บทความ

จิตวุฒิ ศศิบุตร


การประกันภัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก การเลือกบริษัทประกันภัยนั้น จึงต้องเน้นเรื่องความมั่นคง และการให้บริการที่ดี “ฟอร์มูลา” สนทนากับ จิตวุฒิ ศศิบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

 

ฟอร์มูลา : บริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ ฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่เมื่อไร ?
จิตวุฒิ : บริษัท ฯ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 โดยเป็นบโรเคอร์ประกันวินาศภัย แบ่งออกเป็น 3 ทีม 1. ประกันภัยรถยนต์แบบเดี่ยว เช่น ผ่านดีเลอร์ ไฟแนนศ์ 2. ประกันภัยรถยนต์แบบองค์กร เช่น โรงแรม โรงงาน และ 3. ประกันสวัสดิการ เช่น สวัสดิการพนักงาน อุบัติกลุ่ม ทรัพย์สิน รถยนต์ เป็นต้น

 

ฟอร์มูลา : สัดส่วนลูกค้าเป็นอย่างไร ?
จิตวุฒิ : สัดส่วนลูกค้าจะแบ่งเป็นรถยนต์ 70 % องค์กร 20 % และกลุ่มสวัสดิการพนักงาน 10 % เนื่องจากกลุ่มรถยนต์เติบโตรวดเร็วอย่างมาก โดยสัดส่วนจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับตลาดในช่วงนั้น แต่ก็ไม่ได้ขึ้นลงมากนัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าองค์กร จะต้องใช้เวลาในการเข้าไปคุยกับลูกค้า ทำแบบสำรวจ การนำเสนอความคุ้มค่าต่างๆ จึงต้องใช้เวลา

 

ฟอร์มูลา : บโรเคอร์แตกต่างจากประกันภัยทั่วไปอย่างไร ?
จิตวุฒิ : บโรเคอร์ คือ ที่ปรึกษา ส่วนประกันภัยคือ ผู้ชี้ช่อง ซึ่งในต่างประเทศลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อผ่าน บโรเคอร์ ไม่ซื้อประกันภัยตรง ส่วนในประเทศไทย มีความคิดว่าถ้าซื้อผ่านบโรเคอร์จะมีราคาแพง ต้องจ่ายค่านายหน้า ซึ่งความเป็นจริงนั้นการซื้อผ่านบโรเคอร์นั้นจะมีข้อดีมากกว่า เนื่องจากบโรเคอร์ส่วนใหญ่จะมีความรู้ความชำนาญอยู่ในวงการประกันภัย และจะบริการดูแลลูกค้าใกล้ชิดมากกว่า และบโรเคอร์จะทราบว่า บริษัทไหนมีความมั่นคงด้านการเงิน ให้บริการที่ดี แต่หากลูกค้าไปติดต่อประกันภัยโดยตรง อาจจะไม่ทราบว่าประกันภัยนั้นๆ เป็นอย่างไร และบโรเคอร์ส่วนใหญ่จะไม่ทิ้งลูกค้า เมื่อลูกค้ามีปัญหาพร้อมที่จะช่วยเหลือ เพื่อหาข้อยุติในการโต้แย้ง ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

 

ฟอร์มูลา : จุดเด่นของ แมกซี่ อินชัวรันส์ ฯ คืออะไร ?
จิตวุฒิ : สำหรับการเป็นบริษัทบโรเคอร์ สิ่งที่หนีไม่พ้นคือความเป็นมืออาชีพ ซึ่งผมมองว่าพนักงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ เรียกว่าพนักงานระดับหัวหน้า จะต้องมีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ดังนั้น บริษัท ฯ จึงเลือกเฉพาะพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์จริงเข้ามาทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงได้มีการพัฒนาการบริการที่เน้นความยีดหยุ่นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คือมีบริษัทให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลาย มีความแตกต่างกันในหลายด้าน เช่น การบริการ ราคา อีกทั้งยังมีการบริการแบบครบวงจร

 

ฟอร์มูลา : ปัจจุบันการแข่งขันเป็นอย่างไร ?
จิตวุฒิ : บโรเคอร์มีเพิ่มขึ้นมาก และยังมีธนาคารที่เข้ามาแข่งขันเรื่องประกันภัยอีก ซึ่งพนักงานผู้ขายอาจจะไม่มีความรู้เลย ถือเป็นจุดด้อยอย่างมากที่คนขายไม่มีความรู้เรื่องของประกันภัย หรือบางทีคนที่ทำอาชีพประกันหรือบโรเคอร์ที่ไม่ได้รักในอาชีพก็มีมาก เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าทำอาชีพนี้จะได้เงินมาก และจะอยู่ในอาชีพนี้ไม่นาน ทำให้การแข่งขันในตลาดประกันภัยนั้นจะรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยที่ต้องการโตก็จะสร้างตัวแทนขึ้นมาก หากมองในภาพร่วมและผลประโยชน์แล้ว อยากให้การเปิดใบอนุญาตให้บโรเคอร์หรือตัวแทนเข้มงวดมากกว่านี้ หรือการให้ธนาคารขายควรที่จะเลือกสรรมากกว่านี้ เพื่อจะรักษาผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า และจะทำให้อาชีพขายประกันเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

 

ฟอร์มูลา : กลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ?
จิตวุฒิ : ธุรกิจของ แมกซี่ อินชัวรันส์ ฯ เป็นแบบ บีทูบี และ บีทูซี แบบบีทูบี อาศัยการเป็นมืออาชีพ โดยบริษัท ฯ จะวิเคราะห์ก่อนเข้าไปหาลูกค้า ว่าธุรกิจรายนี้คืออะไร ความต้องการของเขาคืออะไร ที่ผ่านมามีประสบการณ์อย่างไร แล้วหาวิธีเข้าไปอธิบายให้ลูกค้า เน้นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ และหาวิธีหรือทางออกให้แก่เขา ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ หรือดีเลอร์รถยนต์ ต้องการระบบการดูแลให้ทั้งระบบ ไม่ต้องการที่จะเพิ่มคน เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุน เมื่อบริษัท ฯ เข้าไปหาโซลูชันให้ เน้นการสร้างสรรค์ ความจริงใจ เมื่อความต้องการของลูกค้าตรงกัน ก็จะเห็นซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนบีทูซี คือ บริษัท ฯ กับลูกค้ารายเดี่ยว ที่จะเน้นที่การเปรียบเทียบผลประโยชน์ว่าบริษัทไหนเป็นอย่างไร ให้ลูกค้าได้มีการเปรียบเทียบ และบริษัท ฯ ก็จะเน้นที่การติดตามผลและประสานงานให้ความช่วยเหลือ หากลูกค้าประสบปัญหา ลูกค้าก็จะสบายใจได้ว่าไม่ได้โดนหลอกเหมือนบโรเคอร์อื่นๆ ซึ่งจุดนี้ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่อเนื่อง

 

ฟอร์มูลา : ปีนี้ตั้งเป้ามีรายได้เท่าไร ?
จิตวุฒิ : ปีนี้ตั้งเป้ามีรายได้ 800 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีรายได้อยู่ที่ 600 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่เปิดบริษัท ฯ มาจนถึงปัจจุบัน จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 200 ล้านบาท โดยเป้าหมายปีที่ 5 บริษัท ฯ ตั้งเป้ามีรายได้ 1,000 ล้านบาท

 

ฟอร์มูลา : ช่องทางของ แมกซี่ อินชัวรันส์ ฯ มีอะไรบ้าง ?
จิตวุฒิ : ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ที่ลาดพร้าวเพียงแห่งเดียว แต่ปีนี้มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นที่สาทร และมีแผนที่จะเปิดเพิ่มอีก 2-3 แห่งภายในต้นปีหน้า รวมถึงการขยายไปในต่างประเทศที่อยู่กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน

 

สำหรับแผนการขยายสาขานั้น จะไม่เน้นขยายมาก แต่จะเน้นการพัฒนาระบบ เรื่องของฐานข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีฐานลูกค้ามากกว่า 30,000 ราย

 

ฟอร์มูลา : แนวโน้มของธุรกิจบโรเคอร์ ?
จิตวุฒิ : ผมมองว่าจะดีขึ้นอย่างมาก เพราะจะมีการแข่งขันที่รุนแรง แต่สุดท้ายก็จะเหลือแต่ผู้ที่จริงจัง เพราะกฎหมายค่อนข้างรัดกุม คนที่เข้ามาทำเล่นจะน้อยลง และเมื่อมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ก็จะต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพ บโรเคอร์อาจจะมีการซื้อควบรวมกิจการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อสู้กับต่างชาติ หรือเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ดังนั้นต่อไปในอนาคตการเลือกบโรเคอร์ควรเลือกที่ความมั่นคง สามารถอธิบายข้อมูลที่มั่นใจได้ หากยังไม่มั่นใจสามารถจ่ายเบี้ยประกันที่บริษัทประกันได้ และหากจ่ายกับบโรเคอร์ต้องเรียกใบเสร็จทุกครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และหากยังไม่ได้กรมธรรม์ ก็ควรขอเลขแจ้งไว้ก่อน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2556
คอลัมน์ : สนทนาธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/rQt7a
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th