บทความ

ข่าวมหกรรมยานยนต์


MOTOR EXPO 2013
ดันตลาดโต
คาดยอดจองรถในงาน
ทะลุ 5 หมื่นคัน !

 

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30″ เปิดเผยว่า จากการเปิดจองพื้นที่ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยปีนี้มีบริษัทรถยนต์จองพื้นที่ถึง 41 ยี่ห้อ เป็นยี่ห้อใหม่ 3 ยี่ห้อ ที่น่าสนใจ คือ เอมจี

 

อย่างไรก็ตาม บางบริษัทไม่ได้พื้นที่อย่างที่ตั้งใจ เนื่องจากเราได้คุยกับลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็ก ใหญ่ ขายดี หรือไม่เพียงใด การเปิดจองพื้นที่จะต้องพิจารณาถึง….?….ที่จะนำมาแสดง และมีการให้คะแนน ซึ่งหากมีหลายบริษัทต้องการพื้นที่ตรงกันก็จะดูคะแนน หากคะแนนเท่ากันจึงจะจับสลาก เพราะผู้จัดคิดว่าทุกพื้นที่มีศักยภาพเท่าเทียมกัน

 

สำหรับนโยบายการเพิ่มพื้นที่งานนั้นวางแผนไว้นานแล้ว เพื่อให้งานในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน แต่ยังไม่สามารถหาพื้นที่รองรับได้ จะใช้พื้นที่ฮอลล์ 1-8 ก็ไม่เหมาะ เนื่องจากคนไทยไม่ชินกับการเดินไกลๆ ดังนั้นหากมีพื้นที่เราจะขยายงานทันที ปัจจุบันการขยายพื้นที่รถยนต์จึงจำเป็นต้องไปเบียดพื้นที่อุปกรณ์ตกแต่ง ทำให้มีขนาดบูธเล็กลง แต่จำนวนบูธและสินค้าไม่ได้ลดลง

 

สำหรับรถยนต์ที่จะนำมาแสดงในปีนี้จะมีทั้งรถต้นแบบ รถแนวคิด รวมถึงรถใหม่ ที่จะมาพร้อมกับพโรโมชันเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ประกอบกับช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นช่วงของการซื้อ ทำให้ตลาดรถยนต์ช่วงนั้นจะเติบโตเพิ่มขึ้น โดยยอดจองรถในงานปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 5 หมื่นคัน เงินหมุนเวียนประมาณ 4 หมื่นกว่าล้านบาท โดยราคาบัตรเข้าชมงานราคา 100 บาท และจะพิมพ์บัตรฟรีแจก 3 ล้านใบ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 1.6 ล้านคน

 

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ วิเคราะห์ตลาดรถยนต์ในช่วง 6 เดือนแรกด้วยว่า จะต้องแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ คือ ตลาดส่งมอบรถ กับการจองรถ ซึ่งตลาดส่งมอบรถเป็นยอดที่ค้างมาจากปีที่แล้วที่ตลาดเติบโตกว่าปกติกว่า 80 % เพราะที่ผ่านมาในแต่ละปี ตลาดจะเติบโตปีละ 15-20 % แต่เนื่องจากปีที่แล้วมีโครงการรถยนต์คันแรก ทำให้การส่งมอบรถต่อเนื่องมาถึงปีนี้ ยอดจองรถครึ่งปีแรกดูไม่มากนัก แต่ถ้าเปรียบเทียบกับตลาดปกติจะไม่ได้ลดลงไปเลย อีกทั้งยังมีการคืนใบจองรถเป็นจำนวนมาก ซึ่งจุดนี้กลายเป็นดีมานด์เทียม เห็นได้ว่ารัฐบาลคาดการณ์ไว้เพียง 5 แสนคัน แต่ตลาดปีที่แล้วสรุปยอดขายโดยรวมถึง 1.4 ล้านกว่าคัน ทำให้ยอดขายในช่วงต้นปีนี้หายไป ในช่วงครึ่งปีหลังนี้คาดว่าตลาดจะค่อยๆ ปรับตัวเป็นปกติ และจะส่งผลไปถึงปี 2557 หากรัฐบาลไม่เข้ามาปรับอะไรอีกก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

“ผมมองว่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ รัฐบาลควรอยู่เฉยๆ ถ้าจะทำอะไรควรคิดให้ดี และดูผลก่อนว่าเป็นอย่างไร แล้วจึงคิดที่จะทำเรื่องใหม่ ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมการใช้แกสโซฮอล ซึ่งผิดมาตั้งแต่แรกเรื่องชื่อ เพราะตั้งแต่เริ่มใช้น้ำมันก็ใช้แต่เบนซิน ดังนั้นน่าจะเรียกเบนโซฮอล แต่บางเรื่องก็เห็นด้วย เช่น การส่งเสริมอีโคคาร์ เพราะประเทศไทยใช้รถพิคอัพมาเป็นระยะเวลาเกือบ 50 ปี ซึ่งจนถึงปัจจุบันแข็งแรงมาก การเพิ่มพโรดัคท์ใหม่ อีโคคาร์ ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีอย่างมาก และถ้าไม่มีโครงการรถยนต์คันแรกจะดีกว่านี้ เพราะเมื่อมีโครงการใหม่เข้ามาอีก ทำให้ตลาดเกิดการลังเล ตอนนี้ได้ข่าวว่ารัฐบาลเตรียมที่จะทำอะไรอีกเกี่ยวกับอีโคคาร์ จึงอยากขอร้องกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนทำอะไรในตอนนี้”

“

ลมหายใจไร้มลทิน”
เปิดค่ายเยาวชน

 

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้พัฒนารูปแบบโครงการสู่การจัดค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สท. กรุงเทพมหานคร รวมถึงสมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย ในการคัดเลือกเยาวชนร่วมกิจกรรม รวมถึงเยาวชนที่เคยร่วมโครงการลมหายใจไร้มลทินที่มาเป็นรุ่นพี่ดูแลแนะนำรุ่นน้อง ทำความรู้จักและทำกิจกรรมร่วมกันภายในค่ายแห่งนี้

 

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เยาวชน 80 คน ที่มีอายุระหว่าง 13-20 ปี ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วอล์ค แรลลี (WALK RALLY) ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน รวมถึงเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) โดย ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่จะมาสอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสอนขับร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” เพลงประจำโครงการ ซึ่งประพันธ์โดย อาจารย์จิรพรรณ อังศวานนท์ และขับร้องโดย คุณอาร์ท ถมยา บทเพลงความหมายดี ที่มีเนื้อหาจดจำง่าย ช่วยปลูกฝังให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น

 

“โครงการลมหายใจไร้มลทิน” เป็นโครงการที่ทำหน้าที่ปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นประพฤติตนบนความซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นเวลาถึง 7 ปี ซึ่งบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ดำเนินโครงการนี้อย่างจริงจัง

 

“คำว่า ความซื่อสัตย์ เป็นเหมือนนามธรรมที่แตกต่างจากโครงการซีเอสอาร์อื่นๆ โดยสิ้นเชิง ลมหายใจไร้มลทิน จึงเป็นโครงการที่ไม่มีกรอบเวลาตายตัวว่าจะสำเร็จเมื่อใด โดยหัวใจหลักของโครงการ คือ ความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ระยะยาว ค่อยๆ ซึบซับความซื่อสัตย์สู่เยาวชนรุ่นใหม่ อันจะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต” ชไมพร กล่าว

 

เยาวชนที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว และรายละเอียดโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ได้ที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th และ www.oppy.opp.go.th หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเยาวชนโดยตรงผ่านสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2556
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fIJAH
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th