนวณหาเส้นทางและควบคุมการนำทางด้วยเสียงไปตลอดเส้นทาง นอกจากนั้น กล่องควบคุมยังมีระบบชดเชยสัญญาณจีพีเอส (DEAD RECKONING) คำนวณความเร็ว และทิศทางการเคลื่อนที่ของรถเพื่อใช้ชดเชยสัญญาณจีพีเอส ในขณะที่ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ครบ 3 ดวง

 

ทั้งหลายของเนื้อหาที่ได้นำเสนอมา ทุกวันนี้ความล้ำสมัยไฮเทคเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นเพียงความฝัน หรือจินตนาการอีกต่อไป เพราะนวัตกรรมใหม่ของระบบนำทางในรถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทกับการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่แม่นยำ และประหยัดเวลาในชีวิตยุคใหม่ของหลายๆ ท่านในขณะนี้ ยิ่งถ้าเราได้รู้ และเข้าใจกับเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างถ่องแท้ ชีวิตจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งกว่าที่เคยเป็น รู้ไว้ใช่ว่า ได้เปรียบตลอดครับ------------------------------
เรื่องโดย : พันทาง
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2556
คอลัมน์ : รู้ลึกอุปกรณ์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HMPam
อัพเดทล่าสุด
20 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
679,000
2.
1,079,000
4.
1,269,000
5.
765,000
6.
640,000
7.
1,475,000
8.
14,790,000
9.
1,180,000
10.
970,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th